close
Magna EuropaPromovate

Coronavirus: calendarul măsurilor la nivelul UE

UE ia măsuri concrete pentru a lupta împotriva pandemiei coronavirus și a-i diminua impactul. Vezi calendarul acțiunilor pentru o imagine clară în funcție de tematică.

Află ce face UE în domeniul sănătății, cercetării, economiei, muncii, societății civile, călătoriilor și transportului.

Sănătate publică
Susținerea sectoarelor sănătății publice și asigurarea disponibilității echipamentelor medicale
Se amână modificarea cerințelor pentru dispozitivele medicale Pentru a evita întârzierile și lipsa pe piață a dispozitivelor medicale vitale, Parlamentul convine să amâne aplicarea noului Regulament privind dispozitivele medicale.

Se acordă sprijin de urgență pentru sectoarele sănătății
Uniunea Europeană pune la dispoziție peste trei miliarde de euro din bugetul său pentru a distribui materiale medicale, a coordona transportul de echipamente și de pacienți și a ajuta la construirea de spitale mobile. Pe termen lung, fondurile vor sprijini capacitățile de testare și cercetarea.

Se facilitează importurile de echipamente medicale
Pentru a obține mai ușor echipamente medicale din țările din afara Uniunii, taxele vamale și TVA-ul la import se elimină temporar.

Se creează o rezervă comună de echipamente medicale a Uniunii
Uniunea Europeană creează o rezervă strategică („RescEU”) de ventilatoare medicale, măști reutilizabile, materiale de laborator și pentru tratamente, care să ajute țările Uniunii care duc lipsă de ele.

Se mărește capacitatea de producție
Standardele europene armonizate pentru materialele medicale (măști medicale, îmbrăcăminte de protecție, aparate protectoare pentru respirație etc.) sunt puse la dispoziție gratuit pentru a încuraja creșterea producției.

Se creează o echipă europeană de experți
Un grup format din șapte epidemiologi și virusologi din diverse state membre formulează orientări la nivelul Uniunii plecând de la date științifice și coordonează măsurile de control al riscurilor.

Se garantează disponibilitatea echipamentelor personale de protecție

Exporturile de echipamente de protecție personală (măști, viziere, haine de protecție etc.) în țările din afara Uniunii nu se fac decât cu autorizare prealabilă.

Se cumpără echipamente medicale în comun
Statele membre își unesc forțele în cadrul acordului pentru achizițiile publice comune pentru a cumpăra echipamente de protecție (mânuși, măști, combinezoane etc.), ventilatoare și kituri de testare.

Cercetare
Susținerea cercetării și inovării pentru a găsi tratamente și vaccinuri eficiente
Un efort mondial de strângere de fonduri pentru dezvoltarea de diagnostice și vaccinuri
UE, împreună cu partenerii săi internaționali, lansează un maraton al donatorilor, invitând țările și organizațiile din întreaga lume să contribuie la atingerea obiectivului de a strânge 7,5 miliarde de euro ca finanțare inițială pentru dezvoltarea și utilizarea de diagnostice, terapii și vaccinuri împotriva coronavirusului.

€117 de milioane pentru proiecte de cercetare pentru combaterea virusului Covid-19
117 milioane EUR vor fi disponibile în cadrul Inițiativei privind medicamentele inovatoare, un parteneriat între UE și industria farmaceutică, pentru a sprijini 8 proiecte pe scară largă vizând dezvoltarea de tratamente și diagnostice (72 de milioane EUR de la bugetul UE). Cererea accelerată de propuneri în domeniul cercetării a fost lansată în martie.

O platformă pentru schimbul de date între cercetători
Pentru a-i ajuta pe cercetătorii din Europa și din întreaga lume în lupta lor împotriva pandemiei de coronavirus, Comisia Europeană, împreună cu câțiva parteneri, lansează o platformă europeană de date privind COVID-19, asigurând colectarea și distribuirea rapidă a datelor provenite din cercetările existente.

€164 de milioane pentru start-up-uri și inovații
Se alocă 164 de milioane de euro programului-pilot „Accelerator” al Consiliului European pentru Inovare (EIC) pentru sprijinirea start-up-urilor și a firmelor mici în dezvoltarea unor tehnologii care ar putea ajuta la combaterea pandemiei.

€80 de milioane pentru CureVac, companie care dezvoltă vaccinuri
Uniunea Europeană finanțează cu 80 de milioane de euro compania inovatoare CureVac din Germania, specializată în crearea de vaccinuri, pentru a ajuta la crearea și fabricarea unui vaccin împotriva coronavirusului.

