close
Agenda culturalăPromovate

Preselecție „FESTIVALUL CASTANILOR In memoriam Gabi Dobre”, EDIŢIA a XVIII–a

Înscrierea la Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Folk intitulat “FESTIVALUL  CASTANILOR– In memoriam Gabi Dobre” este gratuită, data limită pentru trimiterea dosarelor de preselecție fiind 15 septembrie 2017. Concursul va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie. Relații suplimentare la telefon 0730.097.668.

OBIECTUL ŞI SCOPUL FESTIVALULUI

Festivalul Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Folk intitulat “FESTIVALUL  CASTANILOR– In memoriam Gabi Dobre”, eveniment ce poartă numele iniţiatorului, regretatul jurnalist Gabi Dobre, este o manifestare  cultural-artistică de mare amploare, care se adresează grupurilor muzicale şi interpreţilor individuali de muzică folk, cantautori din România.

Ediţia a XVIII-a a Festivalului îşi propune readucerea  în actualitate a acestui gen muzical, depistarea şi încurajarea talentelor interpretativ-creative şi îmbogăţirea cu noi valori a repertoriului naţional de muzică folk, încurajând creaţia de muzică folk autohtonă şi intensificând promovarea modalităţilor moderne de expresie artistică.

  1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI

Festivalul este organizat de către Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, în perioada  6 – 7 octombrie 2017, la sediul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, inserând în structura sa componente competitive şi spectaculare.

Zilele de festival vor fi organizate astfel:

– Concurs: vineri, 6 octombrie 2017,

– Gala Laureaţilor:  sâmbătă, 7 octombrie 2017.

În ambele seri vor avea loc recitaluri susţinute de nume consacrate ale muzicii folk.

În cadrul festivalului va fi invitat şi câştigătorul Marelui Premiu desemnat la ediţia anterioară pentru susţinerea unui recital.

Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, în calitate de organizator, are dreptul exclusiv de a fotografia, înregistra audio-video în scopul difuzării şi/sau distribuirii fixărilor audio-vizuale aferente prestaţiilor concurenţilor din cele două zile de festival, pentru promovarea ediţiilor viitoare ale festivalului.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

“FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”  se adresează tuturor iubitorilor de muzică folk cu calităţi componistice şi interpretative deosebite, care doresc să se afirme ca solişti interpreţi de muzică folk, în duet cu alţi interpreţi sau în  grupuri organizate de muzică folk care îndeplinesc următoarele condiţii:

 

–  Concurenţii pot participa în concurs cu minim 2 compoziţii proprii de muzică folk, cu text propriu sau creat de alte persoane (textieri sau poeţi români consacraţi);

– Vârsta minimă 14 ani;

– Nu au obţinut Marele Premiu la nicio ediţie anterioară a Festivalului Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”;

– Nu au semnate contracte sau acorduri prin care li se interzice participarea la evenimente cultural-artistice sau cedarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor în mod exclusiv către case de producţie, companii de evenimente, agenţii de impresariat sau alte persoane, terţe persoane sau organizaţii care le administrează aceste drepturi.

– Fiind totodată şi o rampă de lansare pentru artiştii debutanţi/neconsacraţi, din momentul aducerii la cunoştinţă publică a unei/unor opere muzicale în premieră  în cadrul “FESTIVALULULUI  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre” ediţia 2017,  artistul se obligă să amintească numele complet al acestui festival şi faptul că  s-a lansat în cadrul acestui festival la orice apariţie publică ulterioară a interpretului-grupului/formaţiei, în mod special în presa scrisă, presa online, posturi de televiziune şi de radio, pe o perioada de 3 ani de la participarea în cadrul acestui eveniment.

– Au acceptat toţi termenii şi condiţiile de participare la acest festival impuse de organizator, inclusiv faptul că materialele trimise în vederea preselecţiei constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile, indiferent de rezultatul admiterii pentru etapa finală.

– Cesionează dreptul neexclusiv de utilizare a pieselor declarate admise/neadmise în concurs, cât şi înregistrările audio/video din timpul concursului, pentru folosirea acestora de către organizator în scopul difuzării/ distribuirii acestora pentru mediatizarea artiştilor  şi pentru promovarea  ediţiilor viitoare ale festivalului.

