close
Sfinții zilei

Sâmbătă, 23 iunie – Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la peşte)

Sfînta fecioară Agripina era născută şi crescută în preaslăvita cetate Roma cea veche. Ea din tinereţe s-a dat lui Dumnezeu şi s-a făcut, după apostol, bună mireasă a lui Hristos între cei ce se mîntuiesc. Pentru că, precum într-o grădină un trandafir cu bun miros împodobeşte grădina, tot aşa şi ea prin chipul vieţii sale curate şi îmbunătăţite, a împodobit inimile credincioşilor, le-a umplut de mireasmă şi a gonit toată ispita patimilor. Ea şi-a înfrumuseţat sufletul cu curăţia fecioriei, s-a logodit cu Hristos şi astfel s-a dat la munci cu îndrăzneală, pe vremea împărăţiei lui Valerian. Ea a suferit multe bătăi pentru dragostea mirelui său, Hristos. Astfel a fost bătută cu toiege şi a suferit sfărîmarea oaselor, a fost dezbrăcată de haine şi întinsă cu legături, din care a scăpat fiind dezlegată de îngerul Domnului.

Prin aceea ea, fiind întărită, a zdrobit toată păgînătatea şi în munci şi-a dat sufletul său lui Dumnezeu. Iar alte roabe ale lui Hristos ca: Vasa, Paula şi Agatonica, luînd în taină trupul muceniţei, au ieşit cu el din cetatea Romei şi, trecînd din loc în loc şi plutind pe luciul mării, au ajuns în eparhia Ciliciei şi acolo au îngropat acel sfînt trup. Cînd Cilicia a primit în sine acele cinstite moaşte muceniceşti, îndată s-a izbăvit de întunecata răutate diavolească şi s-a apărat şi de agareni cu rugăciunile Sfintei Agripina. Cînd agarenii au mers în cetate, unde era biserica ei şi au îndrăznit a da război spre ea, vrînd să o ia, deodată au fost daţi pierzării celei desăvîrşite. De la cinstitul ei mormînt se dădeau tămăduiri de toate bolile şi se curăţau toţi cei ce veneau cu credinţă; astfel că, toate neputinţele se izgoneau cu sfintele ei rugăciuni şi cu darul lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Tags : sf agripina

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.