close
CreștinătatePromovate

Mânia – o fi bună de ceva?

 

Intrebi dacă este vreun mijloc prin care poate fi dezrădăcinat de tot simţământul mâniei.

Mânia este una dintre cele trei părţi ale sufletului, care ne-a fost dată nu ca să ne mâniem pe aproapele, ci ca să avem râvnă împotriva păcatului: când ne mâniem pe aproapele nostru, facem aceasta împotriva firii.

Mânia împotriva aproapelui vine din trufie.

Domnul ne-a poruncit să ne învăţăm de la El, că este blând şi smerit cu inima, ca să aflăm odihnă sufletelor noastre (Matei 11, 29). Ca să afli cum te poţi împotrivi mâniei, citeşte la Sfântul loan Scărarul treptele 8 şi 24 din lucrarea Scara, la Sfântul loan Casian, în Filocalie, despre cele opt gânduri pătimaşe, precum şi la Cuviosul Nil Sorski: împotriveşte-te, aşadar, şi dacă eşti biruit(ă), smereşte-te.

(Sfântul Macarie de la Optina, Sfaturi pentru mireni, Editura Sophia, București, 2011, p. 27)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.