  1. PRESELECŢIA

Înscrierile la preselecţie se pot face GRATUIT, până pe data de 15septembrie 2017, trimiţând un plic A4, care să conţină toate materialele solicitate în regulament, către adresa Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1A, etaj 1, cu specificația scrisă clar pe plic „DOSAR PRESELECŢIE FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2017” sau online pe adresa de e-mail festivalulcastanilorgabidobre@yahoo.com, specificând în titlul e-mail-ului “DOSAR ÎNSCRIERE FESTIVALUL CASTANILOR 2017”.

În cadrul concursului există 2 comisii de jurizare. Comisia de jurizare organizată pentru preselecţia concurenţilor în vederea selectării acestora pentru participarea la “FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2017”, din care vor face parte profesori de muzică vocal-instrumentală şi reprezentanţi de seamă ai muzicii folk, urmată de comisia de jurizare din timpul concursului alcătuită din compozitori, muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate care susţin activităţile cultural-educative la nivel naţional.

Deciziile comisiilor de jurizare sunt definitive, irevocabile şi incontestabile.

Preselecția va avea loc în data de 16 septembrie 2017 la sediul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Concurenţilor admişi li se va comunica telefonic rezultatul preselecţiei, până la data de 22 septembrie 2017.

Prezenţa concurenţilor confirmaţi se va face în ziua de 6 octombrie 2017, la ora 10.00, la Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti sau la ora 13.00, la Teatrul “Toma Caragiu” Ploieşti, pentru probele de sunet. Concurenţii vor prezenta în concurs cele două piese compoziţii proprii cu care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei.

Materialele necesare înscrierii în concurs :

–          Fişa de înscriere cu toate datele complete, conform modelului anexat, semnată de concurent;

–          Curriculum Vitae;

–          2 fotografii artistice clare cu concurentul.

–          Copie după cartea de identitate;

–          Copie carnet de elev/student vizat pe anul în curs sau adeverință valabilă eliberată de instituția de învățământ. Aceasta va fi predată obligatoriu de către concurenții admiși în finala festivalului în momentul tragerii la sorți a intrării în concurs (6 octombrie 2017). În cazul nepredării acestora organizatorilor festivalului, la calculul premiilor se va reține și vira impozitul aferent, în conformitate cu legislația din România.

–          O declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că este autorul melodiilor cu care participă în concurs sau o declaraţie din care să reiasă că are acordul scris al textierilor sau compozitorilor cu care a colaborat la creaţia melodiei pentru utilizarea piesei/pieselor respective în concurs, exceptând cazul în care textele au fost preluate de la poeţi consacraţi ale căror drepturi de autor au ieşit de sub protecţia organismelor de gestiune colectivă şi actualmente aparţin patrimoniului naţional de creaţie.

–          minim două înregistrări audio ale creaţiilor propuse  în format Mp3 (44,100 Hz, 16 Bit, Stereo 320Kbp/s), reprezentative pentru concurent, fiind denumite folosind cifre şi majuscule dupa modelul urmator :

—————————————————————————–

  1. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI
  2. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI

—————————————————————————–

Piesele pot fi trimise online odată cu dosarul de participare pe adresa de e-mail a festivalului sau prin poştă, pe CD, în formatele specificate în regulament.

Pentru o evaluare corectă şi pentru a respecta numărul de locuri limitat din finala concursului,  solicităm ca înregistrările să respecte prezenţa şi formula interpreţilor din concurs şi cel puţin una din înregistrări să fie live sau home made. Juriul de preselecţie va lua în considerare înregistrările realizate în studio în limita locurilor rămase disponibile.

Înregistrările trimise trebuie să fie interpretate cât mai natural, doar de către concurenţii implicaţi direct în concurs, fără alte instrumente sau voci suprapuse suplimentar, interpretate de terţe persoane, procesate, mixate sau masterizate din dorinţa de a suna mai bine, scopul competiţiei fiind unul de descoperire a talentelor reale.

V.OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI:

–          Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacol necesară desfăşurării concursului;

–          Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia;

–          Asigură cazarea şi masa pentru zilele de 6, respectiv 7 octombrie 2017 pentru concurenţii care nu au domiciliul în Ploieşti, exceptând cheltuielile de transport până la Ploieşti. Pentru însoțitori cazarea la hotel și masa pot fi asigurate contra cost plătit direct prestatorului de servicii.

