close
EuropolisPromovate

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

UE dorește să-și consolideze dimensiunea socială și să acorde cetățenilor drepturi mai eficace. Pilonul european al drepturilor sociale are în vedere o Europă socială pentru toți cetățenii europeni. Printre prioritățile sale se numără:

 • accesul egal la piața forței de muncă
 • condiții de muncă echitabile
 • echilibrul dintre viața profesională și cea privată

În cifre:

 • rata globală de ocupare a femeilor continuă să fie cu 11,6 puncte procentuale mai mică decât rata de ocupare a bărbaților
 • 31,5% dintre femei lucrează cu fracțiune de normă, față de 8,2% dintre bărbați
 • puțin peste 50% dintre femei lucrează cu normă întreagă, față de 71,2% dintre bărbați
 • aproximativ 20% dintre femeile inactive au responsabilități de îngrijire, față de mai puțin de 2% dintre bărbați

Pentru a moderniza cadrul juridic actual, Comisia a propus o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată care va păstra drepturile existente și, pornind de la acestea, va adăuga noi drepturi îmbunătățite atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Propunerea are ca scop promovarea unui echilibru satisfăcător între angajamentele familiale și cele profesionale și consolidarea egalității de șanse între femei și bărbați atât la locul de muncă, cât și acasă. Legislațiile și politicile UE și cele naționale ar trebui:

 • să faciliteze concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul angajaților
 • să ajute întreprinderile să păstreze angajații talentați
 • să promoveze flexibilitatea atât în rândul angajatorilor, cât și în rândul lucrătorilor
 • să promoveze egalitatea de șanse
 • să genereze creștere economică și să aducă beneficii întregii societăți, inclusiv copiilor și persoanelor care au nevoie de îngrijire familială

Articolul 23 – Egalitatea între femei și bărbați

Egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea.

Principiul egalității nu exclude menținerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 23

De ce este necesară?

Obiectivul general al acestei directive este:

 • de a asigura punerea în aplicare a principiului egalității dintre bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă
 • de a permite părinților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire să concilieze mai bine sarcinile profesionale cu cele de îngrijire

Egalitatea dintre bărbați și femei este un principiu de bază al UE. Cu toate acestea, pe teritoriul Uniunii Europene femeile continuă să fie în mod considerabil subreprezentate pe piața forței de muncă și în posturile de conducere. În special, această nouă inițiativă urmărește să încurajeze o mai bună repartizare a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați.

Pierderea economică pe an din cauza disparității de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în UE este de 370 de miliarde EUR. Pachetul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să ajute părinții și îngrijitorii care lucrează prin faptul că nu îi obligă să aleagă între viața de familie și cariera profesională.

Citește mai mult – Consiliul Uniunii Europene

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.