close
PromovateRepere

Despre noblețea culturii bizantine

Christos Yannaras despre Muzeul Țăranului Român și cultura bizantină, într-o conferință la București, în 1995

”Cultura bizantină este cultura tuturor ţărilor care continuă tradiţia priorităţii relaţiei. Vă mărturisesc că nu prea mă
împac cu cuvântul „ortodox” – „ortodoxie”; nu din vreun alt motiv decât acela că el a căpătat, mai ales în ultimii ani, un caracter uneori ideologic sau confesional: ortodocşii, catolicii, protestanţii. Trebuie să-l utilizăm totuşi, dar vă rog să înţelegeţi acest cuvânt în sensul continuităţii experienţei eclesiale, al continuităţii ce dă prioritate – cum am spus – modului de existenţă care e relaţia personală.

Ei bine, cât am privit muzeul de aici, m-am gândit că pentru a înţelege nobleţea vie şi de viaţă dătătoare a culturii unui popor ce continuă tradiţia ortodoxă există două posibilităţi. Pe de o parte, dacă ne-am născut în această civilizaţie, în această cultură, ca un ţăran care continuă tradiţia din generaţie în generaţie, am putea ajunge să întrupăm această atitudine de viaţă care provine din ex­perienţa eclesială şi care o continuă. Or, acesta e cazul cel mai rar astăzi, aproape pierdut. Pentru a ajunge pe o altă cale trebuie nu doar să ne confruntăm cu civilizaţia numită occidentală şi cu impasurile ei, ci mai mult – trebuie să ne-o asumăm.

Directorul acestui muzeu şi-a asumat Europa. De aceea
a ajuns să prezinte fragmente ale culturii noastre ca pe nişte manifestări şi mărturii ale nobleţei acestei culturi.

Ce este nobleţea?

Trebuie să găsim o definiţie a nobleţei; ce este nobleţea?
Eu cred că nobleţea e prioritatea frumuseţii.
Şi ce este frumuseţea? Nu e o categorie estetică, ci e o categorie a noului vital şi vivifiant. Frumuseţea e punctul de plecare pentru relaţie, pentru un eros. Pentru a te îndrăgosti trebuie să începi prin a te minuna de o frumuseţe, nu-i aşa?
Deci nobleţea unei culturi e elementul care ne face să trăim zi de zi, fără încetare aproape, ca nişte îndrăgostiţi. Trebuie să fii continuu îndrăgostit pentru a fi ortodox – independent de naţiune, de naţionalitate, de o patrie concretă etc. Desigur, nu trebuie subevaluate aceste date ale realităţii
umane, pentru că ţinem cu toţii de o anume patrie a noastră, de tradiţia noastră locală, de asemenea de rădăcinile noastre, de realitatea vitală a tradiţiei noastre. Însă avem marele privilegiu de a avea în trecutul nostru, toti împreună, această nobleţe a culturii bizantine.”

(Mihai Gheorghiu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.