close

Știință și tehnică

Știință și tehnică

Apelurile la numerele de forma 09xx xxx xxx se taxează suplimentar

tel-mob

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor care apelează numere de forma 09xx xxx xxx că vor plăti un tarif special, mai mare decât tariful obișnuit, pentru că prin intermediul acestor numere sunt oferite servicii de conținut cu valoare adăugată precum divertisment, jocuri, concursuri sau informații generale. Apelurile către aceste numere nu se scad din minutele incluse în abonamente sau extraopțiuni, fiind taxate separat.

De exemplu, există anunțuri de recrutare care solicită apelarea unui număr de forma 09xx xxx xxx pentru a oferi informații despre oferte de muncă, un apel de 15 minute putând fi taxat chiar și cu 150 de lei.

Informații despre utilizarea numerelor cu suprataxă

Pentru a evita taxarea nedorită, abuzurile sau fraudele asociate accesării serviciilor cu valoare adăugată (servicii premium), ANCOM le-a impus furnizorilor o serie de obligații de informare. Utilizatorii trebuie să primească informații clare despre tarif și modul în care se tarifează apelul atunci când li se comunică numărul la care pot accesa serviciul cu valoare adăugată (înainte de furnizarea serviciului), precum și la momentul inițierii serviciului.

Astfel, în cazul serviciilor cu valoare adăugată accesate prin apeluri vocale către numerele de forma 09xx xxx xxx, utilizatorii vor asculta la inițierea apelului, înainte de livrarea conținutului, un mesaj de întâmpinare cu informații despre tariful aplicabil, modalitatea de tarifare – pe apel sau pe minut, precum și durata minimă ce va fi tarifată, dacă este cazul. Mesajele de întâmpinare sunt furnizate, de regulă, gratuit, iar în cazul în care sunt taxate, costurile acestora nu pot depăși tarifele pentru apelurile naționale asociate planurilor tarifare de care beneficiază utilizatorii.

În plus, detaliile privind consumul de servicii cu valoare adăugată  oferite prin intermediul numerelor de forma 09xx xxx xxx, inclusiv tariful aplicat pentru acestea, trebuie să se regăsească în factura detaliată emisă de operator la cererea abonatului.

Ce, cum şi unde reclami

Dacă în procesul de utilizare a serviciilor cu valoare adăugată nu primesc informațiile reglementate de ANCOM prin Decizia nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS sau dacă operatorii de telefonie mobilă ori furnizorii de conținut nu publică pe pagina de internet proprie aceste informații, conform Deciziei nr. 158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, utilizatorii pot face o sesizare către ANCOM, urmând pașii descriși aici.

Utilizatorii pot afla mai multe detalii despre accesarea și tarifarea serviciilor cu valoare adăugată prin intermediul secțiunii InfoCentru – Telefonie/Numere cu suprataxă din website-ul ANCOM.

C.D.

mai mult
Știință și tehnică

Telescopul lui Galileo Galilei – 400 de ani

Galileo_Galilei

Galileo Galilei (15 februarie 1564 – 08 ianuarie 1642) a fost un filozof, fizician şi astronom italian. Probabil cea mai  faimoasă invenţie a sa este telescopul care-i poartă numele şi care a fost creat acum 400 de ani, în anul 1609. Galileo a construit în acest an un telescop bazat pe schiţele întocmite de olandezul Hans Lippershey şi care mărea de 3 ori.

Telescop Galileo Galilei
Telescop realizat de Galileo Galilei )
(credit: www.wwnorton.com)

Exact cu 400 de ani în urmă, pe 25 august 1609, Galileo le-a arătat negustorilor veneţieni noua sa creaţie, telescopul, care i-a adus gloria, bani din vânzările comandate de negustori, dar şi probleme cu biserica (petrecându-şi ultimii ani din viaţă în arest la domiciliu).

Galileo Galilei

H.-J. Detouche, Galileo şi dogele Leonardo Donato, Paris, secolul al XIX-lea

Ulterior a realizat telescoape care măreau de 30 de ori. Graţie puterii de mărire sporite, Galileo Galilei a putut privi în detaliu Luna (observând craterele şi munţii selenari), a descoperit cei patru sateliţi ai lui Jupiter, a observat o supernovă, a putut verifica fazele lui Venus şi a văzut petele solare. Descoperirile sale au oferit dovezi pentru sistemul heliocentric al lui Copernic, care răsturna concepţia geocentrică a lui Ptolemeu.

Faze Venus
Fazele lui Venus, observate de Galileo
S.C.
mai mult
Știință și tehnică

Viteza medie de download date internet fix în România depășește 100 Mbps

internet

Statisticile privind calitatea serviciului de acces la internet din România generate de Netograf.ro aplicația ANCOM pentru testarea calității serviciului de acces la internet arată că în primul semestru al anului 2017 românii au experimentat viteze medii naționale de 109 Mbps download date internet fix, fiind înregistrate viteze medii de download de 180 Mbps pentru conexiunile prin fir, respectiv 60 Mbps pentru conexiunile de tip wireless.

ANCOM realizează, prin intermediul aplicației Netograf.ro, statistici privind calitatea serviciului de acces la internet fix și mobil din România, printre care și vitezele medii de descărcare a datelor, așa cum au fost acestea experimentate de utilizatorii care au efectuat măsurători prin intermediul aplicației.

Evoluție viteze download internet fix și mobil

Testele efectuate pe www.netograf.ro arată că în semestrul I al anului 2017 vitezele medii de download date internet fix au crescut cu aproape 45% comparativ cu primul semestru al anului trecut, de la 75,07 Mbps la 109,1 Mbps. În paralel, viteza medie de download date internet mobil a scăzut cu 28%, de la 27,72 Mbps la 19,99 Mbps, pe fondul creșterii numărului de teste realizate de utilizatori pe acest segment și traficului de date efectuat prin intermediul rețelelor mobile.

Cum sunt generate statisticile Netograf.ro

Statisticile pentru internet fix și mobil în semestrul I al anului 2017 au fost generate de Netograf.ro pe baza unui număr de aproximativ 135.000 de teste valide efectuate de utilizatorii de internet din România.

ANCOM le recomandă utilizatorilor care doresc să-și testeze conexiunile fixe să folosească echipamente terminale conectate prin fir. Vitezele medii pentru conexiunile de tip wireless sunt de aproximativ 3 ori mai mici decât cele pentru conexiunile de tip fir, din cauza capacității limitate de transmisie a routerelor wireless (oferind de regulă viteze nominale de maxim 300 Mbps). În plus, în cazul transmisiunilor de tip Wi-Fi, viteza este influențată negativ de distanța față de emițătorul/routerul wireless și de existența unor obstacole între terminal și emițător. Mai multe detalii despre modalitatea de generare a statisticilor Netograf sunt disponibile aici.

Despre Netograf.ro

Netograf.ro este aplicația de monitorizare și evaluare a calității serviciului de acces la internet dezvoltată de ANCOM pentru a le oferi utilizatorilor din România un instrument independent (nu depinde de serverele puse la dispoziție de furnizori și/sau de amplasarea acestora), obiectiv (prezintă calitatea serviciului de acces la internet așa cum este ea experimentată de utilizator, aceasta măsurându-se în raport cu un punct unic pentru toți utilizatorii de servicii de acces la internet din România) și gratuit.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

Persoana de contact: Cătălina DRAGOMIR, Şef Serviciu Comunicare, Direcţia Relaţii Publice, tel. 0372.845.417

mai mult
Știință și tehnică

De la MIRC și „don`t disturb” „într-o relație”

mirc

Calculatorul se înscrie în rândul marilor invenţii ale secolului XX. Odată cu evoluţia comunicării, rolul său a devenit deosebit de important. Deşi iniţial scopul pentru care a fost creat era cibernetic, noua maşinărie a ajuns să joace un rol crucial în comunicarea modernă.

