close
Social

Simina Tănăsescu: Trebuie să sprijnim eforturile pentru asigurarea unui cadru potrivit luptei împotriva corupției

Consilierul prezidențial Simina Tănăsescu a afirmat joi că eforturile instituționale și cele ale societății civile pentru asigurarea unui cadru potrivit luptei împotriva corupției trebuie sprijinite.

Ea a participat la o masă rotundă pentru înființarea Grupurilor de Lucru ale Platformei ”National Business Anti-Corruption Ombudsman” organizată de EUROLINK — House of Europe la Palatul Parlamentului.

„O societate coruptă este o societate pierdută, nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. România a avut marea șansă de a construi o serie de mecanisme instituționale anticorupție care acum, când suntem stat membru al UE și NATO, sunt pe deplin funcționale și eficiente. Ce am câștigat cu greu se poate însă pierde ușor dacă nu rămânem consecvenți cu parcursul democratic al societății românești. Din acest motiv, pentru a evita întoarcerea la un trecut nu foarte îndepărtat, avem nevoie mai mult ca oricând de instituții performante și de legi clare în domeniul luptei anticorupție. Totodată, lupta anticorupție nu înseamnă doar activitate de urmărire penală sau judecată a faptelor de corupție, ci presupune și o dimensiune preventivă, acesta este un aspect care ar trebui să preocupe mai mult nu doar instituțiile cu atribuții de legiferare, ci chiar societatea în ansamblul său”, a declarat Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, la Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională.

Potrivit acesteia, accentuarea dimensiunii preventive a luptei anticorupție prin implicarea societății civile și a actorilor privați din cadrul societății românești reconstruiește raporturile de încredere dintre cetățeni, pe de o parte, și raporturile de încredere dintre cetățeni și instituții, pe de altă parte.

Ea a subliniat că „atunci când respectul față de lege devine trăsătura culturală a instituțiilor publice și a liderilor politici, societatea este sănătoasă și oportunitățile pentru dezvoltarea personală sunt asigurate pentru toți cetățenii”.

„În concluzie, mai mult decât oricând, trebuie să sprijinim și în niciun caz să abandonăm eforturile instituționale și nu numai și cele de la nivelul societății civile pentru asigurarea unui cadru potrivit luptei împotriva corupției”, a conchis Simina Tănăsescu.

La rândul său, președintele executiv al Fundației EUROLINK—Casa Europei, Sever Avram, a prezentat planul său privind Ombudsmanul de business.

„Vocația Ombudsmanului de business este aceea de a investiga plângerile privind presupuse acte de corupție și alte violări ale grupurilor de interese legitime din mediul de business prin acțiuni sau prin omisiuni, inclusiv decizii, din partea statului sau a autorităților publice locale, ca și din partea unor oficiali ce reprezintă sectorul public sau mediul privat”, a arătat Sever Avram.

El a subliniat că motivația de a apela la Ombudsmanul de business se referă în speță la situațiile când există o problemă, fie cu autoritățile, fie cu companiile controlate de stat sau cu oficiali care nu au fost în măsură să le rezolve în mod adecvat.

Ombudsmanul nu are putere să investigheze plângeri derivate din contextul relațiilor între companii private și nici vreo cauză care are drept subiect un tribunal sau o curte de arbitraj, a subliniat Sever Avram.

„În etapa actuală, Ombudsmanul național de business în România va funcționa pentru o anumită perioadă de testare ca inițiativă a societății civile și a camerelor de comerț ori asociațiilor profesionale care vor dori să coopereze în acest sens cu inițiatorii proiectului. Ulterior abia, acest cadru semiformal de desfășurare a activității ar urma să se transforme într-o structură oficială dacă și când vor exista resursele de sprijin financiar și logistic la nivel extern și intern către România, cu predilecție prin programul comun inițiat de BERD și OECD. Deocamdată, noi propunem aderarea prin consens, ca membri fondatori, la această construcție a societății civile și înființarea unui Fond Anticorupție al Societății Civile al cărui secretariat tehnic ne-am oferit încă de la început să-l găzduim și operaționalizăm”, a mai spus Sever Avram.

Potrivit acestuia, Consiliul Consultativ al Ombudsmanului va decide regulile interne transparente de administrare a acestui fond.

El a precizat că au fost invitați să facă parte, cu statut de membri observatori, reprezentanți ai unor importante instituții precum: Senatul, Președinția, Academia Română; Direcția Națională Anticorupție; Direcția de Combatere a Criminalității din cadrul Ministerul Justiției, Direcția Generală Antifraudă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Economiei și alte părți interesate.

„Grupurile de lucru care se constituie astăzi și care au suscitat un interes deosebit la nivel informal sau formal se vor întruni, începând cu luna octombrie, pentru a formula sugestii și propuneri și a stabili un calendar de evenimente, măsuri și acțiuni până la Conferința de bilanț asupra activității Ombudsmanului de Business, propusă a se desfășura și cu sprijinul Fundației Hanns Seldel în luna mai 2018. Inițiatorii, în cooperare cu experți avizați din cadrul organizațiilor și companiilor partenere, vor fi în măsură să ofere diverse alte servicii de consiliere, formare, promovare, monitorizare care să vină mai ales în sprijinul îmbunătățirii climatului de afaceri și investițional, dar și în mod direct în poziționarea companiilor în raport cu Responsabilitatea Socială Corporativă și cu codurile de conduită internaționale și interne, inclusiv cele referitoare la noul ISO Anti-Mituire”, a mai spus Sever Avram.

Carmen Velicu

Tags : National Business Anti-Corruption OmbudsmanSever Avramsimina tanasescu

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.