close
Personalități

S-a întâmplat într-o zi de 2 februarie

* În urmă cu 623 de ani (1395) apărea prima menţiune documentară a Cetăţii Neamţului. Primul eveniment deosebit de care se leagă Cetatea Neamţ s-a petrecut la sfârşitul secolului al XIV-lea, în timpul domniei lui Ştefan I Muşat (cca. 1394-1399), când regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei, urmărind politica de expansiune teritorială la răsărit de Carpaţi, întreprinde o expediţie militară asupra Moldovei. Cronica oficială maghiară şi documentele emise de Sigismund consemnează că armatele regale au înaintat până la reşedinţa domnească, unde Ştefan I „i-a făcut supunere”. În preajma Cetăţii Neamţului, pe care cu siguranţă regele Ungariei a asediat-o, s-a emis un act de cancelarie, „ante castrum Nempch”, care constituie prima menţiune documentară a cetăţii   * Cu 187 de ani în urmă (1831) se înfiinţa Eforia spitalelor civile din Bucureşti (2/14)

* Se împlinesc 170 de ani (1848) de la încheierea războiului mexicano-american, prin semnarea Tratatului de Pace de la Guadalupe Hidalgo. În urma acordului, SUA au obţinut de la Mexic părţi din Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah şi Wyoming. Conflictul a început în mai 1846 de la o dispută teritorială care implica Texasul. Mexicul a renunţat la toate pretenţiile asupra Texasului şi a recunoscut fluviul Rio Grande ca graniţă a celor două state

* Se împlinesc 165 de ani (1853) de la inaugurarea primei linii telefonice din ţara noastră, care făcea legătura între Iaşi şi Bucovina şi, mai departe, cu Viena. Un an mai târziu, s-a realizat legătura Iaşi-Predeal şi, apoi, Iaşi-Bucureşti

* Acum 129 de ani (1889), în faţa Teatrului Naţional din Bucureşti, erau instalate primele două lămpi electrice pentru iluminatul public din România

* În urmă cu 113 ani (1905) apărea, până în februarie 1925, la Bucureşti, „Viaţa nouă” („Vieaţa nouă”), sub direcţia lui Ovid Densusianu, revistă ce devine principalul organ de presă al mişcării simboliste

* Se împlinesc 105 ani (1913) de când, la New York, a fost inaugurat Grand Central Terminal, cea mai mare gară feroviară din lume (record consemnat în 2012, de Guinness World Records). În prezent acoperă 19 hectare, având 44 de peroane cu 67 de linii de cale ferată, dispuse pe două niveluri, fiind cel mai tranzitat terminal feroviar

* Cu 99 de ani în urmă (1919) a apărut la Iaşi, săptămânal, până la 21 decembrie 1919, revista „Însemnări literare”, sub redacţia lui Mihail Sadoveanu şi George Topârceanu. Colaboratori permanenţi au fost, pe lângă cei doi redactori, G. Ibrăileanu, Demostene Botez, Otilia Cazimir, Ionel Teodoreanu, Al. A. Philippide şi Octav Botez

* Tot într-o zi de 2 februarie, acum 90 de ani (1928) apărea, la Bucureşti, până în 1945, cotidian şi apoi săptămânal, cu întreruperi – în mai multe serii, revista „Bilete de papagal”, sub conducerea lui Tudor Arghezi, care impune în paginile acesteia un gen literar nou: „biletul” sau „tableta”

* Se împlinesc 75 de ani (1943), de când, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, avea loc victoria Armatei Sovietice în celebra Bătălie de la Stalingrad (august 1942 – februarie 1943), moment de cotitură în desfăşurarea războiului. Considerată cea mai sângeroasă şi mai mare bătălie din istoria omenirii, conflictul a inclus campania de bombardamente a oraşului Stalingrad (azi redenumit Volgograd) din sudul U.R.S.S., atacul terestru german asupra oraşului, luptele din interiorul oraşului însuşi şi contraofensiva sovietică care, în cele din urmă, a încercuit şi distrus forţele germane şi ale celorlalţi aliaţi din cadrul Axei din oraş şi din periferiile acestuia. Numărul total al pierderilor a fost estimat la aproximativ 3 milioane. Pentru sovietici, victoria de la Stalingrad a marcat începutul eliberării patriei, luptă care a dus în cele din urmă la victoria din 1945 asupra Germaniei Naziste

