close
Actualitate

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor „Mircea Eliade”

Raționamentul unui asemenea forum de dialog și dezbateri în Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța este derivat din faptul situării facultății în cadrul general al spațiului geografic dobrogean, prin excelență un spațiu al multiculturalismului și, implicit, al pluralismului religios. Este necesar ca tânărul teolog de astăzi să aibă conștiința propriilor valori religioase creștine și experiența dialogului cu „celălalt” care aparține unei alte identități religioase. Acest dialog este unul constructiv, edificator și esențial în evitarea fundamentalismului religios și în promovarea păcii. Cunoașterea elementelor esențiale ale celorlalte religii este, în fond, un bun prilej de reflectare asupra propriilor valori identitare.

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor „Mircea Eliade” poate fi gândit ca o extensie a disciplinei Istoria și Filosofia Religiilor predată în Facultatea de Teologie din Constanța și își propune o mai bună articulare a obiectivelor acestei discipline: raportarea la sacru în arealul marilor religii antice; cunoaşterea  particularităţilor comunitare, a structurilor rituale şi concepţiilor despre divinitate, om şi lume ale religiilor antice, aşa cum sunt redate în miturilor lor fundamentale; identificarea conceptelor şi mentalităţilor din spaţiul religios antic care au facilitat proliferarea şi triumful creştinismului în faţa păgânismului milenar; identificarea conceptelor fundamentale ale marilor religii contemporane şi înţelegerea acestora în contextul religios-cultural specific; înţelegerea  modului în care religiile şi culturile necreştine percep raportarea la sacru şi realizarea idealului uman în această viaţă: particularităţi privind calea spre mântuire şi mijloacele de realizare a acesteia; familiarizarea cu principiilor doctrinare, morale şi filosofice specifice fiecărei religii în parte şi înţelegerea impactului pe care marile religii contemporane îl au asupra omului şi societăţii din spaţiul spiritual respectiv; identificarea valorilor religios-morale comune marilor religii contemporane în vederea dezvoltării unui dialog interreligios eficient.

O. C.

Tags : Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor "Mircea Eliade"Facultatea de Teologie a Universității "Ovidius" din Constanța

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.