Apariţia poştei electronice – „email”, a adus cu sine prima cea mai mare transformare din punct de vedere comunicaţional. Racordarea la o „reţea internaţională” şi implicit extinderea acestei reţele, evoluţia comunicării mediate de calculator nu ar fi avut nicio însemnătate fără apariţia şi extinderea implicită a internetului, care a dus la dezvoltarea corespondenţei virtuale, fenomen care cândva era de neconceput.

Astfel, între stimul şi receptor, canalul de comunicare numit calculator racordat la internet a grăbit şi a eficientizat comunicarea, ducând la performanţe în diverse sectoare de activitate. În jurul urgentării acestui tip de comunicare s-au construit afaceri ori s-au salvat vieţi, s-au furnizat informaţii cu valoare strategică, relevante pentru fiecare pas pe care l-a făcut omul de la primul email care a fost trimis. Mai mult decât atât, prima scrisoare virtuală a dus la dispariţia graniţelor terestre din acest punct de vedere. Forma de comunicare atât de modernă, posibilitatea realizării unui text pe care fiecare om îl scrie stând comod acasă, cu o ceaşcă de cafea alături, a înlăturat tradiţionalul plic cu marcă poştală, drumul până la oficiul poştal, statul la rând, riscul pierderii plicului, al întârzierii sau degradării fizice, tot ce putea însemna zvon. Toate acestea convertite într-un click, stând în faţa computerului personal sau la serviciu.

Evident şi comunicarea în afaceri s-a dezvoltat rapid, toate transformările ducând la o debirocratizare accelerată pe un anumit palier. Putem pune situaţia dificilă a oficiilor poştale tradiţionale tocmai pe seama evoluţiei poştei electronice, chiar dacă cea mai mare parte a corespondenţei oficiale interinstituţionale se păstrează în formatul pe hârtie. Chiar şi aici calculatorul joacă un rol important prin înlocuirea tradiţionalei maşini de scris, ducând aproape la dispariţia unei meserii, aceea de secretar-dactilograf. A şti să scrii la calculator şi să utilizezi internetul a devenit o condiţie sine qua non pe care angajatorul nici nu o mai menţionează ca pe un criteriu pe care un candidat la angajare trebuie să îl îndeplinească. Această cunoaştere este asociată nivelului de studii pe care cel care vrea să se angajeze îl are, iar fenomenul care s-a dezvoltat cu rapiditate a fost o uriaşă viteză de asimilare de la adult înspre copil şi invers, în ceea ce priveşte integrarea acestor abilităţi.

Un alt pas important al comunicării mediate de calculator este legat de apariţia „chatului”. Prin această posibilitate de dialog s-a făcut un alt pas uriaş, comunicarea nemaiavând nici măcar graniţe temporare, după ce graniţele geografice fuseseră înlăturate. Dialogul virtual putea fi mediat numai de calculator şi el a adus cu sine trecerea de la clasica scrisoare, care solicita aşteptarea câtorva zile până să ajungă la destinatar ca receptor al comunicării şi apoi răspunsul, primit ca feedback de la acesta. Îngrijorările au apărut sau au dispărut în funcţie de alţi factori, graba omului de a comunica având efecte pozitive şi negative.

Efectele pozitive au fost clarificările şi eficientizarea comunicării puse în sprijinul unei mai mari operativităţi în a rezolva probleme şi elucidarea unor dileme, în a găsi răspunsuri şi a oferi soluţii pentru persoanele care fac parte din procesul de comunicare mijlocit de calculator.

Dezavantajele comunicării mediate de calculator faţă de cea directă ţin de privarea de beneficiile întâlnirii faţă în faţă şi ale transmiterii unor informaţii vizuale concrete, de lipsa posibilităţii interpretării non-verbalului interlocutorului şi uneori de apariţia interpretărilor greşite în ceea ce priveşte un mesaj scris. La începuturile comunicării prin chat era de notorietate folosirea unui „nickname” care ascundea identitatea reală a persoanei aflate la celălalt calculator, indicând doar oraşul în care se găsea aceasta. Am în minte filmul „You’ve Got Mail” (Regizor Nora Ephron, SUA, 1998) care este ilustrativ pentru începuturile comunicării mediate de calculator prin chat şi apoi filmul „Her”(Regizor Spike Jonze, SUA, 2013), care arată ce uriaşe transformări s-au făcut în numai cincisprezece ani, în pofida viziunii uşor futuriste din cea de-a doua producţie cinematografică. Nu suntem departe de extinderea unui fenomen similar, în care omul să fie acaparat chiar şi în plan afectiv de nevoia comunicării virtuale la baza căreia stă creaţia computer.

Apariţia chatului în forma clasică şi oarecum rudimentară a mijlocit dialogul, dar a creat şi o dezordine a comunicării. Oamenii au început să caute şi să ofere cuvinte în orice colţ de ţară şi de lume, fără un scop precis, altul decât al schimbului de impresii sau al flirtului, cu sau fără continuitate. Se crease o curiozitate a comunicării, greu de înţeles şi pentru cei care astăzi se află la vârsta adolescenţei, darămite pentru generaţiile viitoare, apariţia „internet-cafe-urilor”, care erau pline tot timpul, ţineau în faţa calculatoarelor zile, dar mai ales nopţi întregi, nenumăraţi tineri care vroiau să comunice oriunde şi cu oricine. Abia mai apoi s-a trecut la o structurare a comunicării şi oamenii şi-au dat seama că mirajul accesului la dialog cu oricine era disponibil avea şi o doză de inutilitate sau chiar de pericol, prin stabilirea unor întâlniri directe.

Alţi doi paşi importanţi au fost făcuţi prin apariţia Messenger (Yahoo) şi Skype (Skype Technologies, Microsoft Corporation), primul aducând ca element de noutate o identitate mai aproape de adevăr a utilizatorului, prin asocierea adresei de mail, a fotografiei utilizatorului şi structurarea unei liste de adrese IP (Internet protocol), cel de-al doilea revoluţionând comunicarea online prin posibilitatea redării imaginilor video în timp real, concomitent cu vocea.

De departe cea mai populară formă de comunicare mediată de calculator este reţeaua de socializare Facebook, inaugurată la 4 februarie 2004. Comunicarea pe Facebook s-a extins de la an la an, ajungând să aibă, conform unei estimări (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) din septembrie 2014, 864 de milioane de utilizatori activi. Facebook a ajuns să însemne o comunicare a gândurilor, a trecutului, a intenţiilor de viitor, a situaţiei amoroase, a imaginilor, a stărilor sufleteşti, a creativităţii, a preferinţelor muzicale, cinematografice, culinare sau de orice fel, a interpretărilor etc. Reţeaua poate fi o capcană a autoizolării prin crearea unei false imagini de viaţă trăită prin toate aceste cuvinte şi imagini, sau poate fi punte de legătură între timizi şi lumea reală, factor facilitator al comunicării, mană cerească pentru farsori, mijloc de manipulare sau mobilizare la adevărate revoluţii (http://www.hotnews.ro/stiri-international-11389670-mai-intampla-primavara-araba.htm) care să transforme lumea, instrument de comunicare politică şi academică etc.

