close
Grupul de la PloieștiPromovate

Cenaclul „I. L. Caragiale” Ploiești s-a reunit la o nouă serată literară

Luni, 7 august, Cenaclul „I. L. Caragiale” din Ploiești și-a reunit membrii într-o nouă sesiune de vacanță la clubul Jazz Cafe de pe str. Praga. Președintele cenaclului, I. V. Fintiș, a fost acompaniat, în celălalt capăt al mesei, la conducerea ședinței, de colega noastră, scriitoarea Mihaela Cătălina Popescu Taulet.
Conform programului anunțat, au citit cele mai recente poeme Dan Drăguș, Filip Kolo și Mihaela Cătălina Popescu Taulet.
În ce privește Revista presei culturale aceasta, abdicând și dumneaei în fața aerului de vacanță și a culorilor apusului, s-a transformat într-o savuroasă Discuție liberă culturală, ce a durat cu mult peste timpul obișnuit al acestei rubrici.
Se înțelege că, fiind gazde ale frumoasei grădini de vară a clubului, „pauza de țigară” a fost de la sine desființată de propria continuitate… iar acest la îndemână paradox tocmai ce ne-a introdus în atmosfera nuanțelor ideatice a eseului intitulat Tripticul magic – tehnici ale eseului, citit de scriitorul Sorin Vânătoru. Desigur, am propus autorului să facă bine și să fie mai grijuliu cu textele dumisale, pe care de obicei le deține doar într-un exemplar, și să le remită redacției „24pharte” pentru a fi publicate.

În felul său atent, dar și capabil de a ne atenționa asupra Lecturii sub microscop, criticul Marian Zmaranda a ales, de această dată, Întorcerea huliganului, o carte a prozei de reflecție ce aparține lui Norman Manea, carte apărută la editura Polirom în 2003. „Autorul are o bună conviețuire cu limba română cea în care și-a scris cărțile, chiar aflându-se în exil, și pe care o consideră casa ființei lui, a cărei locuire, însă, în răspărul condiției heideggeriene, îi este o bună povară ce-o poartă după sine aidoma melcului (Casa melcului, editura Hasefer, 1999).” Criticul Marian Zmaranda ne atrage atenția, așa cum am spus, asupra experiențelor cruciale descrise de autor, inclusiv asupra acelora în care, într-un fel sau altul, e implicată și urbea noastră…

Ședința de luni s-a prelungit în livada de la Jazz Cafe până noaptea târziu și, în ciuda acestei pierderi a timpului, următorii au vegheat încă o dată asupra acelor pe care cu toții le vorbim, cuvintele: Ioan Vintilă Fintiș, Ana Alice Neculea, Radu Trandafir, Sorin Vânătoru, Florin Manole, Dan Drăguș, Avrigeanu Robert Aristotel și Grațiela dumnealui, Mihaela Cătălina Popescu Taulet, Filip Kolo, Livia Dimulescu, Marian Zmaranda, Octavian Onea, Corina Nistor, Crina Manolescu și, desigur, Valeria care nu mai are nevoie de nicio prezentare.
Și un poem rezultat al vecinătății conviviale dintre Mihaela Cătălina Popescu Taulet și Filip Kolo:
Ochii aceia
Priviri minunate
Siluete nebune
Popasul cerșetorului
Adulmecat, minunat
Dau sufletului încet (sunetul)
Stimați moștenitori 
Aștept.
G.P.
Radu Trandafir, Alice Neculea, I.V. Fintiș
Robert Aristotel Avrigeanu, Dan Drăguș, Sorin Vânătoru
Mihaela Cătălina Taulet și Alice Neculea
Grațiela A.
Dan Drăguș
Robert Aristotel Avrigeanu
Livia Dimulescu
Sorin Vânătoru
Radu Trandafir
Ana Alice Neculea și Ioan Vintilă Fintiș
Marian Zmaranda și Livia Dimulescu
Marian Zmaranda
Mihaela Cătălina Popescu Taulet
Mihaela Cătălina Taulet și amfitrionul Cici
Octavian Onea
Octavian Onea, Marian Zmaranda, Livia Dimulescu, Filip Kolo
Filip Kolo
Dan Drăguș și Sorin Vânătoru
Marian Zmaranda și Corina Nistor
Octavian, Marian, Corina și Filip
Corina Nistor
Octavian Onea
Filip Kolo
Mihaela Cătălina Popescu Taulet
Crina Manolescu și micuța Valeria
Mihaela și Alice
Tags : 24 ph arte24pharte.rocenaclul IL Caragiale Ploiesti

Leave a Response