close
Creștinătate

ORTODOXIA ASIGURA SANATATEA VESNICA (SFINTENIA) 4

PSIHOTERAPIA – 1

Noi, ca Medicină Creştină, insistăm pe considerentul unui Psihism de Sine direct al Sufletului, care nu este prin energii şi nici prin funcţii fiziologice. Psihologia obişnuită este pe reperele antice, în care Psihismul este un „produs de funcţii” şi nu un „Producător de funcţii”.

Trihotomismul antic: Nous-Spiritualul Divin, Psychesufletul- energeticul Spiritualului şi Soma-corporalul este insuficient din punct de vedere Creştin. În sens antic Sufletul nostru este un „intermediar” dintre Spiritual şi material, de unde „calităţile-puterilefuncţiile” ce-l formează şi totodată îl determină ca: raţional -informaţional, senzitiv-vegetativ, volitiv-funcţional, şi de aici tipurile noastre, ca Intelectual-nervos, Volitiv-visceral, Senzitiv-somatic.

Psihologicul de viziune antică este astfel prin „fenomene psiho-fiziologice” şi nu este un „Psihism liber şi independent”, care apoi se deschide şi se prelungeşte în însuşirile sale psiho-fiziologice. În viziunea Creştină, Sufletul este Spiritualul de Creaţie dincolo de „vegetativul psiho-fiziologic”. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de: SPIRITUALUL DIVIN (Nous-ul, ca PECETEA CHIPULUI DIVIN); Spiritualul Creat-Suflet şi Somapsihofiziologicul corporal.

Mai nou se insistă pe o „configuraţie de structuricorpuri succesive” ca: planuri de „devenire şi evoluţie”, prin care Fiinţa Creată este doar un „ansamblu de structurări” al unui energism de diferite consistenţe (mental, astral, eteric şi material).

Anticii au căutat „dezvăluirea” Chipului Fiinţei Create, dar datorită păcatului s-au încurcat cu „antichipurile” acestuia.

Creştinismul readuce „Memorialul Original”. Aşa „în viziunea Creştină, este cu adevărat şi o „Fiinţă Creată” după Chipul şi Asemănarea FIINȚEI DIVINE, a CHIPULUI DIVIN, ca TREIME PERSONALĂ şi Energii Necreate HARICE, într-o „analogie de Creaţie”, ca „Fiinţă Creată Personală cu energiile sale corporale”. Psihologia şi Antropologia pe „elementele direct Creştine” este astfel în această accepţiune de „Fiinţă Creată şi energiile sale”, după ARHECHIPUL CREATOR DIVIN PECETLUIT pe Fiinţa Creată.

Antici panteişti văd lumea creată ca „reversul de proiecţie” al FIINȚEI DIVINE. În sens Creştin FIINȚA DIVINĂ se are tot pe Sine ca revers (ca TREIME PERSONALĂ şi HAR) şi Lumea Creată nu este însuşi „dosul” Divinului, ci este o „Realitate paralelă cu DIVINUL”, dar în Natură de Creaţie.

Pr. Ghelasie Gheorghe

(Cătălin Rusu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.