Mai mult decât atât, este pentru prima dată de la apariţia formelor de comunicare virtuală când putem vorbi despre o anumită dependenţă a celor care accesează reţeaua amintită. Am putea lua în calcul în sprijinul acestei afirmaţii constanţa accesării contului de utilizator, iar ulterior, odată cu apariţia telefoanelor inteligente, faptul că toţi deţinătorii de reţele sociale, bloguri, agenţii de ştiri au făcut în aşa fel încât accesul la aceste platforme de comunicare să fie cât mai rapid şi uşor, căutându-se o eliberare de chinuitorul gând la apariţia unor noutăţi pe fluxul de informaţii care ar putea scăpa prin introducerea de notificări şi alerte.

Dezvoltarea comunicării pe computer a adus şi un lexic nou, cu caracter universal, în care bineîn eles limba engleză şi prescurtările cuvintelor ei au fost cele care s-au impus: user, online, tag, news alert, scroll, friend, k, lol etc, dar şi o căutare a expresivităţii mai accentuate (şi accelerat exprimate), prin intermediul „emoticoanelor” – care ilustrează stările sufleteşti ce se doresc a fi transmise: bucurie, dezamăgire, tristeţe, râs în hohote, mirare, stupefacţie, împăcare sufletească – şi al interjecţiilor.

În forma ei virtuală, comunicarea a devenit o industrie, din toate punctele de vedere. Mass-media s-a mutat aproape total cu arme şi bagaje în mediul online, dând posibilitatea cititorului să-şi arate aprobarea sau dezaprobarea faţă de un articol de presă sau chiar să îl corecteze, să-l laude şi să-l denigreze. Extinderea presei în mediul virtual a însemnat un mai mare acces şi o economisire de resurse, nu întâmplător cea mai mare parte a informaţiilor de interes public se găseşte acum într-un număr mult mai mare şi într-o formă mult mai accesibilă. Odată cu această evoluţie a apărut, desigur, şi o inflaţie de neadevăruri, cu scopul manipulării, cenzurarea mediului online de mojicii, falsitate şi agresivitate fiind, pentru moment, aproape imposibilă.

Apariţia blogurilor a dat posibilitatea facilitării unei comunicări mai directe a creaţiilor de orice fel, cu riscurile de rigoare. Fără a generaliza, putem spune că aducerea la lumină a ideilor şi a gândurilor nu poate însemna ceva rău, cea mai bună cenzură în materie de comunicare fiind până la urmă cea pe care o fac receptorii virtuali, alegând sau nu să acceseze o platformă sau alta, distingând credibilitatea de minciună sau ferindu-se de a căuta emoţiile pe care le produce senzaţionalul.

Într-o expresie populară, conchid spunând că a comunica prin intermediul calculatorului, al tabletei sau al „smartphone-ului” este pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Depinde cine este emiţător şi cine este receptor şi care sunt canalele virtuale accesate, căci evoluţia o putem vedea şi simţi pe propria piele.

Flaviu-George Predescu

mai mult
Știință și tehnică

Crește numărul de conexiuni mobile afectate de incidente de securitate

interceptari
Conform Raportului privind incidentele care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice publicat astazi de ANCOM, 279 de incidente cu impact semnificativ au afectat in anul 2016 securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, afectand in total peste 12 milioane de conexiuni, de doua ori mai multe fata de anul 2015. Cele mai numeroase incidente au fost inregistrate la nivelul conexiunilor de servicii mobile (telefonie si internet mobil).
Conexiuni afectate si durata
Cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative raportate catre ANCOM in 2016 au fost cele de telefonie mobila (peste 5,6 milioane de conexiuni afectate), urmate de serviciile de internet mobil (peste 5 milioane de conexiuni afectate), telefonie fixa (aproximativ 570 de mii de conexiuni afectate) si internet fix (aproximativ 470 de mii de conexiuni), cele mai putine conexiuni afectate fiind cele de retransmisie a programelor audiovizuale (aproximativ 450 de mii).
Potrivit datelor raportate de furnizori catre ANCOM, anul trecut un incident cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice a afectat in medie 47.859 de conexiuni, de doua ori mai multe fata de anul 2015 (cu o medie de 22.773 conexiuni afectate de un singur incident). Durata medie a unui incident semnificativ a fost de aproximativ 7,5 ore, in timp ce durata totala a incidentelor de securitate raportate pe anul 2016 este de 1.347 de ore. Cele mai multe incidente de securitate au avut loc in Bucuresti si Ilfov, urmate de judetele Constanta, Teleorman si Calarasi.
Cauzele incidentelor semnificative raportate
7% dintre incidente au fost cauzate de erori umane (ex. configurarea si operarea gresita a unor echipamente) si fenomene naturale (ex. ninsori si furtuni care au afectat diferite echipamente),  27% dintre incidente au fost cauzate de erori de sistem (software sau hardware), majoritatea incidentelor semnificative (66%) fiind determinate de factori externi (ex. intreruperea alimentarii cu energie electrica sau sectionarea accidentala a fibrei optice etc.).
Despre Raportul ANCOM
Raportul ANCOM privind incidentele care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice in anul 2016 a fost realizat pe baza informatiilor raportate de furnizori, fiind cel de-al patrulea an in care Autoritatea colecteaza aceste date, in urma intrarii in vigoare a Deciziei nr. 512/2013, prin care furnizorii au obligatia de a notifica ANCOM cu privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, adica a acelor incidente care au afectat un numar mai mare de 5.000 de conexiuni timp de cel putin o ora. 
Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417
mai mult
Știință și tehnică

Cum să eviți suprataxarea în „Roam Like at Home”

