close
Magna EuropaPromovate

Consiliul Afaceri Externe (Dezvoltare), 25 noiembrie 2019

consilium.europa.eu

Principalele rezultate

UE dorește să maximizeze impactul ajutorului său pentru dezvoltare

Afaceri curente

Consiliul a abordat Forumul global privind refugiații, care va avea loc la Geneva la 17-18 decembrie 2019. Miniștrii dezvoltării au fost informați cu privire la angajamentul mai larg al UE, care acoperă întreaga gamă de domenii ale Pactului mondial privind refugiații.

De asemenea, Consiliul a primit informații actualizate cu privire la stadiul negocierilor privind viitorul parteneriat dintre UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), având în vedere că Acordul de la Cotonou va expira în 2020.

Arhitectura financiară pentru dezvoltare

Trebuie să maximizăm rezultatele dezvoltării durabile, prin investiții de calitate, și suntem, de asemenea, interesați de influența, de vizibilitatea și, în cele din urmă, de beneficiul politic ale acesteia pentru Uniunea Europeană.

Federica Mogherini, Înalta Reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate

Miniștrii dezvoltării au avut un schimb de opinii cu privire la viitoarea arhitectură financiară pentru dezvoltare durabilă, în urma publicării raportului Grupului de înțelepți la 8 octombrie 2019.

Președintele Grupului de înțelepți, Thomas Wieser, a prezentat raportul final privind modul de maximizare a valorii adăugate a arhitecturii financiare europene pentru dezvoltare, luând în considerare organismele naționale și internaționale existente implicate. De asemenea, au participat la reuniune și și-au exprimat punctele de vedere președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Werner Hoyer, și președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Sir Suma Chakrabarti.

Raportul argumentează în favoarea consolidării și a concentrării activităților din afara UE din domeniul finanțării pentru dezvoltare și al climei într-o singură entitate, „Banca Europeană pentru Climă și Dezvoltare Durabilă”, în scopul de a evita suprapunerile și de a consolida prezența, rolul și capacitatea UE pe termen lung de a-și îndeplini prioritățile în materie de dezvoltare. Raportul prezintă, de asemenea, mai multe opțiuni privind modul de realizare a acestui lucru. În plus, acesta pledează pentru luarea mai rapidă a unor măsuri destinate creării unui centru solid de politici în UE și utilizării bugetului UE pentru dezvoltare din următorul cadru financiar multianual drept catalizator pentru reformarea sistemului existent.

Pe parcursul discuțiilor, miniștrii au subliniat importanța acționării în direcția unei viziuni comune și strategice și a îmbunătățirii coerenței și eficacității acțiunii UE, oferind astfel o mai mare vizibilitate și impact pentru UE în calitatea sa de cel mai mare donator din lume. De asemenea, miniștrii au subliniat că ar trebui continuate lucrările cu privire la măsurile pe termen scurt cât mai curând posibil și că soluțiile pe termen mai lung ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată.

Președinția finlandeză urmărește să adopte concluziile Consiliului privind raportul până în decembrie 2019, luând în considerare orientările furnizate de miniștrii dezvoltării.

Sprijinul acordat dezvoltării țărilor aflate în tranziție

Consiliul a discutat despre modul în care UE și statele membre pot coopera mai bine pentru a sprijini dezvoltarea țărilor aflate în tranziție, acordând o atenție deosebită cazurilor Etiopiei și Sudanului. Miniștrii și-au împărtășit experiența și au identificat bune practici, provocări și priorități care, în cazul Etiopiei, se concentrează pe tranziția economică, inclusiv implicarea sectorului privat.

În cadrul unui scurt schimb de opinii cu privire la Sudan, pe baza discuțiilor dintre miniștrii afacerilor externe din 11 noiembrie, Consiliul și-a reafirmat sprijinul pentru procesul de pace și a reiterat importanța includerii femeilor și tinerilor în asigurarea stabilității pe termen lung, precum și necesitatea urgentă de a însoți tranziția democratică cu resursele necesare.

Genul și educația

Pe parcursul unui prânz de lucru, miniștrii dezvoltării din UE au avut un schimb de opinii cu ministrul etiopian al educației, Dr. Tilaye Gete. Aceștia au examinat provocările în materie de învățare din Africa, din punctul de vedere al egalității de gen.

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.