close
ArtăPromovate

A TE VEDEA TU PE TINE ÎNSUȚI

Autoportretul în POEZIE este conceput de Lucian Blaga: „Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În patria sa / zăpada făpturii ține loc de cuvânt.”//. Mai târziu poetul întră în lacrimile întâiului OM pe pământ: „Când izgonit din cuibul veșniciei / întâiul om / trecea uimit și-ngândurat prin codri ori câmpuri,/ îl chinuiau mustrându-l / lumina, zarea, nori – și din orice floare / îl săgeta c-o amintire paradisul – …”//. Azi, burdihăneala în Tenerife sau oriunde este raiul omului.
În PICTURĂ autoportretul servește artistului pentru a-și crea imagine unică a eului său creator, pentru a se veda pe sine însuși. În marea pictură, marii pictori ai secolelor trecute au excelat în tehnica și arta autoportretului care cere măiestrie și abilități tehnico-picturale. Parcă uitată această opera de artă, autoportretul, este adusă în actualitate de domnul Liviu Prună cu autoportretul său.
(17 iunie, DDan Drăguș
În photographie: „Autoportret” – Liviu Prună.

A te vedea pe tine însuți sau nevrednica uitare a artei picturii sinelui – autoportretul

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.