close
Creștinătate

Îndumnezeirea este temelia unității creștinilor

Cel ce ajunge la îndumnezeire, participă la evenimentul Rusaliilor, care rămâne permanent deschis în istorie. Unitatea Trupului Său, despre care vorbește Hristos în rugăciunea Lui arhierească („ca toți să fie una”, Ioan 17, 11), nu este o unitate convențională, lumească-politicească, după cum chiar El lămurește:

„Părinte, voiesc ca unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care mi-ai dat-o.” (Ioan 17, 24)

Atunci este credinciosul unit cu Hristos, când vede slava Lui cea nezidită, lumina nezidită a dumnezeirii Sale. Îndumnezeirea este temelia unității creștinilor și aceasta este destinația noastră. Nu există alt fel de unitate, cu acorduri convenționale și făgăduieli verbale. În ziua Rusaliilor nu se „întemeiază” Biserica, care este dinainte de veacuri în voința lui Dumnezeu și legată prin Persoana lui Dumnezeu-Cuvântul, a Fiului. La Rusalii Biserica, obștea credincioșilor Lui, „se încheagă” prin Sfântul Duh și se arată lumii („se naște”) ca Trup al lui Hristos. Aceasta este lucrarea Sfântului Duh, ca Persoană a Sfintei Treimi.

Protopresbiter Gheorghios D. Metallinos, Scrieri, studii… Texte de experiență pastorală ortodoxă, Editura Egumenița

Tags : crestinismDumnezeu

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.