close
Magna EuropaPromovate

Îmbunătățirea sănătății publice: măsurile UE

europarl.europa.eu

UE contribuie la îmbunătățirea sănătății publice prin finanțare și reguli privind o gamă largă de subiecte, precum alimentația, bolile, aerul curat și multe altele.

De ce există o politică în domeniul sănătății la nivel UE

Responsabilitatea pentru organizarea și furnizarea de asistență medicală și de securitate socială revine în primul rând guvernelor naționale. Rolul UE este de a completa și sprijini statele membre în îmbunătățirea stării de sănătate a europenilor, reducerea inegalităților în materie de sănătate și deplasarea către o Europă mai socială.

Evoluția pieței muncii și libera circulație a persoanelor și a bunurilor pe piața internă duce la necesitatea coordonării problemelor de sănătate publică la nivel UE. Politica de sănătate publică a UE ajută statele membre să creeze rezerve de resurse și să soluționeze provocări comune precum rezistența la substanțe antimicrobiene, reducerea incidenței bolilor cronice ce pot fi prevenite și impactul creșterii speranței de viață asupra sistemelor de sănătate.

UE emite recomandări și dispune de legi și standarde pentru protejarea cetățenilor, care acoperă produsele și serviciile de sănătate (cum ar fi produsele farmaceutice, dispozitivele medicale, e-sănătatea) și pacienții (reguli privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere).

Programul de sănătate al UE

Lucrarea este finanțată prin programul de sănătate al UE, care încurajează cooperarea și promovarea strategiilor pentru o stare bună de sănătate și asistență medicală.

Actualul program de sănătate, „Sănătate pentru creștere”, 2014-2020, cu un buget de 450 de milioane de euro:

  • promovează un stil de viață sănătos prin „sănătate în toate politicile”,
  • protejează cetățenii UE de amenințări transfrontaliere privind sănătatea,
  • facilitează accesul la asistență medicală sigură și de înaltă calitate,
  • contribuie la sistemele de sănătate durabile.

Finanțarea în domeniul sănătății va fi integrată în Fondul Social European Plus (FSE+) în următorul buget pe termen lung al UE (2021-2027).

Alte fonduri pentru probleme de sănătate sunt furnizate de programul de cercetare Orizont 2020, de politica de coeziune a UE și de Fondul european pentru investiții strategice.

 

Medicamente și dispozitivele medicale

UE reglementează autorizarea și clasificarea medicamentelor prin intermediul rețelei europene de reglementare a medicamentelor – un parteneriat între Agenția Europeană pentru Medicamente, autoritățile naționale de reglementare și Comisia Europeană. Odată ce acestea ajung pe piață, siguranța produselor autorizate continuă să fie monitorizată.

Există norme specifice ale UE privind medicamentele pentru copii, bolile rare, produsele pentru terapie avansată și studiile clinice. De asemenea, UE dispune de reguli pentru combaterea medicamentelor falsificate și pentru a asigura controlul comerțului cu medicamente.

În 2017, au fost adoptate noi norme privind dispozitivele medicale de diagnosticare și de diagnosticare in vitro, cum ar fi supapele cardiace sau echipamentul de laborator, pentru a ține pasul cu progresul științific, pentru a îmbunătăți siguranța și pentru a garanta o mai mare transparență.

Întrucât regulile privind utilizarea canabisului medical variază foarte mult între statele membre, Parlamentul a solicitat, în 2019, o abordare la nivelul UE și o cercetare științifică finanțată în mod corespunzător.

Asistența medicală în străinătate

UE se asigură că fiecare cetățean european ce deține un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) are acces la asistență medicală necesară din punct de vedere medical, asigurată de stat în timpul unei șederi temporare – fie că este vorba de o călătorie de afaceri, de vacanță sau de a studia în străinătate – în toate țările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Serviciile de asistență medicală necesare trebuie să fie furnizate în aceleași condiții și la același preț (gratuit în unele țări) ca și pentru persoanele asigurate în țara respectivă.

Promovarea sănătății, prevenirea bolilor

UE lucrează la promovarea sănătății și prevenirea bolilor precum cancerul, a bolilor care afectează sănătatea mintală și a bolilor rare și oferă informații cu privire la acestea prin intermediul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Combaterea cancerului a fost întotdeauna o prioritate a UE. UE investește fonduri în proiecte de cercetare și programe de formare, adoptă legislație și completează eforturile statelor membre prin schimbul de informații și cele mai bune practici.

Consumul de tutun este cauza a 700.000 de decese în fiecare an în UE. Actuala directivă a UE privind tutunul, menită să facă produsele din tutun mai puțin atractive pentru tineri, este aplicată începând cu anul 2016. Recomandarea Consiliului privind mediile fără fum de tutun, din 2009, invită statele membre să protejeze cetățenii de expunerea la fum de tutun în locurile publice și la locul de muncă.

