close
Cenaclu - PoezieCenaclul I.L. Caragiale

ARTIST de Ana Lucreția Nedelcu

Artistu-i un bumerang colosal

Rostogolit pe căile creaţiei

Respiră-n măruntaie

Uzul propriei satisfacţii.

Cu greu se mai opreşte din potop

Navala-l ia nepregătit

Din trăirea sa pitit.

Cutreieră nestingherit

În mijlocul uraganului menit

A-i zămisli emoţia trăirii, a regăsirii

Într-o bucată de artă

Împietreşte izul nemuririi.

Artistu-i un cuget firav

Pentru simţurile aspre

Din cânt răsare vraja scrierii caste

Palpită frânturi de ace înfipte

În izvor de lege încropite.

Artistu-i un freamăt perpetuu

Aruncă din aşchiile durerii lăuntrice

Către cer, săgeți din cele retorice.

Pe pânze sar stropi de sânge

Sau vopsea ROGVAIV deplânge

Iar în piatră stă sculptată

Tristeţea lumii adunată

Pe care artistul o cată

Ca o furnică servilă

Munceşte-n şindrilă.

Artistu-i o casă ideală

A tăcerii şi a revoltei.

Din orice fanfară-ar cânta

El spune adevărul despre lumea

Aceasta …

Când mai elegant, când mai vulgar,

Mai ţanţoş, mai umil,

Măiastru, colosal

Casa artistului este scrisă-n istoria

Unui Grande Gaudí rătăcit

În misiunea sa precisă şi de nestăvilit.

Învolburat în adevăr universal

Căminu-i este oriunde,

Chiar şi-n banal,

Fără şindrilă

Cu nori şi ploaie din cer

Se adapă direct din eter.

Din care el, artistul efemer

Culcă-ntr-o pânză, -ntr-o piatră

Într-o mişcare

Într-o grimasă scenică

Lumea toată, cea endemică.

Apoi, sfârşeşte stingher

În misiunea-i încheiată

Pe şine de tren refugiată.

Un vagabond filosof

Precum un Grande Gaudí teozof

Mort în haine ruginite, -n simplitate

Recunoscut târziu de mediocritate…

,,N-ar trebui să vă grăbiţi cu această lucrare?”

,,Nu, căci clientul meu are răbdare.”

(24 ianuarie 2022; Ana NEDELCU – editor principal Timpul Ploiești; redactor-șef ediție tipărită)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.