close
Actualitate

Cooptarea partenerilor români în cadrul proiectelor europene complexe de inovare prin SMART Innovative Learning Hub

La București, în data de 9 martie 2018, a avut loc reuniunea grupurilor de lucru tematice din cadrul SMART Innovative Learning Hub, proiect fondat recent cu sprijinul Academiei Române,  Asociației Române de Smart City și Mobilitate și Agenției URBASOFIA, prezidată de reprezentantul „Danube Parks”, Dr. Grigore BABOIANU, fost Guvernator al Rezervației Biosfera Delta Dunării.

Au fost evocate pe rând atât conceptele de proiecte complexe avute în vedere de liderii grupurilor de lucru formate în strânsă relaționare cu liniile/oportunitățile de finanțare UE din cursul întregului an. Astfel, pentru aria de interes referitoare la combaterea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, deșertificării și privind valorificarea potențialului bio al economiei românești, reprezentantul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Vasile DOGARU a propus în mod concret configurarea unui ambițios proiect pentru zona sud-est europeană care să conducă la furnizarea de soluții inovative printr-un nou model de economie circulară pe baza bunelor practici transferate dinspre țări/parteneri instituționali cu experiență relevantă în domeniu, în cadrul programului Orizont 2020.

În cadrul celei de-a doua arii de preocupări ale membrilor instituționali, Dr. Grigore BABOIANU, împreună cu Acad. Dr. Nicolae MANOLESCU, a prezentat succint proiectul complex în domeniul asigurării securității alimentare și îmbunătățirii stării de sănătate atât a populației, cât și a ecosistemelor din Delta Dunării, în strânsă legătură și cu combaterea proactivă a riscurilor de mediu și prin valorificarea inteligentă a potențialului biodiversității din zona respectivă, atât prin proiecte finanțabile la nivel național, cât și european.

Cea de-a treia prioritate tematică este referitoare la extinderea și aprofundarea noilor abordări și paradigme educaționale în favoarea unei inovări integrale a eco-sistemelor dunărene, revitalizarea patrimoniului cultural-istoric și natural cu scopul conectării drumurilor vinurilor/obiectivelor conexe la rutele culturale europene. Acest proiect a fost evocat de reprezentanta Agenției URBASOFIA, Drd Sabina LEAOPA, precum și de Președintele Organizației Somelierilor din România, Dl Marian TIMOFTI și se bucură de interesul și amabilul sprijin al Asociației „Simona Kadaș”. În acest context, sunt vizate în special inițiative și acțiuni ce privesc atât o abordare integrativă a oportunităților de dezvoltare culturală, cât și de educație a tinerilor și publicului mai larg privind atitudinea pro-ecologică, promovarea culturii și     turismului vini-viticol și cultural-arheologic din România, într-un context geo-economic dunărean. De asemenea, au fost menționate diverse surse potențiale de finanțare pentru etapele pregătitoare, îndeosebi în contextul creșterii gradului de competitivitate al proiectelor și modelelor de bioeconomie și de turism ecologic avute în vedere.

Evenimentul s-a bucurat de prezența și recomandările oferite de expertul Comisiei Europene în devoltare/inovare urbană, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI și al consultantului francez Dl Jamil BENABDALLAH, Președintele Asociației pentru Dezvolarea Turismului de Sănătate şi Social. Evenimentului a avut loc cu amabilul sprijin al Club „The ACE” – Centrul Istoric al Capitalei și al Asociației „Simona Kadaș” din Oradea.

În partea a doua a zilei, în cadrul „Smart City Urban Projects 2018”, organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, cu sprijinul unor instituții internaționale și din România,  precum Ministerul Energiei, Universitatea Ecologică și Institutul de Studii Liberale, Președintele Executiv CLDR România, Dl Sever AVRAM, a prezentat, în cadrul unei dezbateri speciale, relația dintre digitalizarea implicată de promovarea modelului Smart City și în România, pe de o parte, și aprofundarea bunei guvernanțe și a cetățeniei pro-active în cadrul comunităților românești. Vorbitorul a evidențiat, mai ales, strânsa legătură dintre procesele referitoare la transparență decizională, soluții inovative și respectarea spațiului privat, atât prin intermediul oportunităților avansate în cadrul SMART Innovative Learning Hub, cât și prin proiectele educaționale actuale, precum: Cursul de Formare al Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni, Cursul „Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței” și Cursul pentru Ofițeri Protecție Date cu Caracter Personal – implementare GDPR. În același context, a fost lansat și ultimul număr al Revistei „Smart City Magazine”, în cadrul căreia un articol special de promovare este consacrat inițiativei SMART Innovative Learning Hub, lansată la Casa Academiei Române, în luna februarie 2018, inițiativă care se bucură și de amabilul sprijin al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Proiectul se bucură de amabilul sprijin al Partenerilor Media: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Canalul TVH al Universității Spiru Haret, Radio România, Privesc.eu, CaleaEuropeana.ro, Revista „Smart City Magazine”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secretariatul Tehnic CLDR la tel./fax: 021.2304997 sau secretariat@cldr.ro .

Pentru conformitate,
Asociația CLDR
www.cldr.ro   

Tags : SMART Innovative Learning Hub

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.