close
Actualitate

Incompatibilitate și conflict de interese administrativ în cazul directorului Casei de Asigurări de Sănătate Prahova

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că MIHAI SIMONA se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 25 februarie 2016, întrucât deține simultan funcția de Președinte — Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova și pe cea de șef Serviciu Control în cadrul aceleiași instituții.

Totodată, în calitate de Președinte — Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, persoana evaluată a semnat o Decizie privind numirea sa în funcția publică de conducere șef Serviciu Control. De asemenea, anterior semnării acestei Decizii, persoana evaluată a fost implicată în întregul proces de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul CAS Prahova, inclusiv pe cea de șef Serviciu Control, organizat la data de 23 februarie 2016, semnând mai multe documente ce au stat la baza organizării concursului.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. (2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: lit. a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice’, precum și dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din același act normativ, potrivit căruia ‘(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: (…) c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice’.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIHAI SIMONA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

C.S.

Tags : aniCasa de Asigurări de Sănătate Prahovaincompatibilitatemihai simona

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.