no thumb
De la 15 iunie 2017, utilizatorii romani care calatoresc temporar in tarile UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein (SEE) pot utiliza in roaming la fel ca acasa minutele, SMS-urile si datele nationale incluse in planurile tarifare si (extra)optiunile asociate acestora, pentru consumul suplimentar in roaming aplicandu-li-se tarifele nationale. Totusi, furnizorii pot stabili, cu respectarea reglementarilor europene, anumite limite rezonabile de utilizare a serviciilor in roaming in UE/SEE, pentru a preveni folosirea abuziva sau anormala a „roam like at home”. Depasirea acestor limite poate conduce la plata unor suprataxe, ale caror valori sunt plafonate. Pentru detalii vezi video aici.
Cand poate fi suprataxat consumul in „roam like at home”
Conform normelor europene, furnizorii le pot aplica utilizatorilor romani suprataxe pentru consum abuziv sau anormal daca acestia:
·         nu au resedinta sau legaturi stabile cu Romania si folosesc o cartela SIM (abonament sau cartela preplatita) din Romania pentru a comunica in roaming in UE/SEE;
·         folosesc permanent abonamentele sau cartelele preplatite pentru a comunica in „roam like at home”, mai exact daca intr-o perioada de monitorizare de cel putin 4 luni utilizatorii comunica mai mult in roaming decat national (atat consumul de resurse, cat si prezenta in retea sunt mai mari in roaming in UE/SEE fata de national);
·         inregistreaza o lunga perioada de inactivitate pe o cartela SIM si folosesc aceeasi cartela preponderent sau chiar exclusiv in roaming in UE/SEE;
·         au cumparat si utilizat succesiv in roaming in UE/SEE mai multe cartele SIM de la acelasi furnizor.
Operatorii mobili sunt obligati sa descrie, in mod detaliat, in contractele incheiate cu utilizatorii, Politica de Utilizare Rezonabila (PUR) a serviciului de roaming in UE/SEE pe care o aplica.
Suprataxe specifice consumului de date in „roam like at home”
Suplimentar, in cazul resurselor de date consumate in roaming, limita de utilizare rezonabila se poate exprima inclusiv intr-un volum de MB/GB, astfel ca utilizatorii pot plati suprataxe si atunci cand:
·         pentru planuri tarifare cu resurse de date (cvasi)nelimitate – depasesc limita calculata ca 2 x (costul lunar fara TVA : 7,7)
·         pentru cartelele preplatite fara resurse de date incluse – depasesc limita calculata ca valoarea creditului disponibil : 7,7
Atentie! Vei primi o notificare de la operatorul tau atunci cand epuizezi limita de date in „roam like at home”, cu mentionarea suprataxei pe care o vei plati in continuare.
Pentru a usura estimarea limitei de utilizare rezonabila a datelor pe care utilizatorii le pot consuma in roaming in UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicatie tip widget, accesibila aici.
Nivelul suprataxelor aplicabile
Daca depasesc utilizarea rezonabila a serviciului de roaming in UE/SEE, operatorii le pot aplica propriilor clienti anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale. Valoarea acestor suprataxe nu poate depasi urmatoarele plafoane:
a)    0,032 Euro/minut pentru apeluri efectuate;
b)    0,0108 Euro/minut pentru apeluri primite;
c)    0,01 Euro/SMS pentru SMS-uri trimise;
d)    0,0077 Euro/MB (7,7 Euro/GB) pentru transfer date (intre 15 iunie – 31 decembrie 2017).
Aceste suprataxe sunt semnificativ mai reduse decat tarifele maxime aplicabile inainte de 15 iunie 2017 pentru consumul de servicii in roaming in UE/SEE.
Suprataxa de sustenabilitate pentru roaming in UE/SEE
Furnizorii care nu sunt in masura sa sustina comercial „roam like at home” pot fi autorizati de ANCOM sa perceapa anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, chiar daca utilizatorii nu au depasit limitele de utilizare rezonabila a serviciului de roaming in UE/SEE.
In perioada 30 iunie 2017 – 30 iunie 2018, operatorul RCS&RDS este autorizat sa aplice suprataxe de sustenabilitate de la primul minut efectuat sau primit/MB consumat in roaming in UE/SEE, in limitele plafonate de Autoritate. Detalii la pct. 15, aici.
Ce, cum si unde reclami
Daca operatorul tau nu iti respecta drepturile de utilizare a serviciului de roaming in spatiul UE/SEE, poti face o sesizare catre ANCOM, urmand pasii descrisi aici.
Mai multe informatii despre modalitatea de aplicare a limitelor de utilizare rezonabila a resurselor in roaming (UE/SEE), inclusiv modele de calcul, sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, aici.
 
Sectiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispozitia utilizatorilor informatii utile despre serviciile de comunicatii electronice (telefonie, internet si televiziune) si serviciile postale, pentru a-i sprijini in alegerea si folosirea acestor servicii. Informatiile se refera in principal la incheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. In plus, utilizatorii pot gasi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.
 
Persoana de contact:  Catalina Dragomir,  Sef serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417
mai mult
Știință și tehnică

Cum ar putea arăta ființa umană peste 200.000 de ani

omenirea

De la legendarul Homo Sapiens, la utilizatorii de internet de azi, fiinta umana a traversat pasi uriasi in evolutie, asta daca acceptam ideile darwiniste. Chiar daca timpul a fost scurt pentru schimbari extraordinare, omul arata azi altfel decât acum 200.000 de ani. Dar cum ar putea el arata peste alti 200.000 de ani, presupunând ca civilizatia ar urma tendintele de pâna acum?

 Sa ne intelegem: asa cum nu se stie cu probe indubitabile cum arata homo sapiens de acum 200.000 de ani, din cauza ca nu avem decât niste fosile, tot asa nu avem cum sa stim cu exactitate cum va arata fiinta umana peste 200.000 de ani. Suntem asadar in domeniul speculatiilor stiintifice, chiar daca putem admite ca exercitiul de imaginatie, la care se supun oamenii de stiinta, este unul interesant. Situl Listverse trece in revista câtiva pasi pe care omenirea actuala i-ar putea strabate in viitor pe o prezumtiva scara a evolutiei.

 Mono-etnia. Suntem o civilizatie multiculturala si aceasta este esenta societatii actuale. Asa ca, spun expertii, n-ar fi o surpriza ca omenirea sa evolueze  spre un singur grup etnic, ubicuu, daca acest amestec permanent de culturi continua. Si cum amestecul etnic devine un loc comun, oamenii isi vor pierde trasaturile distinctive ale etnicitatii lor, imprumutând in schimb caracteristice din diferite parti ale lumii. Si in aceasta evolutie (probabila) ar exista un singur beneficiu: „rasa”, etnia, n-ar mai fi o problema, asa cum este azi.

 Slabirea sistemului imunitar. Deoarece oamenii devin din ce in ce mai dependenti de medicamente pentru a supravietui, sistemul imunitar al omului slabeste treptat. Sa luam exemplul hormonilor: imaginati-va un viitor in care, cu ajutorul suplimentelor alimentare, se poate regla nivelul hormonilor pentru a maximiza starea de bine. Cu timpul, organismul va deveni dependent de hormonii aditionali pâna la punctul in care ei ar inceta sa faca ceea ce vor face in locul lor suplimentele. Procesele care creeaza hormoni vor deveni mai putin importante pentru supravietuire, de vreme ce organismul va avea suficienti hormoni multumita suplimentelor! Si astfel, in câteva zeci de mii de ani,  e posibil ca oamenii sa evolueze pâna la punctul in care hormonii sa nu mai fie creati de organism, ci de suplimente. Mergând mai departe: daca ajutoarele exterioare vor deveni pe de-a-ntregul raspunzatoare pentru supravietuirea noastra, multe din functiile interne ale organismului se vor atrofia. De ce ar mai avea nevoie organismul de un  puternic sistem imunitar daca toti agentii patogeni sunt distrusi de medicamente?

 Atrofierea musculara. Sunt doua cauze plauzibile pentru treptata slabire fizica a rasei umane. Prima ar fi increderea tot mai accentuata pe tehnologie, in special pe masini, pentru a face fata muncilor care presupun folosirea bratelor si a muschilor. Si, de vreme ce fiecare generatie depinde tot mai putin de forta fizica, cu atât este mai posibil ca specia umana viitoare sa devina mai slabita fizic.

 A doua cauza posibila a atrofierii musculare ar deveni relevanta in cazul in care omenirea s-ar reloca in spatiu! (Daca asta s-ar intâmpla vreodata.) In cazul acestui scenariu, forta fizica nu mai este necesara pentru activitatile zilnice. In conditiile in care calatoriile intergalactice ar necesita perioade indelungate de „hibernare”, e firesc ca masa musculara sa se atrofieze (e dovedit acest lucru in cazul sederii indelungate pe Statia Spatiala Internationala). Un viitor deloc promitator pentru fiintele umane ale viitorului!

 Cresterea inaltimii. Daca muschii s-ar putea atrofia in viitor, inaltimea atinsa de generatiile viitoare ar creste! S-a observat asta in ultimele doua secole. In ultimii 150 de ani, inaltimea oamenilor a crescut cu 10 cm. Se crede ca o cauza a acestei evolutii este abundenta tot mai crescuta a alimentelor disponibile. Dimpotriva, foametea ar fi cauza stagnarii cresterii in inaltime in multe zone ale lumii. Daca este asa, si alimentele vor exista din belsug, atunci tendinta de crestere in inaltime va continua. Evident, nu dupa calcule matematice simple, de genul „daca in 150 de ani am crescut cu 10 cm, in 200.000 de ani câti centimetri vom avea”?

