close

primul razboi m

razb
Istorie

Oituz 1917: „Pe aici nu se trece!”

Primul Război Mondial a antrenat zona Oituzului de două ori în lupte aprige în care mii de soldați și-au dăruit viața pentru apărarea pământului strămoșesc. După crâncenele bătălii din toamna anului 1916, dealurile ce mărginesc
mai mult