close
Sfinții zilei

Marți, 8 august – Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)

Emilian, mărturisitorul lui Hristos, a trăit pe vremea împărăţiei lui Leon Armeanul, luptător împotriva icoanelor. Fiind el episcop al Cizicului, de multe ori a fost silit să se lepede de închinarea sfintelor icoane, dar nu s-a supus, ci petrecea neclintit întru isprăvile Sfinţilor Părinţi. Pentru aceea, a suferit foarte multe chinuri şi supărări de la eretici şi pe toate le răbda cu bucurie. El avea nădejdea că pentru necazurile cele vremelnice va dobîndi bunătăţile cele veşnice; şi astfel, prin grele pătimiri şi prin rele chinuri fiind strîmtorat, în surghiun a adormit întru Domnul şi s-a încununat cu cununa mărturisirii.

Sfântul Miron s-a născut şi a crescut în insula Creta. El, la începutul vieţii sale, a luat femeie şi lucra pămîntul, mîncîndu-şi pîinea sa din sudoarea feţei sale şi hrănind şi pe alţii; pentru că din roadele care îi creşteau împărţea săracilor, şi astfel ostenelile lui se făceau binecuvîntate de Dumnezeu. Pe cît dădea el din roade, pe atît ele se înmulţeau, şi el era milostiv mai mult decît ceilalţi oameni. Odată a găsit în aria sa pe nişte tîlhari, care îşi umpluseră sacii lor de grîu şi nu puteau să-i ridice de pe pămînt. Iar el, în loc să le dea lor bătăi sau să le facă vreun rău, le-a ridicat sarcinile, le-a pus pe umerii acelora cu mîinile sale şi le-a poruncit să nu spună la nimeni lucrul acela.

Pentru o viaţă îmbunătăţită ca aceasta a fost pus preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu. El învăţa popoarele sfînta credinţă şi le întărea spre nevoinţele cele muceniceşti, fiind atunci prigonire a păgînului împărat Deciu. După moartea lui Deciu şi după încetarea prigonirii, a fost ridicat la scaunul episcopiei. El cinstea pomenirile sfinţilor mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigonirii, şi făcea minuni şi puteri. A oprit curgerea unui rîu; căci rîul umflîndu-se, şi un bărbat slăvit, anume Triton, avînd mare nevoie să treacă rîul, sfîntul episcop a oprit repejunea rîului şi nu l-a lăsat să curgă pînă ce acel bărbat, trecînd dincolo, s-a întors iarăşi înapoi.

După ce s-a întors acela, Sfîntul Miron a trimis toiagul său, poruncind rîului ca iarăşi să curgă în calea sa. Ajungînd trimişii, au tulburat apa cu toiagul sfîntului, spunîndu-i ei porunca arhiereului, şi îndată a curs rîul cu mare pornire şi s-a îndreptat în curgerea sa ca mai înainte. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu, făcînd şi alte minuni ca acestea şi petrecînd toată viaţa lui cu iubire de Dumnezeu şi cu cuvioşie, s-a mutat la Domnul, avînd vîrsta de 100 de ani.

Sinaxar

Tags : sf emiliansfintii zileisinaxar 8 august

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.