close
Calendarul zilei

S-a întâmplat într-o zi de 28 octombrie

* Se împlinesc 1705 ani (312) de când a avut loc Bătălia de la Podul Milvius (Podul şoimului) (azi Ponte Milvio, lângă Roma), între împăraţii romani Constantin I şi Maxentius. Constantin a câştigat bătălia, a pus capăt Tetrarhiei şi a devenit unicul conducător al Imperiului Roman. Maxentius s-a înecat în Tibru în timpul bătăliei

* Se împlinesc 525 de ani (1492) de la sfinţirea Bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, ridicată în incinta Curţii domneşti, de Ştefan cel Mare şi Sfânt. Este primul monument moldovenesc cu pictură exterioară datând din vremea lui Petru Rareş

* Acum 131 de ani (1886) avea loc dezvelirea statuii „Libertatea luminând lumea” (Miss Liberty). Dăruită naţiunii americane (la 4.VII.1884) de Franţa, ca semn de preţuire, statuia, realizată de sculptorul francez Auguste Bartholdi, este instalată pe Liberty Island, la gura de vărsare a fluviului Hudson în Oceanul Atlantic, şi domină oraşul New York (la 15.X.1924 Miss Liberty a fost declarată monument al SUA)

* Congresul american vota, în urmă cu 98 de ani (1919), fără a ţine seama de veto-ul preşedintelui Woodrow Wilson (n. 1856 – m. 1924), în favoarea unei legi rămase în istorie sub numele de „Legea Volstead” care, împreună cu cel de-al 28-lea amendament al Constituţiei SUA şi legile ce decurgeau din el, instaura o ciudată şi agitată epocă a istoriei SUA cunoscută drept “Perioada Prohibiţiei”. Se interzicea cetăţenilor americani fabricarea, vinderea, schimbarea pe alte mărfuri, transportul şi furnizarea de băuturi cu conţinut de alcool mai mare de 0,5%. Prohibiţia a avut, însă, efecte pe care nimeni nu le anticipase. Legea a rămas în vigoare până la 16 ianuarie 1920

* Acum 97 de ani (1920) s-a încheiat, la Paris, un Tratat între România, pe de-o parte, şi Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia, de cealaltă parte, privind recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. Tratatul a fost ratificat de toţi semnatarii, cu excepţia Japoniei. La data de 27.III/9.IV.1918 Sfatul Ţării de la Chişinău (organul legislativ reprezentativ), întrunit în şedinţă solemnă, a hotărât, prin majoritatea absolută a votului, unirea Basarabiei cu România (după 106 ani de dominaţie rusă)

* Cu 91 de ani în urmă (1926) se emitea Decretul regal nr. 245 prin care se aproba statutul şi prospectul de emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România

* Acum 88 de ani (1929), într-o zi de 28 octombrie, la Radiodifuziunea Română, avea loc prima transmisie de la Ateneul Român, de la Festivalul cehoslovac, organizat cu prilejul Zilei naţionale a Cehoslovaciei

* În urmă cu 58 de ani (1959), apărea Decretul nr. 410, adoptat de conducerea Marii Adunări Naţionale, care prevedea desfiinţarea unor mănăstiri şi a asociaţiilor religioase, precum şi scoaterea din monahism a mai multor călugări. Aplicarea acestui decret, între anii 1959 şi 1964, prin forţă şi ameninţări, a constituit o perioadă de doliu pentru monahismul românesc şi pentru Biserică: 92 de mănăstiri au fost desfiinţate, închise ori folosite în scopuri sociale şi în jur de 4.700 de călugări şi monahi au fost scoşi din mănăstiri. La începutul anului 1958 ministrul de interne Alexandru Drăghici propunea desfiinţarea seminariilor monahale, interzicerea accesului călugărilor în Institutele de Teologie de grad universitar, interzicerea înfiinţării de noi mănăstiri, ca şi limitarea accesului în cinul monahal. Majoritatea prevederilor cuprinse în proiectul lui Drăghici s-au regăsit şi în Decretul nr. 410/1959

* Se împlinesc 55 de ani (1962), de când liderul sovietic, Nikita Hruşciov, ordona retragerea rachetelor din Cuba, încheindu-se astfel criza dintre URSS şi SUA

* Acum 24 de ani (1993), întrunit în sesiune plenară, la Strasbourg, Parlamentul European ratifica Acordul de asociere a României la Comunităţile Economice Europene

* Tot într-o zi de 28 octombrie, acum 17 ani (2000), s-au desfăşurat primele alegeri municipale organizate în provincia Kosovo, administrată de ONU. În februarie 2008 Kosovo şi-a declarat independenţa faţă de Serbia, iar la 10 octombrie 2008, 52 din 192 de state membre a Naţiunilor Unite au recunoscut oficial Republica Kosovo

– „Ziua Ceferiştilor” în România (se sărbătoreşte în ultima duminică a lunii octombrie)

