close

Europolis

Europolis

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

CE

2019

13 iunie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: Consiliul adoptă noi norme ale UE

Consiliul a adoptat o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, având drept scop:

  • să sporească participarea femeilor pe piața forței de muncă
  • să sporească utilizarea în rândul bărbaților a concediilor din motive familiale și a formulelor flexibile de lucru
  • să le ofere lucrătorilor posibilitatea de a beneficia de concediu pentru îngrijirea rudelor care au nevoie de sprijin

6 februarie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: aprobarea acordului provizoriu

Reprezentanții statelor membre ale UE în cadrul Consiliului UE au aprobat acordul provizoriu cu privire la directivă. Directiva poate fi acum înaintată spre aprobare Parlamentului European pentru un vot în plen, urmând să revină la Consiliu pentru adoptarea finală.

24 ianuarie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: acord provizoriu

Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la anumite elemente-cheie ale propunerii de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Noua directivă va încuraja bărbații și femeile să-și asume o parte egală a responsabilităților familiale.

2018

21 iunie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: abordare generală

Consiliul convine asupra unei abordări generale pentru proiectul de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Scopul acestei propuneri este îmbunătățirea accesului la măsuri care sprijină echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum concediile și formulele flexibile de lucru pentru părinți și îngrijitori.

Noua directivă ar trebui să conducă la o utilizare sporită în rândul bărbaților a concediilor din motive familiale, ceea ce va facilita o participare crescută a femeilor pe piața muncii.

2017

7-8 decembrie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: raport intermediar

Consiliul a evaluat progresele realizate cu privire la directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În timpul președinției estoniene, Grupul de lucru pentru chestiuni sociale al Consiliului a discutat propunerea în cadrul mai multor reuniuni, concentrându-se în special pe:

  • concediul de paternitate
  • concediul de îngrijitor
  • concediul pentru creșterea copilului

26 aprilie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: propunere

Comisia a prezentat propunerea sa de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

Obiectivul general este de a asigura punerea în aplicare a principiului egalității dintre bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă. Directiva adaptată și modernizată ar trebui să le permită părinților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire să concilieze mai bine sarcinile profesionale cu cele de îngrijire.

(consilium.europa.eu)

mai mult
Europolis

Eurogrupul, 13/06/2019

CE

Puncte importante de pe ordinea de zi

Configurație obișnuită – ora 13.00

Evaluarea zonei euro făcută de FMI în temeiul articolului IV

Christine Lagarde, directorul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), va prezenta rezultatele consultărilor derulate între FMI și zona euro în temeiul articolului IV. FMI urmează să publice în curând raportul final.

FMI desfășoară în fiecare an astfel de consultări cu toți membrii FMI, atât cu fiecare țară în parte, cât și cu regiuni monetare, inclusiv cu zona euro. Acest lucru are loc în conformitate cu articolul IV din Statutul FMI.

Discuție tematică despre creștere și locuri de muncă – inegalitate

Eurogrupul va discuta despre inegalitatea din zona euro, pe baza analizei Comisiei Europene, precum și a unei prezentări făcute de Philippe Aghion, economist francez și profesor la Collège de France și la London School of Economics. Acesta va fi prezent la reuniune, la invitația președintelui Eurogrupului.

Promovarea unor condiții propice creșterii favorabile incluziunii se numără printre prioritățile Eurogrupului și este esențială pentru mai buna funcționare a uniunii economice și monetare în ansamblu.

Cipru – supravegherea ulterioară aplicării programului

Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană (BCE) vor aduce la cunoștința Eurogrupului principalele constatări ale celei de a 6-a misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului în Cipru, derulată între 18 și 22 martie 2019. MES va prezenta rezultatele sistemului său de avertizare timpurie, iar FMI, pe cele ale celei de a 3-a misiuni de monitorizare ulterioară aplicării programului în Cipru.

Prin supravegherea ulterioară aplicării programului se urmărește identificarea eventualelor riscuri pentru capacitatea țării de a rambursa împrumuturile primite în cadrul programului său precedent de ajustare. Supravegherea este menținută până când se rambursează cel puțin 75 % din împrumut.

Programul de lucru al Eurogrupului 2/2019

Eurogrupul își va adopta programul de lucru pentru cel de al doilea semestru al acestui an.

Configurație deschisă – ora 15.00

Aprofundarea UEM – pregătirea summitului zonei euro din iunie

În urma mandatului primit de liderii UE la summitul zonei euro din 14 decembrie, Eurogrupul în configurație deschisă va continua să discute despre aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM), în cadrul pregătirilor pentru summitul zonei euro din iunie.

Citește mai departe – consilium.europa.eu

mai mult
EuropolisPromovate

Beneficiile globalizării economice în Europa

View from the height of the crowd of people on the asphalt

Creșterea exporturilor, mai multe locuri de muncă, oportunități pentru IMM-uri: aici găsiți câteva cifre-cheie despre beneficiile globalizării în Uniunea Europeană.

Globalizarea aduce multe beneficii și oportunități, dar și multe provocări. UE dorește să profite de oportunitățile globalizăriiși să diminueze impactul negativ al acesteia.

Intensificarea schimburilor comerciale pentru profitul companiilor europene

Regimul comercial european și numeroasele acorduri comerciale negociate de UE fac ca Uniunea să se numere printre cele mai avantajoase regiuni în domeniul comercial. UE este principalul partener comercial pentru 80 de țări.

Prin urmare, UE este unul dintre cei mai mare actori de pe scena comerțului internațional, alături de SUA și China. Exporturile UE reprezintă peste 15% din exporturile globale. Peste 80% dintre exportatorii Uniunii Europene sunt IMM-uri.

Exporturile UE de bunuri și servicii au crescut de la 1.160 de miliarde de euro în 2000 la 2.900 de miliarde de euro în 2018. În 2017, exporturile către Coreea de Sud au crescut cu peste 12%, cele către Columbia cu peste 10% și cele către Canada cu 7%.

 

Locurile de muncă

Globalizarea duce și la crearea de locuri de muncă. În 2017, peste 36 de milioane de locuri de muncă (1 din 7) din UE au fost susținute de exporturi. Fiecare miliard de euro provenit din exporturi susține în medie 13.000 de locuri de muncă în Uniune.

În România, în 2018, exporturile în afara UE au susținut 1,1 miliarde de locuri de muncă (1 din 6). Jumătate dintre acestea se află în sectorul serviciilor.

Majoritatea acestor locuri de muncă sunt bine plătite. În medie, sunt cu 12% mai bine plătite decât locurile de muncă din alte domenii.

Avantajele pentru consumatori

Marile avantaje ale globalizării și comerțului pentru consumatori vin din importuri. Acordurile comerciale fac ca importatorii să plătească taxe mai mici. Datorită competiției crescute, prețurile la bunuri și servicii scad.

Consumatorii beneficiază și de o mai mare varietate de produse și servicii între care să aleagă. În același timp crește nivelul bunăstării și confortul.

Prețurile mici și varietatea produselor și serviciilor au adus consumatorilor europeni un beneficiu de aproximativ 24 de miliarde de euro pe an.

Beneficiile comerțului intra-UE

În cadrul UE, piața unică are ca scop înlăturarea barierelor din calea comerțului între statele membre.

Piața unică europeană este cea mai mare zonă economică fără bariere comerciale din lume. Deservește 500 de milioane de cetățeni cu un PIB de aproximativ 13 mii de miliarde de euro.

Se estimează că piața unică a creat 2,8 milioane de locuri de muncă.

europarl.europa.eu

mai mult