€48,25 milioane pentru 18 proiecte de cercetare care implică 151 de echipe de cercetare
Prin Programul Orizont 2020, Uniunea Europeană alocă 48,25 milioane de euro pentru 18 proiecte de cercetare ce folosesc 151 de echipe pentru a găsi vaccinuri, tratamente noi și teste rapide pentru diagnosticare, dar și pentru a îmbunătăți pregătirea și reacția la focarele epidemice.

Economie
Susținerea sectorului financiar și al întreprinderilor
Flexibilitate maximă pentru direcționarea fondurilor structurale ale Uniunii
Se iau noi măsuri pentru ca statele membre să poată transfera resurse între principalele trei fonduri de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune), între diversele categorii de regiuni și între domeniile prioritare specifice ale fondului.

Parlamentul cere un pachet masiv de redresare economică
Eurodeputații cer printr-o rezoluție un pachet masiv pentru redresarea economiei după criza de Covid-19, care să includă obligațiuni de redresare garantate din bugetul Uniunii, și un Fond de solidaritate al Uniunii pentru combaterea coronavirusului în valoare de minim 50 de miliarde de euro.

BEI sprijină economia (€65 miliarde)
Banca Europeană de Investiții creează un fond de garantare în valoare de 25 de miliarde de euro, deblocând până la 200 de miliarde de euro pentru a ajuta economia europeană, pe lângă cele 40 de miliarde de euro deja mobilizate.

Planul european pentru eliminarea treptată a măsurilor de izolare
Comisia Europeană și Consiliul European transmit statelor membre orientări și recomandări pentru ieșirea din izolare.

Ajutor imediat pentru cel puțin 100 000 de IMM-uri
Având în vedere impactul puternic al crizei asupra întreprinderilor mici și mijlocii, Uniunea Europeană deblochează circa 8 miliarde de euro ca finanțare pentru IMM-urile europene.

Fonduri structurale europene pentru investițiile și resursele esențiale (€37 miliarde)
37 de miliarde de euro din fondurile structurale ale Uniunii Europene sunt alocate Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus pentru a ajuta sistemele medicale, întreprinderile mici și mijlocii și piețele muncii.

Mai multă flexibilitate fiscală
Pentru a permite statelor membre să aibă în mod excepțional cheltuieli mai mari pentru a contracara criza, Uniunea Europeană schimbă regulile bugetare, pentru a le face mai flexibile.

Reguli revizuite pentru ajutoarele de stat
Statele membre pot aplica în mod flexibil regulile referitoare la ajutorul de stat, pentru a garanta că firmele de toate tipurile rămân cu suficiente lichidități și pentru a asigura continuitatea activității economice.

Programul BCE de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (€750 miliarde)
Banca Centrală Europeană lansează un program temporar de cumpărare de titluri de valoare publice și private, în valoare de 750 de miliarde de euro, pe lângă cei 120 de miliarde de euro puși deja la dispoziție pentru urgența provocată de pandemie.

Ocuparea forței de muncă și societatea
Sprijin pentru veniturile gospodăriilor și păstrarea locurilor de muncă în timpul crizei
Păstrarea locurilor de muncă și continuitatea activității firmelor (€100 de miliarde)
Statele membre au acces la până la 100 de miliarde de euro de împrumuturi în condiții favorabile pentru a le permite firmelor să-și păstreze angajații și să reducă orele de muncă, acordând și un sprijin pentru venit.

Ajutarea celor mai defavorizați
Pentru a reduce riscul de infectare, se vor putea folosi bonuri electronice și de hârtie pentru a acorda ajutor alimentar și asistență materială de bază din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; de asemenea, va fi oferit echipament de protecție lucrătorilor și voluntarilor.

Ajutarea fermierilor și a pescarilor
Uniunea Europeană introduce reguli mai flexibile pentru finanțarea agriculturii, pescuitului și acvaculturii, ca să ajute sectoarele să reziste mai bine la impactul virusului Covid-19.

Asigurarea confidențialității și a protecției datelor pentru aplicațiile de urmările a contactelor în contextul pandemiei de COVID-19
Comisia publică orientări și un set de instrumente al UE pentru dezvoltarea noilor aplicații care sprijină combaterea COVID-19. Parlamentul subliniază că orice măsură digitală împotriva pandemiei trebuie să respecte pe deplin legislația privind protecția datelor și confidențialitatea.