* Cu 71 de ani în urmă (1947) avea loc publicarea, la Bucureşti, a textului oficial al Tratatului de pace dintre Naţiunile Unite şi România (după a doua conflagraţie mondială)

* Tot într-o zi de 2 februarie, acum 20 de ani (1998), s-a înfiinţat postul comercial de televiziune „Acasă TV”, canal dedicat în special publicului feminin, care se recepţionează în toate reţelele digitale de cablu şi DTH din România

– Întâmpinarea Domnului (Calendarul Creştin-Ortodox 2018; Calendarul Romano-Catolic 2018)

– Întâmpinarea Domnului în Templu (Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice 2018)

– Întâmpinarea Domnului (Calendarul Romano-Catolic 2018)

– „Ziua Ursului”; sărbătoare populară (care deschide Anul nou viticol şi pomicol) dedicată celui mai puternic animal al ţinuturilor carpatice, ursul; cade întotdeauna de sărbătoarea religioasă Întâmpinarea Domnului; se spune că, în această zi, ursul iese din bârlog şi, dacă-şi vede umbra, adică dacă este soare, pleacă, iar dacă nu şi-o vede, intră înapoi în bârlog, semn că iarna se prelungeşte

– 1868: S-a născut filosoful, psihologul, pedagogul, omul politic şi dramaturgul Constantin Rădulescu-Motru; unul dintre puţinii creatori de sistem filosofic din România; a fundamentat sistemul personalismului energetic; în 1910 a întemeiat Societatea de Studii Filosofice, devenită, ulterior, Societatea Română de Filosofie; membru titular al Academiei Române din 1923, vicepreşedinte (1935-1938; 1941-1944) şi preşedinte al acestui for (1938-1941) (m. 1957) – 150 de ani. NOTĂ: Unele surse dau moartea la 6.III.1957 şi naşterea la 2/15.II.1868

– 1876: S-a născut compozitorul Guilelm Şorban (m. 1923)

– 1879: S-a născut prozatorul Iancu C.[onstantin] Vissarion (m. 1951)

– 1889: S-a născut biologul Traian Săvulescu, întemeietorul şcolii naţionale de fitopatologie; iniţiatorul şi conducătorul colectivului care a întocmit monumentala lucrare „Flora R. S. România”; membru titular al Academiei Române din 1936, preşedinte al acestui for (1948-1959) (m. 1963)

– 1896: A murit Neculai Beldiceanu, poet din cercul „Junimii”, arheolog, numismat şi epigrafist amator, renumit pentru săpăturile de la Cucuteni, ca şi pentru colecţia de monede străvechi; tatăl poetului Nicolae N. Beldiceanu (n. 1844)

– 1901: S-a născut geologul Ion N. Băncilă; contribuţii la studiul stratigrafiei şi tectonicii României; membru titular al Academiei Române din 1991 (m. 2001)

– 1914: S-a născut Nicolae Ţaţomir, poet, prozator şi publicist; jurist de profesie, a practicat avocatura (m. 1996)

– 1925: S-a născut graficianul şi profesorul Gheorghe Tofan

– 1933: S-a născut regizorul de film Doru Năstase (m. 1982) – 85 de ani

– 1935: S-a născut Ion Bănulescu, pictor şi gravor (m. 2004)

– 1938: S-a născut Mihai Naidin, scriitor, filosof şi profesor; a iniţiat în România noua ştiinţă a esteticii informaţionale; s-a stabilit în SUA la sfârşitul celui de-al şaptelea deceniu al secolului trecut, desfăşurând o impresionantă activitate de cercetare în domeniile electronicii, esteticii, semioticii, interacţiunii om-calculator (HCI), computational design, societăţii post-industriale şi sistemelor de anticipare; considerat de către academicianul Solomon Marcus drept „pionier al domeniului cunoscut sub numele computational design (…) privind sistemele anticipative” – 80 de ani

