close

paul goma

Personalități

Măsura

capsali
Paul Goma, unul dintre extrem de puţinii dizidenţi autentici din perioada Ceauşescu - una care, mai ales în ultimul deceniu,