close

prima centrala eoliana

parc_eolian_55311500
Calendarul zilei

S-a întâmplat într-o zi de 17 aprilie

* Cu 196 de ani în urmă (1822) delegaţiile marii boierimi muntene (şapte boieri) şi moldovene (şase boieri) soseau la Istanbul pentru a prezenta Porţii Otomane revendicările Ţărilor Române: restabilirea domniilor pământene, consolidarea privilegiilor boierimii
mai mult