close
Creștinătate

ORTODOXIA ASIGURA SANATATEA VESNICA (SFINTENIA) 11

DIETOTERAPIA

În toate Reţetele trebuie să fie „Chipul Pâinii” şi „Prezenţa” indeosebi a „Pâinii Pustniceşti”, cea necoaptă. Lactatele sunt Chipul Pâinii de Memorial pentru creştere şi Biologicul Organic. Cerealele şi în Special Grâul sunt Chipul Pâinii de Memorial al funcţionalităţii şi Hrănirii Vitale propriu-zise. Legumele sunt Chipul Pâinii de Memorial mobil şi lărgire energetică. Fructele sunt „deliciuri şi savori”, ca reîmprospătare Vitală. Carnea este o apariţie a unei „mâncări” de consumaţie”, nu de hrănire în sine.

Se constată şi ştiinţific că de fapt carnea nu hrăneşte, ci constituie un material de consumaţie energetică, ce antre-
nează şi o „auto-consumaţie” (de unde nocivitatea cărnii).
Mai ales în lumea noastră de multă consumaţie energetică se consumă multă carne tocmai ca o compensare, dar care secătuieşe şi potenţialul energetic de bază, de unde atâtea
boli. Carnea şi băuturile alcoolice şi stimulative (cafea, sucuri gazoase, tutun şi droguri), sunt „plaga de consumaţie distructivă” a civilizaţiilor lumii.

Trebuie înţeles că Hrana nu este „consumaţie”, ci „împletire şi conlocuire energetică”, pentru Biologicul nostru. În Hrănire nu se consumă, se fac transferuri reciproce de energii, care trec dintr-o parte în alta fără distrugere (ca în consumaţie). În boli apar tocmai „distrugerile de energii”, ce aduc distrugerea Vitalului.
Atenţie, nu mâncaţi ca să „consumaţi”, ci ca să vă Hrăniţi.

Restabilirea Legăturii cu DIVINUL prin Sacroterapie va reface Memorialul normal al Psihismului din Suflet, care la rândul său va reda Memorialul necontrar din energii, cu rezonanţe în Fizio-organicul nostru.
Degeaba faci doar „Psihoterapie” cu Mobiloterapie de „sport-gimnastică”, că fără Sacroterapie nu se Re-memorează CHIIPUL Original al „Vieţii”, care este în CHIPUL DIVIN din noi.

Dar este insuficientă Sacroterapia dacă faci doar Sacroterapie fără Psihoterapie şi Psihoterapie fără Mobiloterapie şi Mobiloterapie fără Dietoterapie. Mulţi aici se încurcă, absorbind şi reducând unele prin altele, când în fond ele sunt neamestecate şi în proprie modalitate, trebuind o „COMUNICARE -împletire egală”.

Unii fac zisă terapie doar prin „forţa psihică-gând”; alţii doar prin mecanisme de acţiuni energetice (ca bioenergeticienii); sau doar prin acţiuni directe pe Fiziologic; sau prin acţiuni chimice pe Organe.
După păcatul adamic, în fiecare „Plan Fiinţial” al nostru sunt „Memorii contrare” ce s-au „depozitat” ca nişte „intoxicaţii” ce, şi mai mult, se fac pe sine „automişcări independente”, încât au devenit „auto-centre de proprie acţiune”.

Energeticul nostru şi-a format „noduri-centre” nervoase, viscerale şi organice, ce nu mai „ascultă” de Mişcarea Psihică.

La fel în Suflet s-au format „fixaţii psihice” ce nu mai ascultă de Supraconştiinţa SACRĂ (ca în bolile direct psihice).
În Organicul nostru s-au format „fixaţii funcţionale”, ce îl falsifică. Alimentaţia este Acţiunea direct pe Organele noastre.
Pr. Ghelasie Gheorghe

(Cătălin Rusu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.