Asistență financiară prin Fondul de solidaritate (€800 milioane)
Domeniul de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene este extins, pentru a cuprinde și urgențele de sănătate publică, 800 de milioane de euro fiind astfel puse în 2020 la dispoziția celor mai afectate state europene.

Evitarea congestionării rețelelor
Uniunea Europeană a cerut companiilor Netflix, Facebook și YouTube să reducă calitatea în streaming pentru a evita supraîncărcarea rețelelor.

Călătorii și transport
Restricționarea călătoriilor și asigurarea serviciilor vitale
Oprirea zborurilor goale
Regulile Uniunii referitoare la sloturile orare pentru aterizarea și decolarea avioanelor, care obligau companiile aeriene să-și folosească sloturile planificate pentru a le putea păstra și sezonul următor, sunt suspendate temporar.

Asigurarea circulației fără obstacole a bunurilor și serviciilor
Uniunea Europeană creează „culoare verzi” de trecere a frontierei, pentru a garanta că bunurile esențiale și echipamentele medicale și de protecție vitale pot fi furnizate în interiorul pieței unice.

Restricționarea călătoriilor pentru a opri răspândirea virusului
Uniunea Europeană își închide temporar frontierele pentru călătoriile neesențiale, pentru a opri răspândirea virusului Covid-19.

Repatrierea cetățenilor Uniunii
Zeci de mii de cetățeni ai Uniunii Europenei sunt aduși acasă din lumea întreagă mulțumită Mecanismului de protecție civilă al Uniunii.

Reacția internațională a UE
Sprijinirea eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus
3 miliarde EUR împrumut pentru țările învecinate și țările partenere
UE aprobă împrumuturi în valoare de 3 miliarde EUR pentru a ajuta țările învecinate și țările partenere să atenueze efectele sociale și economice ale pandemiei, păstrându-și totodată stabilitatea financiară.

UE instituie un pod aerian umanitar
UE creează un pod aerian umanitar pentru transportul lucrătorilor umanitari și al ajutoarelor de urgență către zone puternic afectate din întreaga lume.

3,3 miliarde EUR ca sprijin al UE pentru Balcanii de Vest
UE mobilizează un pachet de peste 3,3 miliarde EUR în sprijinul partenerilor săi din Balcanii de Vest, oferindu-le ajutor pentru sectorul sanitar, pentru redresarea socială și economică, asistența umanitară destinată refugiaților și asistența macro și microfinanciară.

Peste 20 de miliarde EUR în sprijinul țărilor partenere
UE lansează pachetul „Echipa Europa” pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile să combată pandemia și să-i atenueze consecințele sociale și economice, în special în Africa, în vecinătatea UE, dar și în Asia și în zona Pacificului, precum și în America Latină și în Caraibi.

Până la 28 de milioane EUR pentru a sprijini cercetarea în Africa subsahariană
Parteneriatul dintre țări europene și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice (EDCTP) lansează trei cereri de exprimare a interesului pentru sprijinirea capacităților de cercetare în Africa subsahariană, cu un buget de 28 de milioane EUR finanțat din programul Orizont 2020, programul UE de cercetare și inovare.

240 de milioane EUR ca sprijin suplimentar pentru țările învecinate care găzduiesc refugiați sirieni
UE aprobă un nou pachet de aproape 240 de milioane EUR pentru a oferi un ajutor suplimentar refugiaților din Siria și persoanelor vulnerabile din Irak, Iordania și Liban și pentru a asista țările-gazdă care se confruntă cu provocări în domeniul sănătății publice, printre altele.

700 de milioane EUR asistență financiară pentru a ajuta Grecia să gestioneze migrația
UE pune la dispoziție 350 de milioane EUR în sprijinul Greciei, țară în care sosesc majoritatea migranților și a refugiaților. O asistență suplimentară în valoare de 350 de milioane EUR poate fi solicitată ca parte a unui buget rectificativ. Greciei i se oferă, de asemenea, asistență sub formă de echipamente medicale, echipe medicale, adăposturi, corturi și pături prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE.

Dezinformarea în ceea ce privește pandemia este foarte răspândită făcând lupta împotriva virusului și mai dificilă. UE pune la dispoziție și promovează activ informații verificate și colaborează cu platformele online pentru înlăturarea știrilor false și a fraudelor.

(europarl.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.