– 1940: S-a născut Adrian Anghelescu, critic şi istoric literar

– 1947: S-a născut actorul Vladimir Găitan

– 1948: A murit Smaranda Brăescu, aviatoare şi paraşutistă de renume mondial; pionieră a aviaţiei sportive româneşti; prima femeie din România care a obţinut brevet internaţional de paraşutism (Berlin, 1928) şi brevet de pilot de aviaţie (Cleveland, SUA, 1933); campioană mondială la paraşutism cu record mondial feminin (6.000 de metri, în 1931) şi record mondial absolut (7.233 de metri, în 1932) (n. 1897) – 70 de ani

– 1952: S-a născut Mircea Petean, poet, prozator, eseist şi publicist

– 1954: A murit compozitorul şi dirijorul Theodor Rogalski (n. 1901)

– 1957: S-a născut Elisabeta Lăsconi (nume real: Elisabeta Roşca), eseist, critic literar şi profesor (m. 2016)

– 1958: S-a născut George Grigore, scriitor, traducător, filolog, orientalist (arabist) şi profesor – 60 de ani

– 1964: A murit Ion Marin Sadoveanu (pseudonimul lui Iancu-Leonte Marinescu), prozator, poet, dramaturg şi cronicar dramatic (n. 1893)

– 2005: A murit Dragoş Morărescu, sculptor, gravor, pictor, arhitect (n. 1923)

– 2009: A murit Constantin Ciopraga, critic şi istoric literar, scriitor; membru de onoare al Academiei Române din 1993 (n. 1916)

– 2009: A murit actorul Marius Pepino (n. 1925)

– 2016: A murit jurnalistul Constantin Badea, fost director general al Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres în perioada 1997-2000 (n. 1940)

– „Ziua Mondială a Zonelor Umede”; marchează semnarea, la 2.II.1971, la Ramsar/Iran, a „Convenţiei asupra protecţiei zonelor umede de importanţă internaţională” (principalul ei obiectiv fiind protejarea păsărilor acvatice şi a habitatului lor); Convenţia a fost ratificată şi de România prin Legea 5/1991

– „Ziua Mondială a Persoanelor Consacrate”, (a XXII-a) instituită de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1997, în sărbătoarea „Prezentării lui Isus la Templu”. Persoanele consacrate sunt acelea care se dedică total trăirii sfaturilor evanghelice

– „Ziua Mondială a Tineretului Ortodox”; stabilită în iunie 1992, la a XIV-a Adunare Generală a Organizaţiei Mondiale a Tineretului Ortodox/ Syndesmos; ziua coincide în fiecare an cu praznicul Întâmpinării Domnului, ambele sărbători amintindu-ne rolul generaţiei de mâine, în istoria Bisericii Ortodoxe şi a Omenirii; pe treptele Templului din Ierusalim are loc simbolica „întâlnire între generaţii”, în urma căreia Dreptul Simeon, „cel vechi de zile”, vede „Mântuirea”, viitorul poporului său, şi porneşte pe ultimul său drum, împăcat că proorocirea s-a împlinit

– 1491: A murit pictorul german Martin Schongauer (născut între anii 1445-1450). NOTĂ: Unele surse dau ca an al naşterii 1448

– 1529: A murit Baldassare Castiglione, scriitor italian (n. 1478)

– 1594: A murit Giovanni Pierluigi da Palestrina, compozitor italian (n. ~1525/1526)

– 1704: A murit Guillaume François Antoine, marchiz de l’Hôpital, matematician francez; numele său este legat de ceea ce în analiza matematică avea să fie ulterior denumită „regula lui l’Hôpital” (n. 1661)

– 1754: S-a născut Charles Maurice de Talleyrand, diplomat şi om politic francez; reprezentând Franţa la Congresul de la Viena (1814-1815), a reuşit să frâneze tendinţele de expansiune teritorială ale Prusiei şi Rusiei, pe baza afirmării „principiului legitimităţii” (m. 1838)

– 1769, 2/13: S-a născut fabulistul rus Ivan Krîlov (m. 1844)

– 1861: S-a născut colecţionarul american de artă Solomon Guggenheim; în anul 1937 a înfiinţat Fundaţia ce-i poartă numele; aceasta a realizat o reţea de muzee de artă; primul a fost Muzeul Solomon Guggenheim (Muzeul de Artă Modernă) din New York, construit între anii 1956 şi 1959, după proiectul renumitului arhitect Frank Lloyd Wright; celelalte muzee se află la Veneţia, Bilbao, Berlin şi Las Vegas (m. 1949)

