close
CreștinătatePromovate

 Împăratul Constantin cel Mare legalizează creştinismul

Împăratul Constantin cel Mare legalizează creştinismul. Prin decretul de la Milan, acesta devine religie de stat.

Împăratul este numit „episcop pentru treburile din afară ale Bisericii”, adică pentru problemele politico-sociale. Patriarhul devine primul sfetnic al lui. Împăratul patronează sinoadele şi are un cuvânt greu de spus în deciziile sinodale. Biserica îl investeşte pe împărat cu putere divină. Biserica, la rândul ei, reprezintă poporul şi-i revine sarcina spirituală, morală, educativă, culturală, socială şi legiuitoare în stat.

În aceste condiţii, popoarele Imperiului Roman s-au grăbit a se boteza. Dar păgânii încreştinaţi au rămas oameni vechi, cu moravuri vechi. Statul încreştinat a rămas şi el cu multe legi şi orânduiri vechi. De aceea, Biserica a început bătălia de încreştinare reală a oamenilor şi a lumii, însă a primit riposta acestora.

Modelul societăţii creştine primare s-a difuzat şi s-a diluat în societatea încreştinată în masă. Nu masele s-au opus, ci conducătorii abuzivi, nedrepţi şi lacomi ai orânduirii păcătoase.

Conflictul acesta apare clar la Sfântul Ioan Gură de Aur, care cerea schimbarea moravurilor, orânduirilor şi legilor de la curtea imperială, pentru a se face dreptate poporului oropsit, pentru a se înfrăţi oamenii şi a se impune virtutea. Poporul era de partea Sfântului Ioan, şi totuşi Ioan Gură de Aur a fost exilat de trei ori şi în cele din urmă a murit în exil. Au trebuit apoi treizeci de ani pentru ca oficialităţile să recunoască sfinţenia pe care poporul o atribuia Sfântului.

După Ioan Gură de Aur s-a ajuns la un modus vivendi (înțelegere) discutabil între Biserică şi Stat. Aici trebuie căutată originea regretabilului papo-cezarism ce s-a impus în Ortodoxie. Ortodoxia s-a refugiat în mistică, spiritualitate, eshatologie şi a lăsat istoria să se dezvolte liber. Spiritualitatea ortodoxă a influenţat istoria, dar nu a făcut istorie.

extras din Deținutul Profet – Ioan Ianolide
Partea a doua
Secvența XVIII
(!) Serie de parcurgere a cărții Deținutul Profet prin prezentarea secvențială a conținutului ei

Vă așteptăm și pe canalul nostru de telegram:
https://t.me/sfintiidininchisori

#IoanIanolide #DeținutulProfet
#NEAMUNIT

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.