Aproximativ 30 de milioane de europeni sunt afectați de boli rare și complexe. Pentru a ajuta la diagnosticări și terapii, UE a creat rețelele europene de referință, în 2017. Cele 24 de rețele virtuale existente reunesc specialiști din diferite țări care lucrează pe diferite probleme, de exemplu siguranța pacienților sau prevenirea rezistenței antimicrobiene.

Rezistența la antimicrobiene (RAM) este în creștere, datorită excesului de antibiotice, păstrării necorespunzătoare a medicamentelor sau lipsei de dezvoltare a unor noi substanțe. Aceasta produce aproximativ 33.000 de decese pe an în UE. Planul de acțiune al UE împotriva RAM vizează din 2017 promovarea conștientizării și a igienei mai bune și stimularea cercetării. Un nou regulament privind medicamentele de uz veterinar a fost adoptat în 2018, pentru a reduce utilizarea antibioticelor în agricultură și a opri răspândirea rezistei de la animale la om.

Mai multe țări din UE se confruntă cu focare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, cum ar fi rujeola, din cauza ratelor insuficiente de acoperire a vaccinării. Într-o rezoluție adoptată în 2018, deputații europeni solicită un program mai bine aliniat pentru vaccinare în Europa, o mai mare transparență în producerea de vaccinuri și achiziții în comun pentru a reduce prețurile.

Aer și apă mai curate

Calitatea redusă a aerului este cea mai importantă cauză legată de mediu pentru moartea prematură din Europa. De la începutul anilor 1970, UE a luat măsuri pentru a controla emisiile de substanțe nocive. În cadrul „pachetului de politici pentru un aer curat”, a fost adoptată o nouă directivă, în 2016, care stabilește limite mai stricte de emisii la nivel național pentru principalii poluanți atmosferici, cum ar fi oxizii de azot, pentru a reduce la jumătate impactul asupra sănătății față de 2005.

Directiva-cadru privind apa protejează apele UE și se referă la toate apele de suprafață și de adâncime (în râuri, lacuri, ape de coastă).

Apele de scăldat sunt monitorizate de către statele membre prin directiva privind apa pentru scăldat. De asemenea, UE își actualizează directiva privind apa potabilă pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și accesul la apa potabilă și pentru a reduce deșeurile cauzate de consumul de apă îmbuteliată.

Mâncare sigură

UE dispune de reguli care să garanteze un nivel ridicat de siguranță în toate etapele procesului de producție și distribuție a alimentelor, pe baza abordării „de la fermă la farfurie”. În 2017, inspecțiile oficiale în lanțul alimentar au fost înăsprite.

Există reguli specifice de igienă pentru:

  • alimentele de origine animală,
  • contaminarea produselor alimentare (stabilirea unor niveluri maxime pentru contaminanți, cum ar fi nitrații, metalele grele sau dioxinele),
  • alimentele noi (produse din microorganisme sau cu o nouă structură moleculară primară),
  • materialele care vin în contact cu alimentele (cum ar fi materialele de ambalat și tacâmurile).

De asemenea, UE dispune de un cadru juridic strict pentru cultivarea și comercializarea organismelor modificate genetic (OMG) utilizate în hrana pentru animale și produsele alimentare. Parlamentul European acordă o atenție deosebită riscurilor potențiale pentru sănătate și s-a opus planurilor de autorizare a noilor plante modificate genetic (cum ar fi soia).

În 2019, Parlamentul a adoptat un raport privind modul de îmbunătățire a utilizării durabile a pesticidelor și a susținut raportul comisiei speciale care pledează pentru proceduri de autorizare mai transparente.

Deoarece există tot mai mulți consumatori care cumpără alimente ecologice, UE a actualizat în 2018 normele privind agricultura ecologică pentru a avea controale mai stricte și pentru a împiedica mai bine contaminarea.

Locuri de muncă sănătoase

Legislația UE stabilește cerințele minime de sănătate și siguranță pentru protecția la locul de muncă, permițând statelor membre să aplice dispoziții mai stricte. Există dispoziții specifice privind utilizarea echipamentelor, protecția lucrătoarelor gravide și a tinerilor, precum și expunerea la substanțe specifice, cum ar fi agenți cancerigeni și mutageni, sau zgomot.

Forța de muncă îmbătrânită a Europei și creșterea vârstei de pensionare aduc provocări pentru sănătate. Pentru a menține și a reintegra lucrătorii la locul de muncă cu leziuni sau probleme cronice de sănătate, Parlamentul European a propus, în 2018, măsuri precum adaptarea locurilor de muncă prin programe de dezvoltare a competențelor, asigurarea condițiilor flexibile de lucru și sprijinirea lucrătorilor (inclusiv consultarea unui psiholog sau terapeut).

Societatea favorabilă incluziunii

Pentru a asigura participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate, Parlamentul a aprobat, în 2019, actul european privind accesibilitatea(EAA). Noile reguli urmăresc să asigure accesul persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap din întreaga UE la produsele de zi cu zi și serviciile-cheie (cum ar fi smartphone-uri, computere, cărți electronice, mașini de check-in, bancomate și alte terminale de plată).

(europarl.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.