– 1871: A murit József Eötvös, scriitor şi om politic ungar (n. 1813)

– 1875: S-a născut Fritz Kreisler, violonist şi compozitor austriac, naturalizat american în 1943 (m. 1962)

– 1882: S-a născut James Joyce (James Augustine Aloysius Joyce), scriitor irlandez de limbă engleză; considerat ca fiind un reprezentant de seamă al modernismului anglo-saxon (m. 1941)

– 1901: S-a născut violonistul american Jascha Heifetz (m. 1987)

– 1905: S-a născut Ayn Rand (pseudonimul Alisei Rosenbaum), scriitoare americană de origine rusă (autoare controversată pentru opiniile sale despre individualism şi egoism) (m. 1982)

– 1912: S-a născut compozitorul american Burton Lane; a scris muzica pentru numeroase filme şi muzicaluri (m. 1997)

– 1919: S-a născut cântăreaţa elveţiană de operă Lisa Della Casa, considerată una dintre cele mai mari interprete, din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, a operei lui W. A. Mozart (m. 2012)

– 1923: S-a născut şahistul iugoslav şi sârb Svetozar Gligorić; unul dintre cei mai buni jucători de şah din lume din perioada anilor 1950 – 1960 (m. 2012) – 95 de ani

– 1926: S-a născut Valéry Giscard D’Estaing, politician francez, fost preşedinte al Republicii Franceze în perioada 1974-1981

– 1929: S-a născut Vêra Chitilová, regizoare şi scenaristă cehă de film (m. 2014)

– 1929: S-a născut tenorul austriac Waldemar Kmentt (m. 2015)

– 1936: S-a născut soprana americană Martina Arroyo. NOTĂ: Mai multe surse dau ca an al naşterii 1937

– 1940: S-a născut David Jason, unul dintre cei mai populari actori de televiziune din Marea Britanie

– 1947: S-a născut actriţa americană de film Farrah Fawcett (m. 2009)

– 1955: S-a născut Leszek Engelking, poet, prozator, eseist, critic literar, profesor universitar şi traducător polonez

– 1968: A murit dirijorul italian Tullio Serafin (n. 1878) – 50 de ani

– 1969: A murit actorul britanic de film Boris Karloff (numele real: William Henry Pratt), vedetă a filmelor americane de groază din anii ’30-’40 ai secolului XX, cel care l-a întruchipat pe monstrul din romanul „Frankenstein” de Mary Shelley (n. 1887)

– 1970: A murit Bertrand Russell, filosof, logician, scriitor şi om politic englez; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1950 (n. 1872)

– 1974: A murit compozitorul belgian Jean Absil (n. 1893)

– 1974: A murit Imre Lakatos, filosof şi matematician maghiar (n. 1922)

– 1977: S-a născut cântăreaţa columbiană de muzică pop Shakira (Isabel Mebarak Ripoll), una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică latino

– 1995: A murit André Frossard, jurnalist francez şi autor de cărţi cu caracter istoric, memorialistic şi eseistic (n. 1915)

– 1996: A murit Gene Kelly, actor de film, cântăreţ, dansator, coregraf, producător de film şi regizor american (n. 1912)

– 1998: A murit Haroun Tazieff, geolog francez de origine poloneză; studii şi cercetări privind mecanismele erupţiilor şi gazele vulcanice; unul dintre fondatorii (1948) Institutului Internaţional de Cercetări Vulcanologice (n. 1914) – 20 de ani

– 2013: A murit arhitectul american Guy Frederick Tozzoli; a condus echipa de construcţie a Turnurilor gemene (World Trade Center) (n. 1922) – 5 ani

– 2013: A murit actorul american John Kerr (n. 1931) – 5 ani

– 2014: A murit actorul american Philip Seymour Hoffman (n. 1967)

– 2015: A murit actorul maghiar Tibor Bitskey (n. 1929)

Tags : Grand Central Terminalrevista „Bilete de papagal”Ziua Mondială a Tineretului Ortodox

Leave a Response