 Reformarea creierului. Aici problema este mult mai complexa si mai profunda, de vreme ce vorbim despre cel mai complex „organ” al fiintelor umane. Asa incât a vorbi despre tendintele de evolutie in acest caz pot fi hazardate. Cu toate acestea, putem spune azi ca tehnologia (internetul, telefonia mobila, inteligenta artificiala) ne-a afectat felul in care functioneaza creierul si memoria.

 Creierul uman este o masina, dar deosebita radical de celelalte „masini” create de om (computere, roboti etc.), isi aminteste locul unde sunt stocate informatiile, si nu informatia in sine. E mult mai usor sa-ti amintesti unde ai pus o carte cu retete culinare decât sa-ti amintesti toate retetele din carte. Si in era internetului, aceasta particularitate mentala a devenit extrem de importanta. Azi nu mai incercam sa memoram lucruri, pur si simplu cautam raspunsul pe internet (google, wikipedia etc.). Si pe masura ce tehnologia digitala devine tot mai avansata, creierul se va reforma, se va adapta pentru a-si mari la maximum eficienta. Probabil cu un pret: in detrimentul memoriei.

 Craniu mai mic sau mai mare? Aici avem un semn de intrebare si asta pentru ca nici specialistii nu sunt de acord in privinta tendintei evolutiei cutiei craniene. Exista doua scoli de gândire in cazul volumului cutiei craniene umane. Tabara „craniul mic”, argumenteaza ca e imposibil ca oamenii sa evolueze spre cranii mai mari in comparatie cu cele de azi. De ce? Pentru ca se stie ca la nastere, craniul unui nou-nascut este deja mare. De aceea multi biologi sustin ca un craniu mai mare ar face imposibila nasterea. Un craniu mai mare ar afecta sau ar omori mama! Asa ca, mai logica ar fi tendinta ca in viitor, craniul uman sa ramâna de aceeasi dimensiune ca azi sau chiar sa se micsoreze.

 Pe de alta parte, la nastere, mai exista si operatia cezariana, o solutie chirurgicala salvatoare in cazul copiilor cu capul mare. Unii cred ca cezariana este o solutie mult mai sigura pe viitor decât nasterea naturala.  Numai ca exista o problema: daca omul ar evolua spre volume crescute ale craniului, si la nastere nu s-ar mai putea apela nici la operatii, atunci rasa umana ar putea disparea!

 La fel ca in cazul unei evolutii spre nasterea unor copii din gene modificate, asa-numitii „copii la comanda”, in care trasaturile nedorite ar fi eliminate. Interventia in domeniul geneticii, aceasta joaca de-a Dumnezeu poate oricând insemna disparitia rasei umane.

revista magazin

mai mult
Știință și tehnică

Netograf.ro – Viteza medie de download date internet fix, în creștere cu peste 70%

download-1

 

Conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix și mobil din România generate de Netograf.ro –aplicația ANCOM pentru testarea calității serviciului de internet  în anul 2016 românii au experimentat viteze medii reale naționale de 95 Mbps download date internet fix, respectiv 26 Mbps pentru download date internet mobil. Vezi aici Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet în anul 2016.

Viteze de download internet fix pe județe
Măsurătorile Netograf.ro arată că viteza medie de download pentru conexiunile de internet fix la nivel național a înregistrat în anul 2016 valori situate între 48,37 Mbps (în județul Harghita) și 117,96 Mbps (în Ilfov).
Media națională – download internet fix și mobil
Testele efectuate pe www.netograf.roarată căîn anul 2016 vitezele medii de download au crescut comparativ cu anul 2015, atât pentru internet fix, cât și mobil. Astfel, viteza medie de download date internet fix a crescut cu 78,4%, de la 53,2 Mbps la 94,95 Mbps (142,45 Mbps pentru conexiunile de tip fir și 48,99 Mbps pentru conexiunile de tip wireless). Totodată, viteza medie de download date internet mobil a crescut cu 34,7%, de la 19,2 Mbps la 25,9 Mbps (32,98 Mbps pentru conexiunile de tip outdoor și 22,93 Mbps pentru conexiunile de tip indoor).
Creșterea vitezelor medii de download experimentate de utilizatorii români vine pe fondul îmbunătățirilor operate la nivelul rețelelor de acces, atât pe segmentul de internet fix – unde se constată o creștere a numărului conexiunilor care permit viteze mari (>30Mbps) și foarte mari (>100Mbps), cât și pe cel de internet mobil – unde numărul de conexiuni pe tehnologie 4G s-a dublat în 2016, comparativ cu anul 2015.
Cum sunt generate statisticile Netograf.ro
Statisticile pentru internet fix și mobil în anul 2016 au fost generate de Netograf.ro pe baza unui număr de aproximativ 182.000 de teste valide efectuate de utilizatorii de internet din România. ANCOM le recomandă utilizatorilor care doresc să-și testeze conexiunile fixe să folosească echipamente terminale conectate prin fir. Vitezele medii pentru conexiunile de tip wireless sunt de aproximativ 3 ori mai mici decât cele pentru conexiunile de tip fir, din cauza capacității limitate de transmisie a routerelor wireless (oferind de regulă viteze nominale de maxim 300 Mbps). În plus, în cazul transmisiunilor de tip Wi-Fi, viteza este influențată negativ de distanța față de emițătorul/routerul wireless și de existența unor obstacole între terminal și emițător. Mai multe detalii despre modalitatea de generare a statisticilor Netograf sunt disponibile aici.
Despre Netograf.ro
Netograf.ro este aplicația de monitorizare și evaluare a calității serviciului de acces la internet dezvoltată de ANCOM pentru a le oferi utilizatorilor din România un instrument independent (nu depinde de serverele puse la dispoziție de furnizori și/sau de amplasarea acestora), obiectiv (prezintă calitatea serviciului de acces la internet așa cum este ea experimentată de utilizator, aceasta măsurându-se în raport cu un punct unic pentru toți utilizatorii de servicii de acces la internet din România) și gratuit.
Ancom.ro
mai mult
Știință și tehnică

ARTIVIVE dă viață artei – aplicația cu care poți creea artă augmentată

Ca să privești o lucrare de artă augmentată este absolut necesar să deții un telefon inteligent. Ceea ce se adaugă unei lucrări realizate, să zicem, într-o tehnică oarecare, este o creeație digitală, ca urmare rezultatul nu poate fi văzut decât prin intermediul unui dispozitiv care mixează cele două medii.

Doi români, stabiliți la Viena de 15 ani, Codin Popescu și Sergiu Ardelean, au pus la punct o aplicație ce poate fi folosită de oricine, dacă instalează pe telefon micul program în care poate încărca fotografia unei lucrări și un film cu care să augmenteze această imagine.

Aplicația a fost realizată în special pentru artiștii care, pot în acest fel, să creeze lucrări dinamice, dar care nu pot fi vizualizate decât pe telefonul mobil.

Demo, AICI

https://www.facebook.com/artiviveapp/

A.P.

mai mult
Știință și tehnică

ANCOM autorizează RCS&RDS să aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum

roaming

Pentru a-i permite recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming si mentinerea tarifelor pentru serviciile oferite in Romania, in conformitate cu reglementarile europene privind roaming-ul, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica propriilor clienti anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in Uniunea Europeana, dar si in Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein (SEE).

Suprataxele autorizate de ANCOM sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate in aceasta zona si se pot aplica tuturor clientilor RCS&RDS care consuma servicii de roaming in SEE incepand cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicata RCS&RDS si intra in vigoare, pentru o perioada de maxim 12 luni. In prezent, cartelele preplatite comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.

Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizata in roaming in SEE si numai pentru apelurile efectuate si primite, respectiv date (MB/GB).

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS&RDS

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt urmatoarele (valori fara TVA):

a) 0,031 Euro/minut, pentru apelurile efectuate;

b) 0,0108 Euro/minut, pentru apelurile primite;

c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 30 iunie – 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 1 ianuarie – 30 iunie 2018. 

Pentru apelurile efectuate in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa, in limita minutelor nationale incluse, respectiv tariful pentru apeluri in afara retelei plus suprataxa, dupa epuizarea minutelor nationale incluse.   

Pentru apelurile primite in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa.

Pentru datele consumate in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul MB,  numai suprataxa.  

Chiar daca operatorul va aplica maximul suprataxei autorizate de ANCOM, abonatii RCS&RDS ar urma sa plateasca in final tarife cu aproximativ 38% mai mici pentru apelurile efectuate, respectiv cu aproximativ 87% mai mici pentru datele consumate in roaming in SEE, comparativ cu tarifele pe care le plateau in perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017.

RCS&RDS poate in continuare sa stabileasca o politica de utilizare rezonabila a resurselor de roaming in SEE, caz in care devin aplicabile reglementarile mecanismului „Roam like at home” – detalii aici (punctul 7).     

Conditii de suprataxare „Roam like at home”

Potrivit reglementarilor europene privind roaming-ul, operatorii mobili care nu sunt in masura sa sustina comercial „Roam like at home”, de exemplu ca urmare a tarifelor mici pe care le practica pe piata nationala, pot solicita si pot fi autorizati de autoritatea de reglementare, in urma unei analize, sa perceapa utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, in plus fata de tarifele nationale.

Pana in prezent, ANCOM a primit o singura astfel de cerere, din partea RDS&RCS. Suprataxele autorizate de Autoritate sunt menite sa asigure posibilitatea RCS&RDS sa isi recupereze costurile pe care le suporta pentru a furniza propriilor clienti servicii de roaming in SEE, fara a fi afectate conditiile in care operatorul furnizeaza servicii mobile pe piata din Romania.

Autorizarea ANCOM este valabila 12 luni si poate fi reinnoita daca se mentin motivele de autorizare. ANCOM va monitoriza RCS&RDS in tot acest interval, astfel incat operatorul sa nu depaseasca nivelul suprataxelor autorizate si sa nu recupereze mai mult decat costurile furnizarii serviciilor de roaming in SEE.  

C.D.

mai mult
Știință și tehnică

ANCOM lanseaza o consultare publica privind noi drepturi de utilizare a spectrului radio in perspectiva tehnologiilor 5G

5g

ANCOM lanseaza astazi o consultare publica privind necesitatea si oportunitatea organizarii unei proceduri de selectie competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in noile benzi de frecvente armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicatii mobile terestre de banda larga, respectiv 694-790 MHz si 1452-1492 MHz, precum si in subbenzile de frecvente ramase neadjudecate in urma procedurilor de selectie anterioare, respectiv 791-796 MHz/832-837 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz si 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz.

Benzile care fac obiectul consultarii contribuie la asigurarea resurselor de spectru necesare pentru dezvoltarea eficienta a serviciilor de comunicatii in contextul avantului consumului de internet mobil, dar si la implementarea tehnologiilor de noua generatie, cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.

Aceasta noua tehnologie de comunicatii va permite conectarea tuturor obiectelor inteligente pe care oamenii le vor folosi in viitor: orase inteligente, case care se vor administra singure, masini autonome, servicii publice digitale pentru cetateni si firme. Pentru toate acestea este nevoie de comunicatii radio, adica fara fir, cu acoperire peste tot, la super-viteze, si o capacitate enorma – pentru o densitate imensa de utilizatori.

„Imi doresc ca in cel mult 5 ani toate marile orase din Romania sa se bucure de acoperire 5G si ANCOM face astazi primul pas catre aceasta noua revolutie industriala si transformarea digitala a economiei si societatii romanesti. Am putea fi, din nou, printre primele tari din UE care demareaza o astfel de licitatie, cu siguranta prima din regiunea de est, dupa cum in 2012 am fost autorii unei premiere est-europene in domeniul licitatiilor de spectru,” a declarat Adrian DITA, Presedintele ANCOM, in contextul lansarii acestei consultari.

Avand in vedere importanta resursei limitate de spectru disponibil, a impactului deciziei ce urmeaza a fi luata cu privire la viitorul utilizarii acestor benzi de frecvente si efectele asupra pietei de comunicatii electronice din Romania, ANCOM considera necesara consultarea tuturor partilor interesate in scopul asigurarii transparentei si impartialitatii in procesul decizional si a predictibilitatii masurilor adoptate.

Chestionarul publicat astazi pe site-ul Autoritatii, aici, urmareste sa obtina din partea actorilor din piata informatii privind gradul de interes pentru achizitionarea drepturilor si utilizarea acestor benzi, precum si perioada cand ar fi oportuna organizarea licitatiei. De asemenea, prin deschiderea acestui dialog cu cei interesati, Autoritatea urmareste sa clarifice o serie de aspecte tehnice si economice tinand de accesul in aceste benzi de frecvente, precum si elemente care ar putea influenta rezultatele, cum ar fi designul procedurii de selectie, benzile care se liciteaza impreuna, cantitatile optime de spectru care sa poata fi adjudecate de un singur operator si unele obligatii atasate licentelor.

Opiniile si intentiile exprimate cu ocazia acestei consultari vor servi la fundamentarea deciziei ce urmeaza a fi luata pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor disponibile in aceste benzi.

Persoanele interesate sunt invitate sa parcurga si sa completeze chestionarul publicat aici si sa-l transmita ANCOM pana la data de 26.07.2017, pe adresa sediului central al ANCOM din str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti sau direct la registratura ANCOM. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417

