close
Documentar

IDENTIFICĂRI ÎN PUBLICISTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ. ZIARE ŞI REVISTE

MARIA ROSETTI (1819-1893),ziaristă de origine scoţiană,a fost redactor la ziarul < Românul >,fondat de C.A.Rosetti (soţul),revoluţionarul paşoptist. A editat propria revistă literară
< Mama şi copilul > îndreptată educaţiei copiilor.
MARIA FLECHTENMACHER (1838-1888),soţia compozitorului Al. Flechtenmacher,a editat revista < Femeea Română > cu o lungă apariţie. Maria Flechtenmacher s-a remarcat ca traducătoare, publicistă şi pedagoagă română.În paginile revistei au militat pentru drepturile femeilor şi V. Alecsandri, Al. Macedonski, Iosif Vulcan.
SOFIA COCEA (1839-1861),din Fălticeni,prounionistă,a publica articole în > Gazeta de Moldova, Folietonul Zimbrului, Steaua Dunării, Dacia, Reforma, Românul < .
EMILIA LUNGU-Puhallo (1853-1932).bănăţeancă,fiica gazetarului Traian Lungu,a lucrat la revistele < Familia, Biserica şi şcoala, Amicul familiei >.
SMARANDA GHEORGHIU (1853-1861),târgovişteancă,alintată Smara,a fost o cunoscută profesoară la Sinaia şi Ploieşti.A publicat în revistele ploieştene > Şcoala Română, Altiţe şi Bibliuri (litratură) >, cu întreruperi,în perioada 1882-1895.
SOFIA NĂDEJDE (1858-1946),sora pictorului Octav Băncilă,soţia omului politic Iosif Nădejde O înverşunată luptătoare pentru emanciparea femeei românce,articolele sale au apărut în < Femeea Română,Basarabia, Contemporanul, Literatură şi Ştiinţă, Lumea nouă >..Sofia Nădejde se remarcă şi în literatură cu romane,piese de teatru,nuvele.
CONSTANŢA HODOŞ (1860-1934)
A colaborat la < Tribuna, Vieaţa, Lumea IIustrată, Universul, Luceafărul > .
Editează împreună cu soţul,Al I.Hodoş, > Revista noastră < cu profil literar-artistic-social (1905-19o7 şi 1914-1916,editor Constanţa H.).
De remarcat membrii în redacţia Constanţei Hodoş: Sofia Nădejde, Elena Văcărescu, Elena Farago, George Coşbuc, M. Sadoveanu, Ion Minulescu, George Topârceanu !
ECATERINA RAICOVICEANU (n.1873)
A colaborat,a fost angajată la importante ziare şi reviste ca: < Adevărul, Clipa, Dimineaţa, Depeche, Facla, Rampa, Rampa nouă ilustrată, Sfetnicul mamelor, Revista noastră, Revista scriitoarelor şi scriitorilor >. Mulţi ani a fost redactor la < Cronica femeii >. A publicat 11 volume de proză,traduceri,schiţe.
AIDA VIRONI (n.1886),ploieşteancă,după debut în revista > Carmen < a devenit „redactor pentru partea feminină” la > Revista scriitoarelor şi scriitorilor români >. La Ploieşti a editat revista > Aurora < de politică şi economie.
Rev. Aurora a fost remarcată şi de I.L.Caragiale.
GALLIA TUDOR (n.1891),actriţă prahoveancă din Câmpina,s-a remarcat prin colaborări la revistele > Răsăritul, Sănătatea, România eroică <.
CLAUDIA MILLIAN (n.1889),a publicat în <Viitorul, Adevărul literar şi artistic, Flacăra, Cuget românesc, Gândirea, Sburătorul >. Fiind soţia poetului Ion Minulescu, s-a ascuns sub pseudonimul „D, Şerban”.
ECATERINA M. SĂNDULESCU (19o5)
Publică în 1935,împreună cu Margarita Miller Verghy, primul studiu despre
„Evoluţia scrisului feminin în România” !.
LUCIA DRACOPOL-ISPIR (n.19o7)
Dobrogeancă licenţiată în litere şi filozofie,doctor în istoria artei,post-doctorat, istoria artei la Sorbona.Susţine ca redactor cronică plastică la > Universul >.
Semnează cu probitatea-i recunoscută cronici în < Rampa, Ilustraţiunea română, Viitorul, Semnalal etc. >.
STELLA POPESCU (n.1908)
A debutat la > Magazinul >, a fost director la > Gazeta Ploieştilor, director la > Pagini de zidire sufletească >. A colaborat constant la publicaţiile > Prahova, Deşteaptă-te, Române !, Realitatea Ilustrată >.

Pentru o incursiune mai largă în publicistica feminină românească sunt recomandate următoarele titluri:
Jurnaliste şi publiciste uitatate,conf.dr Marian Petcu,2oo6;
Scara vieţii,Tudor Teodorescu-Branişte,1976;
Almanahul Asociaţiei Publiciştilor Români, 1938.
Dan Drăguş

Tags : jurnalismziaristica

Leave a Response