close
Magna EuropaPromovate

Bugetul UE pentru 2020: Consiliul sprijină atenția continuă acordată creșterii economice, inovării, securității și migrației

Consiliul dorește ca în cadrul bugetului UE să se păstreze accentul pus pe consolidarea economiei europene și pe stimularea competitivității acesteia. Printre celelalte priorități se numără asigurarea unei finanțări suficiente pentru migrație și protejarea frontierelor externe ale UE, consolidarea protecției civile, combaterea schimbărilor climatice și alocarea unor resurse adecvate pentru acțiunea externă în concordanță cu interesele strategice ale UE.

La fel ca în anii precedenți, statele membre insistă și asupra prudenței și a disciplinei bugetare. Ele doresc să se asigure o marjă de manevră suficientă pentru a permite UE să răspundă unor nevoi neprevăzute.

Aceste principii orientează poziția Consiliului privind bugetul UE pentru 2020, adoptată astăzi.

Bugetul pentru anul viitor se bazează pe continuitate. Statele membre doresc să se acorde atenție domeniilor de politică esențiale și programelor celor mai performante în cazul cărora există o valoare adăugată europeană clară, asigurându-se totodată o abordare prudentă. Mă bucur că poziția Consiliului a fost adoptată cu sprijinul covârșitor al statelor membre. Acest lucru oferă o bază solidă pentru discuțiile noastre cu Parlamentul în lunile următoare.

Kimmo Tiilikainen, secretar de stat, ministerul finanțelor din Finlanda, negociator-șef al Consiliului în ceea ce privește bugetul UE pentru 2020

Consiliul acordă în continuare sprijin pentru consolidarea programelor din cadrul rubricii „Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă”, care ar urma să primească 24 miliarde EUR sau +2,72% față de 2019. Acest sprijin se adaugă resurselor dedicate coeziunii economice, sociale și teritoriale (58,5 miliarde EUR sau +2,23%).

Este prevăzută o finanțare sporită în raport cu 2019, de exemplu, pentru Orizont 2020, pentru sistemele europene de navigație prin satelit EGNOS și Galileo, pentru componenta Energie a Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru Erasmus+ și pentru Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării.

În domeniul securității și migrației, bugetul UE va continua să sprijine statele membre, precum și măsurile instituite de UE în ultimii ani. Sunt prevăzute în buget resurse suplimentare pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (101,4 milioane EUR sau +32,4% față de 2019) pentru înființarea, până în 2027, a unei rezerve permanente formate din 10 000 de polițiști de frontieră.

În ansamblu, proiectul de poziție a Consiliului prevede un cuantum de 166,8 miliarde EUR în credite de angajament și 153,1 miliarde EUR în credite de plată. Aceasta reprezintă o creștere cu +0,6% a angajamentelor și cu +3,3% a plăților comparativ cu bugetul votat în 2019.

Pe baza unei analize tehnice detaliate a capacității de absorbție și a implementării fiecărui program, angajamentele au fost reduse cu -1,5 miliarde EUR comparativ cu proiectul de buget al Comisiei. În ceea ce privește plățile, nu s-a considerat că este necesar sau adecvat să se facă ajustări semnificative.

Decizia Consiliului confirmă acordul la care au ajuns ambasadorii la UE cu ocazia reuniunii din 10 iulie a Comitetului Reprezentanților Permanenți.

Amendamentele la bugetul UE pentru 2019

Consiliul și-a adoptat astăzi și poziția cu privire la patru proiecte de buget rectificativ la bugetul UE pentru 2019, propuse de Comisie, aprobându-le fără modificări.

Obiectivul acestor amendamente este de a include în bugetul pentru 2019 excedentul rezultat din execuția bugetară a exercițiului 2018 (1,8 miliarde EUR) și de a consolida programele Orizont 2020 și Erasmus+ cu 100 milioane EUR, astfel cum s-a convenit în cursul negocierilor privind bugetul UE pentru 2019.

În plus, sunt prevăzute în buget 293,6 milioane EUR pentru furnizarea de asistență financiară Italiei, României și Austriei ca răspuns la dezastrele naturale care au afectat aceste țări în 2018.

Componentele de venituri și cheltuieli ale bugetului pentru 2019 sunt, de asemenea, actualizate pentru a se ține seama de ultimele evoluții, inclusiv de amânarea retragerii Regatului Unit din UE pentru 31 octombrie 2019. În special, bugetul Parlamentului European a fost majorat cu +15,1 milioane EUR pentru a se acoperi costurile unei campanii de informare desfășurate în Regatul Unit înaintea alegerilor europene, precum și costurile aferente asistenței parlamentare.

Etapele următoare

Secretarul de stat Tiilikainen va prezenta poziția Consiliului privind bugetul UE pentru 2020 Parlamentului European în cadrul perioadei de sesiune din septembrie. Se preconizează că PE își va adopta amendamentele la poziția Consiliului la 23 octombrie.

Acest lucru va declanșa o perioadă de conciliere de trei săptămâni, care va începe la 29 octombrie și se va încheia la 18 noiembrie. Scopul acestui proces de conciliere este de a se ajunge la un acord între Consiliu și Parlamentul European cu privire la bugetul UE pentru 2020.

Se preconizează că proiectele de buget rectificativ la bugetul UE pentru 2019 vor fi adoptate în perioadele de sesiune ale PE din septembrie și octombrie.

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.