mai mult
Știință și tehnică

Reguli pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio

antene
ANCOM a organizat astazi o reuniune de informare a industriei de profil privind noile conditii de introducere pe piata a echipamentelor radio, avand in vedere faptul ca incepand cu 13 iunie 2017 echipamentele radio care sunt introduse pe piata din Romania trebuie sa satisfaca in totalitate prevederile Hotararii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, care transpune in legislatia nationala Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio (Directiva RED).
Ce sunt echipamentele radio
Echipamentul radio este un produs electric sau electronic care emite si/sau receptioneaza intentionat unde radio pentru realizarea comunicatiilor radio si/sau radiodeterminarii ori un produs electric sau electronic care trebuie sa fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antena, astfel incat sa emita si/sau sa receptioneze intentionat unde radio pentru acelasi scop. In aceasta categorie se incadreaza, de exemplu, statiile de radiocomunicatii de orice tip, module ori parti dintr-un echipament ce emit intr-o anumita banda de frecvente radio (walkie-talkie), routere wireless, televizoare, aparate radio sau echipamente de localizare a pozitiei geografice (GPS).
Context legislativ
Inainte de data de 13 iunie 2017, era posibila introducerea pe piata din Romania a echipamentelor radio care respectau fie cerintele esentiale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, fie prevederile Hotararea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, situatia fiind una tranzitorie. Dupa aceasta data, echipamentele radio ce vor fi introduse pe piata romaneasca vor trebui sa satisfaca in totalitate prevederile ultimului act normativ mentionat si care a transpus in legislatia nationala Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio (asa numita Directiva RED).
In acest context, ANCOM a dorit sa vina in sprijinul principalilor operatori economici care activeaza pe piata echipamentelor radio din Romania cu informatii detaliate si clarificari ale cadrului legislativ.
Principalele prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 740/2016
Actul normativ stabileste noi reguli pentru operatorii economici implicati in lantul de aprovizionare ori de distributie al echipamentelor radio, definind intr-un mod mai clar obligatiile ce revin producatorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului si distribuitorului.
Documentul legislativ stabileste cerintele esentiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piata sau pus la dispozitie pe piata, conditiile care trebuie respectate de catre organismele ce efectueaza evaluari a conformitatii produselor, precum si masuri privind cadrul de supraveghere si control efectiv al pietei echipamentelor radio.
Suplimentar fata de cerintele esentiale, noul cadru legislativ prevede norme cu privire la aplicarea marcajului CE, cerinte cu privire la identificarea trasabilitatii echipamentelor radio (de catre cine au fost produse, cine le comercializeaza etc.).
Ce trebuie sa contina instructiunile echipamentelor radio
Alte prevederi importante ale Hotararii Guvernului nr. 740/2016 se refera la instructiunile de utilizare care insotesc echipamentele radio disponibile pe piata noastra, care trebuie sa fie in limba romana, sa fie clare, accesibile, inteligibile si relevante si sa contina informatiile necesare privind utilizarea echipamentelor radio conform destinatiei. Totodata, aceste instructiuni trebui sa precizeze si banda sau benzile de frecvente in care functioneaza echipamentul radio, precum si puterea acestuia de emisie. Pe echipamentul radio sau pe ambalaj/instructiuni de utilizare trebuie sa existe numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata, precum si adresa postala ale producatorului si, atunci cand echipamentul radio este fabricat in afara Uniunii Europene, ale importatorului. Toate echipamentele radio trebuie sa fie insotite de o copie a declaratiei UE de conformitate sau de declaratia UE de conformitate simplificata, redactate in limba romana.
Sanctiuni
Nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sanctioneaza de catre organismele abilitate cu amenzi cuprinse intre 500/2.500 de lei și 50.000 de lei.
mai mult
Știință și tehnică

„Roam like at home”: cât plătești pentru consumul de date?

telefoane

De astazi, 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate in roaming in statele membre UE, dar si in Norvegia, Islanda si Liechtenstein (SEE) se scad din resursele nationale incluse in abonamente sau extraoptiuni, potrivit mecanismului „Roam like at home”, iar dupa epuizarea acestora consumul va fi tarifat la fel ca in Romania.

Totusi, furnizorii au posibilitatea de a defini limite minime ale unei utilizari rezonabile a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decat traficul national inclus in abonament/(extra)optiune, depinzand de pretul acestuia. Limita ramane neschimbata indiferent de consumul de date realizat la nivel national inainte de intrarea in roaming.

In cazul in care furnizorii nu stabilesc o limita de utilizare rezonabila a datelor in roaming in UE/SEE, datele consumate in roaming in UE/SEE se tarifeaza identic celor consumate in Romania.

Pentru a-i sprijini pe cei care doresc sa se informeze inainte de a pleca intr-o calatorie intr-o tara din Uniunea Europeana cu privire la cati MB sau GB pot consuma in roaming fara taxe suplimentare, in limita unei utilizari rezonabile, ANCOM a dezvoltat o aplicatie care poate fi accesata aici.

Limite minime de utilizare rezonabila a datelor mobile in roaming (UE/SEE)

a)   in cazul planurilor tarifare (cartele preplatite, abonamente, (extra)optiuni) cu resurse de date (cvasi)nelimitate, atat cele care includ trafic de date nelimitat, cat si cele pentru care tariful per GB este sub 7,7 Euro (fara TVA), utilizatorii pot consuma urmatoarea cantitate de date in “Roam like at home”:

                          pretul cu amanuntul pentru servicii mobile intr-o perioada de facturare (fara TVA)

                                                                              7,7 Euro/GB

b)    in cazul cartelelor preplatite fara resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii pot consuma urmatoarea cantitate de date in “Roam like at home” (pe masura ce utilizatorul plateste din creditul disponibil, limita de utilizare rezonabila a datelor se diminueaza):

                                  creditul ramas disponibil pe cartela la intrarea in roaming in UE/SEE

 

                                                                               7,7 Euro

Limitele minime vor creste anual, incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a reducerii pretului reglementat pentru 1 GB.

Mai multe detalii despre modalitatea de aplicare a limitelor de utilizare rezonabila a datelor in roaming (UE/SEE), inclusiv modele de calcul, sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, aici.

Cum se tarifeaza consumul de date mobile in roaming (UE/SEE)

Dupa depasirea acestei limite furnizorii pot sa aplice o suprataxa in valoare de maxim 7,7 Euro/GB (0,0077 Euro/MB), fara TVA, pentru perioada 15 iunie – 31 decembrie 2017. Incepand cu 2018 valoarea maxima a suprataxei va scadea in fiecare an pana in anul 2022.

Tarifarea datelor se va realiza dupa cum urmeaza:

a) pana la atingerea limitei se aplica tariful national, astfel:

            – pana la epuizarea traficului national inclus: se scad din acesta

            – dupa epuizarea traficului national inclus: se aplica tarifele din Romania

b) dupa depasirea limitei se aplica suprataxa, astfel:

            – pana la epuizarea traficului national inclus: se scad din acesta + suprataxa

            – dupa epuizarea traficului national inclus: se aplica tarifele din Romania + suprataxa (suma rezultata nu poate depasi 0,20 euro/MB)

Atentie! Furnizorii au obligatia sa le transmita utilizatorilor o notificare atunci cand acestia ating limita de utilizare rezonabila a datelor in roaming (UE/SEE), indicand valoarea suprataxei care va fi aplicata pentru consumul suplimentar de date in roaming.

Calculator limita date ”Roam like at home”: aplicatie ANCOM

Pentru a usura estimarea limitei de utilizare rezonabila a datelor pe care utilizatorii le pot consuma in roaming in UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicatie tip widget, accesibila aici.

Aplicatia ofera rezultate relevante in masura in care furnizorii nu percep utilizatorilor o suprataxa de sustenabilitate. In prezent, ANCOM analizeaza o cerere pentru autorizarea aplicarii unei astfel de suprataxe, depusa de operatorul RCS & RDS S.A., urmand sa faca publice rezultatele analizei dupa ce aceasta va fi finalizata si comunicata operatorului.

Atentie! Daca este activat serviciul de roaming, principiul de baza al „Roam like at home” prevede ca toate resursele nationale incluse in planul tarifar (inclusiv extraoptiuni sau bonusuri) devin disponibile si in roaming in UE/SEE.

Mai multe informatii cu privire la „Roam like at home” sunt publicate in sectiunea dedicata acestui subiect, de pe pagina de internet a ANCOM, aici.

mai mult
Știință și tehnică

Google promovează cele mai bune aplicaţii de Android într-o secţiune specială a magazinului de aplicaţii Play Store

mobil

Google a inaugurat o nouă secţiune a propriului magazin de aplicaţii pentru Android, Play Store, unde sunt listate cele mai bune aplicaţii.

Play Store, magazinul de aplicaţii pentru Android al celor de la Google, are o secţiune nouă. Numită Android Excellence Awards, noua secţiune promovează unele dintre cele mai bune aplicaţii pentru platforma celor de la Google.

Android Excellence este compusă din două categorii: aplicaţii şi jocuri. Întreg conţinutul de aici este ales manual de o echipă editorială, nu listat pe baza vreunui algoritm, cum se întâmplă în cea mai mare parte a magazinului de aplicaţii al celor de la Google.

