close
PromovateȘtiință și tehnică

”Împăratul plantelor”

O enciclopedie și o monografie

Un om, mai multe idealuri, visuri cât cuprinde, proiecte cu duiumul, o mulțime de idei. Și toate, ca să ne referim doar la acestea din urmă, așteptând să fie, acum ori mâine ori poate într-o altă zi, spuse. Așa am putea sintetiza impresionanta carte de vizită a profesorului Constantin Pârvu.

Profesorul Constantin Pârvu (născut la 23 decembrie 1932 în localitatea Bertea, județul Prahova) este un remarcabil om de știință. Domeniul său este vast.  Este preocupat de botanică, fitoterapie, ecologie, mediu. Din impresionanta sa activitate științifică reținem: este doctor în biologie al Institutului Central de Biologie din cadrul Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Ecologice din Republica Moldova. A efectuat cercetări etnobotanice și etnoterapeutice pe întregul teritoriu al României și cercetări ecologice complexe asupra diferitelor tipuri de ecosisteme. Printre volumele publicate se numără: monumentala ”Enciclopedia plantelor, în 4 volume, ”Dicționar enciclopedic de mediu (2 volume), ”Universul plantelor, ”Ecologie generală”. A fost distins cu Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române, Premiul Târgului Internațional de Carte de la Paris (1993) și Premiul „Emil Pop” al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Constantin Pârvu sau totul despre plante…

Prof. dr. Constantin Pârvu este realizator – împreună cu un grup de specialiști pe care-l coordonează – al unei cărți cu deschidere enciclopedică, ce va intra, cu siguranță, într-o biografie de neocolită referință. Este vorba de ”Enciclopedia plantelor”, lucrare ajunsă acum la volumul IV și care însumează peste 2000 de pagini consacrate etnobotanicii. Caracterul științific al acestei lucrări pentru care profesorul doctor a primit Premiul Academiei și numeroase distincții, este evident și numai prin parcurgerea unei singure fișe consacrate unei plante sau unei flori. Se pornește de la numele ei latinesc, se dau denumirile populare din diferite zone unde aceasta crește (prilej pentru a remarca frumusețea poetică a denominației populare), se precizează natura ei – perenă, anuală sau sezonieră – și culminează în a i se releva însușirile , virtuțile terapeutice.

Făpturi vegetale

Autorul știe totul despre aproape toate plantele, florile sau chiar… buruienile, despre cele cultivate cu grijă sau care apar spontan, despre luna sau chiar momentul zilei la care poate fi culeasă, despre multiplele utilizări farmacologice ale acestor ”făpturi vegetale” (cum le numește autorul) despre care nu am avut nici cea mai măruntă cunoștință.

Este, totodată, lucrarea unui savant, a unui iubitor al naturii și a unui terapeut naturist, convins că farmacia naturii ascunde resurse inimaginabile pentru sănătatea, echilibrul și armonia omului.

… și totul despre Bertea 

Faptul că profesorul este și autorul unei ample monografii consacrate comunei Bertea documentează asupra aceleiași deschideri pasionate și în cunoștință de cauză asupra unor regiuni ale țării, în speță zona sa de baștină. De la condițiile grafice strălucite și până la calitatea sa științifică, monografia face parte dintr-un proiect mai amplu nutrit de profesor, ca și de intelectualii comunei, și anume acela de a pune în evidență, ba chiar de a reveni la frumusețea și valorile culturale, tradiționale și obiceiurile unei zone nu chiar foarte cunoscute.

Ideea profesorului

Aceasta ar fi ca toate comunele din țară să aibă câte o astfel de realizare. Cât timp  există intelectuali devotați locului lor, fii ai satului ajunși nume importante, dar care nu-și uită obârșiile, cât timp mai sunt în viață bătrânii satului, cei care cunosc aproape totul, de la originea numelui la reperele de învățământ, cultură, tradiție și obiceiuri, aceste adevărate cărți de identitate și de mândrie ale unor locuri pot fi înfăptuite.

Și dacă ne gândim cum la Bertea are loc, în fiecare toamnă, un festival de creație ”Dan David”, la care participă critici și poeți din țară, nu numai din județ, atunci putem circumscrie cu mai multă exactitate contururile unei lucrări de mândrie locală, care ar trebui să-i înrâurească și pe alții.

                                                                                                              Leonida Corneliu CHIFU

 

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.