close
Cenaclul I.L. Caragiale

Pe urmele Iuliei Haşu – cronica şedinței de cenaclu „I.L.Caragiale” Ploiești (12 decembrie 2022)

Pe urmele Iuliei Haşu – cronica şedinței de cenaclu „I.L.Caragiale” Ploiești

(12 decembrie 2022)

Ne întâlnim la ultima ședință a acestui an. A fost un unul bogat în evenimente literare și manifestări culturale. Filarmonica „Paul Constantinescu” emană atmosferă de sărbătoare, copii îmbrăcați în straie popularecântă colinde pe scenă și în culise. Mihail Ivănescu etalează minunatele sale picturi religioase, care întregesc decorul și revarsă o abundentă dragoste creștină.

Obișnuitele rubrici punîn valoare importanța cuvântului și caierul timpului istoric. Și cum noi suntem bucuroși de oaspeți și de colindători, am primit-o cu brațele deschise pe scriitoarea Adriana Ungureanu. Ramona Müller o prezintă pe invitata acestei seri. Adriana Ungureanu este doctor înEconomieșiAfaceriInternaționale (ASE, București). Activitateaeiprofesionalăse desfășoarăpemaimultepaliere:literar/ publicistic/ științific/ educațional. Are 5 cărțipublicate,încalitate de unicautor (romane, memorii de călătorii) șinumeroaseaparițiiînantologiiși volume colective. Celedouăscriitoare se cunosc din 2016, elefiindanibunicolaboratoareșiredactoripentrurevista online Literatura de azi, ceapare sub egida USR.

UrmaPașilorei/ Iulia Hașdeuîntreviațășinemurireeste un act de împlinirekarmicăși un acord cu sine,raportat la alteconștiințe. Autoarea ne mărturiseștecâtevadintreexperiențeleșitrăirilepe care le-a avutpe tot parcursuldocumentăriișiscrieriiromanului. Cu dinamismul specific, Adriana ne spunecă s-a bazatpesimțurileșiemoțiileei de la începutșiacoloundeIulia mi-a deschisușile care erau permanent închise, eu am putut intra, m-am pututdocumentași am pututsăpăstrezînminteșisufletamănunte, lucrurișisemnecare au avutlegătură cu ea.

Muncaasiduășitenacepentru a o înțelegepe Iulia Hașdeu s-a acumulattimp de doianiîntr-un largspectru de informațiișidomenii – istoric,literar, medical, ocultist, social, creștin, astrologic, masonic etc. CălătoriaînFranța la Colegiulunde a studiattânărapoetă, vizitacaseiîn care alocuit, accesul la documentedespre care nu se știaucăexistășimultealteaspecte care țin deexaminareșicercetare, vizeazăscopulșifinalitatearomanului. Am vrutsă o readucpe Iulia înactualitate, trebuiasăfacluminăînadevăr. Pentrucă Iulia estegenialădatorităadevărurilor. Mălupt cu toateinformațiileneadecvateșimiturile, chiarși cu cei care măplagiazăși nu specificăsursa.

Iulia Hașdeuesteca o Pasăre Phoenix șiiubeșteenormcopiii. Descoperimcăviațaesteformată din unități repetitive șiamănuntele care se vehiculeazăși se macinăînrâșnițadestinuluitrebuie separate. Realitateapurășiadevărulistoricreprezintăcunoașterea de bază.Am vrutsăînțeleg, am vrutsăștiudacă Iulia conștientizadacăvamurisau nu, dacă a iubitsau nu…Chiardacăomul are un timp de viațăfinit, răspundereanoastrăsupremăesteaceea de a nedepășilimitele. Dacăar fi sărescriuacest roman, nu cred așmaiputeasăfacacestlucru!

Cândungolîțistădinainte, intriîn el șiîlumplipână la margine cu emoțieșicunoaștere. Dialogulantrenant cu membriicenaclului, interesulsubiectuluiîn sine, precumșiintinerariul spiritual șistrălucireaautoarei ne-a captatpetoți. Seara se încheieîntr-o notăoptimistădupăobișnuitaședință de autografe.

Sărbătorifericitetuturorşimulțumimcăațifostalături de noiîn 2022!

 

Cronică: Ramona Müller

Poze: Ramona Müller şi Emilia Luchian

*sub coordonareaAsoc. “24pharte” ~ Nu există patriotism fărăpatrimoniu

**preşedinte: IoanVintilăFintiş

***secretariliterari: Ramona Müller şi Ana Nedelcu

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.