–          Asigura cazarea pentru artiştii care vor susţine recitaluri în cadrul festivalului, pentru membrii juriului şi alţi posibili invitaţi la solicitarea acestora în funcţie de buget.

–          Asigură masa festivă organizată la finalul festivalului, după decernarea premiilor pentru toţi concurenţii, artiştii care vor susţine recitaluri, membrii juriului, sponsori, parteneri, invitaţi în funcţie de posibilităţile organizatorului.

–          Asigură, în funcţie de decizia juriului, următoarele premii:

Premiul I – TROFEUL FESTIVALULUI …………….în valoare de 2500 lei

Premiul de interpretare – grup/fromatie/band……în valoare de 2000 lei

Premiul de interpretare – solist ………………………….în valoare de 1000 lei

Premiul de măiestrie instrumentală…………………..în valoare de 1000 lei

Premiul de creaţie (muzică şi text)………………………în valoare de 1000 lei

Premiul de popularitate……………………………………..în valoare de 1000 lei

Premiul BES………………………………………………….. în valoare de 1000 lei

Se pot acorda și alte premii în cazul în care persoane fizice sau juridice își manifestă dorința de a premia concurenții.

  1. JURIUL ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIILOR

În scopul diferenţierii cu obiectivitate a talentelor, un juriu, alcătuit din muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate, va lua în considerare în primul rând interpretarea pieselor admise în concurs, punând accentul pe noutatea stilistică a exprimării  şi pe latura de originalitate creativă, atât muzicală, cât şi poetică, aspect ce va putea fi reţinut ca un avantaj suplimentar, deciziile juriului fiind definitive şi incontestabile.

Toate premiile sunt impozabile, cu excepţia celor care eventual vor fi atribuite elevilor sau studenţilor (în acest caz, este necesară o adeverinţă care să ateste acest lucru). În funcţie de situaţia concretă, juriul va putea să redistribuie premiile, în cadrul sumelor totale alocate. La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a comunica modificări cu privire la  numărul şi valoarea acestora.

Premiile vor fi înmânate de către preşedintele juriului, sponsori, oficialităţi, în prezenţa organizatorilor, la festivitatea de premiere din cadrul spectacolului de Gală a Laureaţilor şi separat, urmate de recitaluri extraordinare, susţinute de invitaţi speciali si reprezentanţi de seamă ai muzicii folk. Neprezentarea în spectacolul de Gală a câştigătorilor atrage după sine anularea premiului şi acordarea lui următorului clasat.

Toţi concurenţii înscrişi în concurs care nu au obţinut premii vor primi diplome de participare.

VII. OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

–          Să respecte regulamentul festivalului;

–          Să se prezinte la concurs, dacă au trecut de preselecţie;

–          Să semneze formularul de înscriere şi toate documentele necesare care fac parte integrantă  din prezentul regulament;

–          Să fie de acord cu faptul că nerespectarea termenilor şi condiţiilor prevăzute în acest regulament sau orice altă abatere care poate cauza daune/lezarea intereselor organizatorului duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

–          În cazul în care au trecut de presecţie, să prezinte la sosire, fişele de înscriere în original dacă le-au trimis scanate prin e-mail.

VIII. MEDIATIZAREA EVENIMENTULUI

 

“FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”, Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk – ediţia a XVIII-a, va fi mediatizat prin campanii publicitare în  presa scrisă, presa online, spoturi şi clipuri publicitare difuzate în emisiuni Radio-TV.

Mai multe detalii de la ediţiile anterioare ale Festivalului Castanilor puteti găsi accesând site-ul www.casadecultura.ro,  pagina oficială de Facebook a festivalului http://www.facebook.com/festivalulcastanilor sau telefonic, la următoarele numere de telefon :

Secretariat, Informaţii despre festival  –  0244/­578148 / 0730097668

 

Adresa de e-mail: festivalulcastanilorgabidobre@yahoo.com

COORDONATOR PROIECT

Elena Grigore 

ORGANIZATOR

Casa de Cultură “ Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti

DIRECTOR,

 

Luminiţa Claudia Avram

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE INDIVIDUALĂ

CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII FOLK

“FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”

EDIŢIA a XVIII–a, PLOIEŞTI, 6-7 octombrie 2017

– Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;

– Se va anexa textul care a stat la baza cântecului interpretat în primă audiţie (dacă este cazul);

– Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;

– Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;

– Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, de preferat cu pix de culoare albastră, se    semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail a festivalului: festivalulcastanilorgabidobre@yahoo.com.

