close
Extern

Consiliul Afaceri Externe (Apărare), 14/05/2019

Principalele rezultate

Regiunea Sahel

Miniștrii afacerilor externe și ai apărării din UE au discutat despre situația din Sahel cu omologii lor din țările din grupul G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania și Niger). Reuniunea a oferit ocazia de a confirma încă o dată importanța strategică a regiunii Sahel pentru UE, care sprijină țările din grupul G5 Sahel în eforturile lor de a aborda provocări multiple.

A fost o discuție deosebit de pozitivă, profundă și onestă. Am scos în evidență sprijinul pe care îl putem oferi pentru a reinstaura autoritatea de stat și a asigura furnizarea serviciilor de bază, deoarece absența acestora afectează viața populațiilor locale. Am căzut de acord că trebuie să lucrăm împreună la reforma sectorului de securitate și la anumite aspecte legate de comportamentul forțelor armate, care trebuie să fie exemplar. Am convenit că impunitatea nu va fi acceptată sub nicio formă.

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate

Miniștrii au discutat în special despre modul în care se poate aborda deteriorarea recentă a situației în materie de securitate din regiune, inclusiv despre prezența crescută a grupurilor teroriste, precum și despre intensificarea violențelor intercomunitare. Ei și-au reafirmat hotărârea fermă de a-și spori eforturile de combatere a grupurilor jihadiste și a altor grupuri teroriste, precum și de a restabili stabilitatea, inclusiv prin măsuri suplimentare de operaționalizare a Forței comune a G5 Sahel. Miniștrii au menționat, de asemenea, rolul important al MINUSMA în sprijinirea eforturilor de securitate din Mali și din regiune. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea consolidării prezenței statelor pe tot teritoriul regiunii Sahel, precum și importanța abordării încălcării drepturilor omului.

PESCO

Miniștrii apărării au discutat astăzi despre PESCO după primul an complet de punere în aplicare. Ei au analizat progresele realizate, inclusiv punerea în aplicare a celor 34 de proiecte convenite în acest cadru. Miniștrii au trecut în revistă discuțiile în curs privind condițiile generale în care statele terțe ar putea fi invitate să participe la proiecte individuale și și-au reafirmat angajamentul de a finaliza această activitate cât mai curând posibil.

Consiliul a adoptat o recomandare de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO).

Cooperarea UE-NATO

Miniștrii apărării au discutat despre cooperarea UE-NATO cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller. Ei s-au concentrat în special asupra modalităților de contracarare a amenințărilor hibride.

Comitetul director al Agenției Europene de Apărare

Comitetul director al Agenției Europene de Apărare s-a întrunit după reuniunea Consiliului:

În marja întâlnirii, 22 de state membre au semnat un nou program al AEA vizând mobilitatea militară:

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.