close
PromovateTradiții

Membrii comunității evreiești sărbătoresc ”Hanuka”

Membrii Comunității Evreiești din Ploiești, care include și obștile din Sinaia, Târgoviște și Câmpina, se reunesc astăzi (joi, 10 decembrie 2020), la Sinagoga din municipiul de reședință pentru a sărbători Hanuka, Sărbătoarea luminilor, ce se desfășoară vreme de opt zile. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a participa, la invitația organizatorilor, la mai multe sărbători de Hanuka.

Sărbătoarea luminii

”Dacă Alexandru Macedon a cucerit lumea antică, dar a permis popoarelor cucerite să-și păstreze identitatea spirituală, urmașii săi s-au străduit să o elenizeze. Un secol mai târziu, Antioh al IV-lea a decis să transforme Templul din Ierusalim într-un templu închinat lui Zeus, interzicând respectarea Shabatului, a determinării lumii noi și a circumciziei, sub amenințarea pedepsei cu moartea, căci toate acestea înseamnă recunoașterea existenței Creatorului, sanctitatea timpului și legătura trupească a omului cu Divinitatea. Astfel, Antioh aduce un preot elenist la Templu, pentru a sacrifica animale interzise, cu scopul de a pângări templul dedicat unicului Dumnezeu al evreilor”, sublinia Adela Herdan, președintele Comunității Evreiești din Ploiești.

În a șaptea zi a Sărbătorii de Hanuka, sărbătoare a luminii, se aprinde cea de-a șaptea lumânărică, în memoria miracolului ce s-a întâmplat în anul 165 î.H. În acel an a fost consemnat triumful lui Iehuda Macabeul asupra lui Antioh al IV-lea Epifanes, cel care numai în Ierusalim masacrase – la 169 a.H. – 40 000 de evrei. Macabeii au intrat în Ierusalim pentru a resfinți Templul. Vrând să ardă ulei pregătit de preoți în vase speciale, sigilate, nepângărite, n-au găsit decât atât ulei cât să ardă o singură zi. Minunea a făcut ca acel ulei să ardă, într-o căniță, vreme de opt zile, fără întrerupere. Pentru a aminti de acest miracol, se aprinde o lumânare în prima zi a sărbătorii, într-un candelabru, apoi câte una în zilele următoare, până în cea de-a opta zi.

Samas

Evenimentele la care ne-am referit nu sunt relatate în Biblie, dar sunt consemnate de cărțile apocrife. Deși Hanuca nu este o sărbătoare la fel de importantă ca Rosh Hasana și altele, este una dintre cele mai iubite și cunoscute de toată lumea. Singurul obicei legat de sărbătoare este aprinderea lumânărelelor. Conform ritualului, lumânărica se aprinde utilizând o a noua lumânare, mai înaltă, numită ”samas” (cu care se aprind toate celelalte). Aceasta poate fi folosită și la iluminat. O altă interpretare din mistica iudaică ne spune că cel care ajută la aprinderea unei lumini în suflete se înalță deasupra celorlalți.

Hag Hanuka Sameah!”

Ne face plăcere să prezentăm cuvântul transmis de Jorge Diener, director al Joint pentru Europa. Acesta a fost prezent la sărbătoarea Hanuca din 2006.
”Hanuca este lupta macabeilor care luptau în acea perioadă împotriva elenizării, împotriva tendinței grecilor de a ne integra în comunitatea lor. Hanuca este o istorie a libertății. A fost lupta pentru a fi sau a nu fi. Astăzi, după integrarea europeană, nu trebuie să uităm această istorie. Putem fi integrați în societățile în care trăim și în același timp să ne păstrăm identitatea. Dorim să fim bine primiți și să fim capabili de a rămâne ceea ce suntem: evrei. Mă bucur nespus că sărbătoriți Hanuca în această mică și frumoasă sinagogă, care nu e un muzeu, ci trăiește. Ați venit din multe părți pentru a arăta că Hanuca, această sărbătoare aducătoare de lumină în sufletele și inimile noastre, se trăiește din plin”.
Pe toată durata acestor zile, membrii comunităților evreiești se salută între ei cu ”Hag Hanuka Sameah” (”Sărbătoarea Hanuka cu bucurie!”).

În ediția de mâine, 11 decembrie, vă vom prezenta și alte date referitoare la sărbătoarea Hanuka și la membrii comunității evreiești din Ploiești.

                                                                                                                                                     Leonida Corneliu Chifu

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.