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI :

_________________________________________

DATA NAŞTERII: _____________________

DOMICILIUL STABIL : ___________________________________________

_______________________________________________________________

TELEFON:___________________E-MAIL :___________________________

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : ______________________________

PALMARES: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):

DENUMIRE :______________________________________________

COMPOZITOR/COMPOZITORI : _____________________________

 

TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________

 

 

DURATA : _________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):

DENUMIRE :______________________________________________

COMPOZITOR/COMPOZITORI : _____________________________

 

TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________

 

DURATA: _________

PERSOANA DE CONTACT :

 

NUME : __________________________________________________

TELEFON :   __________________

Declar pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fisa de încriere sunt cele reale şi sunt de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevazute în regulamentul “ FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE”, Ediţia a XVIII- a, 2017 şi impuse de catre OGANIZATOR (Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti),  privind participarea (Nume/Prenume Concurent): ____________________________________________

în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.

DATA                                                    SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI LEGAL

(în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani )

__________________                                            _____________________

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

GRUP/FORMAȚIE/BAND

FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII FOLK

“FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”

EDIŢIA a XVIII–a, PLOIEŞTI, 6-7 octombrie 2017

– Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;

– Se va anexa textul care a stat la baza cântecului interpretat în primă audiţie (dacă este cazul);

– Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;

– Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;

– Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, de preferat cu pix de culoare albastră, se    semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail a festivalului: festivalulcastanilorgabidobre@yahoo.com.

DENUMIREA GRUPULUI/FORMATIEI/:

_____________________________________________________________

LIDERUL GRUPULUI/FORMATIEI/:

__________________________________________________________

DATA INFIINTARII : _________________________

LOCALITATEA DE PROVENIENTA : _______________________________

MEMBRII DIN COMPONENTA GRUPULUI/FORMATIEI/:

(completati numele/prenumele tuturor membrilor din grup/formatie/ si rolul lor)

1._________________________________________ROL: ________________

2._________________________________________ROL: ________________

3._________________________________________ROL: ________________

4._________________________________________ROL: ________________

5._________________________________________ROL: ________________

6._________________________________________ROL: ________________

7._________________________________________ROL: _________________

8._________________________________________ROL: _________________

DATE DE CONTACT

TELEFON : __________________E-MAIL:_____________________________

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : _____________________________

________________________________________________________________

PALMARES: ___________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):

DENUMIRE :_____________________________________________

COMPOZITOR/COMPOZITORI : ____________________________

_______________________________________________________

TEXTIER/TEXTIERI:_____________________________________

_______________________________________________________

 

DURATA : _________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):

DENUMIRE :____________________________________________

COMPOZITOR/COMPOZITORI : __________________________

______________________________________________________

TEXTIER/TEXTIERI:____________________________________

________________________________________________________

 

DURATA: _________

PERSOANA DE CONTACT/ REPREZENTANT:

 

NUME : _______________________________________

TELEFON :   __________________

Declaram pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fisa de înscriere sunt cele reale şi suntem de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevazute în regulamentul “FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE” Ediţia a XVIII-a, 2017 şi impuse de catre ORGANIZATOR (Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiul Ploieşti),  privind participarea (Nume/Prenume Concurent):______________________________________

în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.

DATA                                  SEMNĂTURA LIDERULUI GRUPULUI/FORMATIEI

SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA

(în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani )

__________________                                                     _____________________

 

SEMNĂTURA CELORLALTI MEMBRII AI GRUPULUI /FORMATIEI

SAU A REPREZENTANTILOR  LEGALI AI   ACESTORA

(în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani )

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

4.____________________________________

5.____________________________________

6.____________________________________

7.____________________________________

8.____________________________________

Tags : FESTIVALUL CASTANILOR– In memoriam Gabi Dobremuzica folkpreselectiispectacole

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.