close
Repere

Cum trăiesc creștinii în lume…

1. Creştinii nu se deosebesc de ceilalţi oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte.

2. Nu locuiesc în oraşe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viată străină.

3. Învăţătura lor nu-i descoperită de gândirea şi cugetarea unor oameni, care cercetează cu nesocotinţă; nici nu o arată, ca unii, ca pe învăţătură omenească.

4. Locuiesc în oraşe grecesti si barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia, – urmează obiceiurile băştinaşilor şi în îmbrăcăminte şi în hrană și în celălalt fel de viaţă, dar arată o vieţuire minunată și recunoscută de toţi ca nemaivăzută.

5. Locuiesc în ţările în care s-au născut, dar ca străinii; iau parte la toate ca cetăteni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice ţară străină le e patrie, si orice patrie le e tară străină [14].

6. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţi.

7. Întind masă comună, dar nu şi patul.

8. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup [15].

9. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetăţeni ai cerului [16].

10. Se supun legilor rânduite de stat [17], dar, prin felul lor de viaţă, biruiesc legile.

11. Iubesc pe toți, dar de toti sunt prigoniţi.

12. Nu-i cunoaşte nimeni, dar sunt osândiţi; sunt omorâţi, dar dobândesc viaţa.

13. Sunt săraci, dar îmbogăţesc pe mulţi, sunt lipsiti de toate, dar în toate au de prisos [18].

14. Sunt injosiți, dar sunt slăviti cu aceste înjosiri; sunt huliti, dar sunt îndreptăţiţi.

15. Sunt ocărâti, dar binecuvintează [19]; sunt insultaţi, dar cinstesc.

16. Fac bine, dar sunt pedepsiţi ca răi,- sunt pedepsiţi, dar se bucură [20], ca si cum li s-ar da viaţă.

17. Iudeii le poartă război ca unora de alt neam, elenii îi prigonesc; dar cei care-i urăsc nu pot spune pricina duşmăniei lor.

––––––––––––––––––––––

14. Efes. 2, 19; Fil. 3, 20; Evr.11, 13-16; 13,14; 2 Pt. 2, 11.
15. Rom. 8, 12-13; 2 Cor. 10, 3.

16. Fii. 3, 20; Evr. 13, 14.

17. Rom. 13. 1; Tit 3, 1; 1 Pt. 2, 13.

18. 2 Cor. 6, 9-10.

19. M:. 5, 44; 1 Cor. 4. 12-13.

20. 2 Cor. 6, 9-10.

Colectia PSB, Ed. IBMBOR, Scrierile Părinților Apostolici – Epistola către Diognet, Cap. V, pag.339-340

Tags : crestinatatecrestiniobiceiuritraditii

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.