Conform Google, în această categorie ajung aplicaţii care folosesc cele mai bune practici de dezvoltare, fiind avute în vedere criterii precum optimizarea funcţionării, localizarea, performanţa tehnică şi designul. Simplu spus, aplicaţiile trebuie să arate bine şi să funcţioneze impecabil.

Din păcate, în loc să reprezinte o sursă permanentă de recomandări proaspete din partea unei echipe editoriale care cunoaşte foarte bine ecosistemul, Google a decis ca aplicaţiile şi jocurile din această secţiune să fie schimbate trimestrial.

În acest fel, noua secţiune nu va fi o facilitate foarte utilă utilizatorilor, ci mai mult un instrument de motivare a dezvoltatorilor. Aceştia vor putea folosi faptul că au fost premiaţi de Google astfel, pentru a-şi promova aplicaţiile.

Primele aplicaţii care au fost alese de către cei de la Google pentru noua secţiune Android Excellence sunt:

 • AliExpress – Alibaba Mobile
 • B&H Photo Video – B&H Photo Video
 • Citymapper – Citymapper Limited
 • Drivvo – Drivvo
 • Drupe – Drupe
 • Evernote – Evernote Corporation
 • Hotel Tonight – HotelTonight
 • Kitchen Stories – Kitchen Stories
 • Komoot – komoot GmbH
 • Lifesum – Lifesum
 • Memrise – Memrise
 • Pocket – Read It Later
 • Runtastic Running & Fitness Tracker – Runtastic
 • Skyscanner – Skyscanner Ltd
 • Sleep as Android – Urbandroid Team
 • Vivino – Vivino

Şi primele jocuri:

 • After the End Forsaken Destiny – Nexon M Inc.
 • CATS: Crash Arena Turbo Stars – ZeptoLab
 • Golf Clash – Playdemic
 • Hitman GO Square Enix Ltd
 • Horizon Chase – World Tour – Aquiris Game Studio S.A
 • Kill Shot Bravo – Hothead Games
 • Lineage Red Knights – Ncsoft Corporation
 • Nonstop Knight – flaregames
 • PAC-MAN 256 – Endless Maze – Bandai Namco Entertainment Europe
 • Pictionary – Etermax
 • Reigns – DevolverDigital
 • Riptide GP: Renegade – Vector Unit
 • Star Wars: Galaxy of Heroes – Electronic Arts
 • Titan Brawl – Omnidrone
 • Toca Blocks – Toca Boca
 • Transformers: Forged to Fight – Kabam
mai mult
Știință și tehnică

Filmul și provocarea noilor tehnologii

tiff

Ajuns la cea de-a 16-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania (2-11 iunie) este în plină desfășurare. Peste 200 de filme din 53 de țări vor putea fi vizionate anul acesta la TIFF.

Este unul dintre cele șapte programe proiectate în camera virtuală. După ce îți alegi filmul nu mai ai altceva de făcut decât să îți pui ochelarii virtuali în care este poziționat un smartphone și să folosești o pereche de căști.

„Este o secțiune nouă, fondată anul acesta, care se axează pe prezentarea noilor forme de storytelling”, a declarat Erwin Schmidt, curator IniniTIFF.

Pe lângă VR Cinema, la InfiniTIFF sunt și ateliere pentru cei interesați să afle mai mult despre realitatea virtuală.

Pe lîngă cele două competiții principale, Competiția Internațională și Competiția Națională sau secțiunile obișnuite precum Supernova, No Limit, Umbre și Focus-urile dedicate diferitelor țări sau unor anumiți cineaști, organizatorii au decis ca, din acest an, să includă în programul festivalului secțiunea InfiniTIFF.

Secțiunea InfiniTIFF este dedicată creației audio-vizuale care aduce în prim-plan noile tehnologii, fie că acestea înseamnă VR (realitatea virtuală), filmulețe de pe YouTube (Loop cinema), cinema interactiv sau Doom Room (o instalație unică, o combinație de elemente performative live și de ficțiune bazată pe realitate virtuală).

În urma înscrierilor, cei 16 participanți selecționați vor lucra în echipe de câte patru și vor produce conținut VR original pe parcursul a patru zile.

InfiniTIFF VR Workshop se adresează profesioniștilor din lumea cinematografică, designerilor, artiștilor, pasionaților de animație digitală, jocuri, specialiștilor în software, tuturor celor interesați să dezvolte conținut în VR.

 

mai mult
Știință și tehnică

Consumam in medie 0,5GB de internet mobil in fiecare luna, potrivit Veritel.ro

internet_mobil_19_martie_2017
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a actualizat pe Veritel.ro – aplicatia de comparare a ofertelor telecom – valorile de consum care configureaza profilul utilizatorului mediu de servicii de telefonie mobila si internet pe mobil din Romania, pe baza celor mai recente date statistice prelucrate de Autoritate.
Cifrele indica o crestere de 50% a consumului de internet pe mobil realizat lunar de utilizatorii romani in semestrului I al acestui an, comparativ cu semestrul de raportare anterior, ceea ce ne arata ca exista in continuare o cerere sustinuta pentru tehnologii mobile de ultima generatie, care permit viteze superioare de transfer de date”, a declarat Eduard Lovin, Director Executiv Reglementare, ANCOM. Aici puteti accesa infograficele Veritel.ro.
Profilul utilizatorului mediu de servicii mobile
Conform datelor ANCOM, utilizatorul mediu de telefonie mobila si internet pe mobil configurat pe Veritel.ro consuma lunar 499 MB trafic de internet mobil (fata de 336 MB in intervalul de raportare precedent), trimite 73 de SMS-uri nationale (dintre care 59 in retea proprie si 14 in afara retelei) si apeleaza in medie 262 de minute de pe terminalul propriu atat in retea (177 de minute), cat si in afara retelei (85 de minute).
Profilul utilizatorului de telefonie fixa pe Veritel.ro
Potrivit www.veritel.ro, utilizatorul mediu de telefonie fixa vorbeste in fiecare luna 38 de minute in retea si 30 de minute in afara retelei, traficul mentinandu-se constant fata de perioada anterioara (semestrul II 2015).
Aceste profiluri pre-stabilite, bazate pe datele statistice referitoare la consumul de servicii de comunicatii electronice din Romania in semestrul I al anului 2016, au fost introduse in Veritel.ro pentru a usura configurarea ofertei cautate. Pentru a afla cu exactitate care este cea mai potrivita oferta telecom pentru nevoile proprii de comunicare, utilizatorii Veritel.ro isi pot configura ei insisi consumul mediu lunar, plecand sau nu de la aceste profiluri predefinite.
Despre Veritel.ro
Folosind aplicatia Veritel.ro utilizatorii pot afla in trei pasi simpli care sunt cele mai avantajoase oferte de telefonie si internet fix si mobil: aleg categoria de servicii, introduc estimarile de consum si primesc o lista cu primele 25 de planuri tarifare in ordinea crescatoare a pretului.
In momentul afisarii rezultatelor ei primesc si alte detalii relevante, precum durata minima a contractelor, penalitati in caz de reziliere sau informatii privind eventuale promotii.
Veritel.ro este un instrument independent si necomercial dezvoltat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii in beneficiul utilizatorilor de servicii telecom din Romania. Accesul la aceasta aplicatie este gratuit si nu este conditionat in niciun fel, utilizatorii avand acces rapid la toate ofertele publice ale tuturor operatorilor de comunicatii din Romania.(A.S.)
mai mult
1 2 3 4
Page 3 of 4