close
Creștinătate

„Harul lui Dumnezeu m-a făcut creştin, iar sufletul meu cânta o nouă cântare de iubire, care a luat de pe mine povara trecutului”

Omului îndrăgostit de Hristos nu-i place să filozofeze. Vrea numai un singur lucru – să iubească pe veci. Vreţi să înţelegeţi? Vreţi să experiaţi harul lui Hristos? Atunci căutaţi acest har de la Cel care vi-l poate dărui. Dacă ţi se pare că nu este pentru tine, întrucât nu poţi crede, sfatul meu este să-ţi propui în inima ta să crezi şi vei fi în stare să crezi. Prin credinţă ajungi la credinţă. Stăruie în sporirea credinţei şi îţi va fi dăruită!

Duhul odihneşte înăuntrul adevăratului creştin şi îl învăluie de jur împrejur. Şi toate acestea se întâmplă prin credinţa în Hristos. Acesta este procesul: credinţa atrage pe Duhul Sfânt, în timp ce Duhul Sfânt întăreşte credinţa, poartă de grijă de noi, ne susţine, încurajează dorinţa noastră arzătoare după Împărăţia lui Dumnezeu…

Celor care n-au gustat încă adevăratul har, cuvintele mele le vor părea lipsite de înţeles. Procesul adevăratei convertiri nu poate fi descris sau explicat: e un lucru pe care ochiul nu-l poate vedea şi pe care urechea nu-l poate auzi. Plin de sentimente creştineşti, am auzit sufletul vorbind înăuntru meu, povestindu-mi despre noua mea naştere în Hristos; dar el vorbea pe limba tăcerii, pentru care nu pot găsi cuvinte potrivite. Ştiu însă că sufletul meu cânta o cântare nouă, o dulce cântare de iubire, care a luat de pe mine povara trecutului. Şi această cântare m-a transfigurat şi a dat naştere în mine unei noi voinţe, unor noi simţăminte. Acum sunt îndrăgostit de Hristos şi, după cum cunoaşteţi, omului îndrăgostit de Hristos nu-i place să filozofeze. Vrea numai un singur lucru – să iubească pe veci. Vreţi să înţelegeţi? Vreţi să experiaţi harul lui Hristos? Atunci căutaţi acest har de la Cel care vi-l poate dărui. Dacă ţi se pare că nu este pentru tine, întrucât nu poţi crede, sfatul meu este să-ţi propui în inima ta să crezi şi vei fi în stare să crezi. Prin credinţă ajungi la credinţă. Stăruie în sporirea credinţei şi îţi va fi dăruită! Când eram un evreu, şi eu Îl aveam pe Dumnezeu şi o ştiam. Dar era un Dumnezeu a Cărui atitudine se schimba după purtarea omului. Dar prin Hristos, prin Sfântul Mesia şi Fiu al lui Dumnezeu, am fost condus în tărâmul Iubirii dumnezeieşti necondiţionate şi statornice. Acest lucru poate fi înţeles numai dacă trăieşti deja în har. Creştinismul este cel mai bogat în toate comorile, în stare să mulţumească orice suflet. „În Hristos este Adevărul de care dă mărturie Duhul Sfânt. Şi toţi cei ce cred ascultă mărturia Lui” – am citat acest strigăt de triumf al unui suflet care L-a găsit pe Hristos-Dumnezeu pentru că, deşi mulţi au avut o experienţă asemănătoare, puţini găsesc cuvintele pentru a exprima inexprimabilul.

(Părintele Sofronie SaharovRugăciunea – experiența vieții veșnice, traducător diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, pp. 62-64)

Tags : credintaDumnezeu

Leave a Response