– 1688: A murit Şerban Cantacuzino, domn al Ţării Româneşti (1678-1688); partizan al politicii antiotomane; cu toate că a participat, alături de turci, la asediul Vienei (1683), a acordat sprijin asediaţilor, cărora le erau furnizate informaţii despre armata otomană; a iniţiat tipărirea „Bibliei” în limba română (1688) (n. 1640). NOTĂ: Textul acestei prime traduceri, numită şi „Biblia de la Bucureşti”, a fost definitivat de către un grup de învăţaţi, între care fraţii Şerban şi Radu Greceanu, la 10/20.XI.1688

– 1867: S-a născut George N. Udrischi, medic veterinar; a fost primul chirurg din lume care a procedat la amputarea unuia dintre membrele anterioare la cal, imaginând, în acelaşi timp, o proteză funcţională (1906); creatorul unei importante şcoli veterinare româneşti; membru de onoare al Academiei Române din 1946 (m. 1958) – 150 de ani

– 1874: S-a născut medicul Constantin I. Parhon, întemeietorul şcolii româneşti de endocrinologie; unul dintre protagoniştii endocrinologiei mondiale în perioada constituirii ei ca disciplină de sine stătătoare; membru titular al Academiei Române din 1939 şi preşedinte de onoare al acestui for (1948-1969); om politic, preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române între anii 1948 – 1952; preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune între anii 1945 – 1947 (m. 1969)

– 1919: A murit istoricul Constantin Giurescu, membru fondator al Academiei Române din 1914 (n. 1875). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a morţii 15/28 octombrie 1919, iar Academia Română menţionează ca an al morţii 1918

– 1920: S-a născut (la Cahul, azi în R. Moldova, într-o familie de colonişti germani) Andrei Ciurunga (pseudonimul lui Robert Eisenbraun), unul din marii poeţi ai temniţelor comuniste; deţinut politic între anii 1950 şi 1964 (m. 2004)

– 1923: S-a născut criticul şi istoricul literar Mihail Petroveanu; între anii 1948 şi 1952 a fost redactor la Redacţia literară a Radiodifuziunii Române; soţul poetei Veronica Porumbacu (m. 1977)

– 1924: A murit actorul francez de origine română Eduard de Max (numele real: Eduard Alexandru Max); a lucrat exclusiv în cinematografia franceză; considerat unul dintre cei mai de seamă tragedieni ai timpului său (n. 1869, la Iaşi)

– 1928: S-a născut generalul Ion Mihai Pacepa, fost șef adjunct al Departamentului de Informații Externe din România comunistă

– 1930: S-a născut Eugen Mandric, producător, regizor de film, scenarist, scriitor, publicist (m. 2012)

– 1931: S-a născut actorul Ilarion Ciobanu (m. 2008)

– 1938: S-a născut Mircea Nicolae Rusu, critic, cercetător şi istoric literar

– 1952: A murit (în închisoarea de la Aiud) Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog, eseist, economist, profesor, publicist şi traducător; s-a situat spre „dreapta tradiţională”; în sociologie a căutat să înfăţişeze o orientare spiritualistă şi ortodoxă, apropiată de înţelegerea românească şi ţărănească a existenţei, îmbogăţită, în filosofie, prin modelul ontologic românesc; a colaborat la emisiunea „Universitatea Radio” de la Radiodifuziunea Română; în octombrie 1946 a fost condamnat la opt ani de temniţă grea (n. 1904) – 65 de ani

– 1960: A murit (la Kingston, SUA) Peter Neagoe, prozator şi pictor, stabilit în Statele Unite, unde a primit cetăţenia în anul 1913 (n. 1881)

– 1962: S-a născut omul politic Liviu (Nicolae) Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor (din 21.XII.2016), preşedinte al Partidului Social Democrat (din 2015); viceprim-ministru, ministru al dezvoltării regionale şi administraţiei publice în Guvernele Victor Ponta 2 şi 3 (2012-2015); deputat (din 2012); preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman (2000 – 2012); prefect al judeţului Teleorman (1996 – 2000) – 55 de ani

– 1965: A murit pictorul Lucian Grigorescu; membru corespondent al Academiei Române din 1948 (n. 1894)

– 1971: S-a născut soprana Roxana Briban (m. 2010)

– 1974: A murit inginerul geolog Ion Panu-Huber; a elaborat teoria generală a proceselor de clasare şi concentrare gravitaţională a mineralelor; are meritul de a fi creat primul laborator din România de preparare a substanţelor minerale utile; membru corespondent al Academiei Române din 1955 (n. 1904)

– 1981: A murit Eugen Pora, zoolog ecofiziolog (cercetări de fiziologie animală comparată şi ecologică) şi oceanograf (a participat, în 1962, la o expediţie în Oceanul Indian); membru titular al Academiei Române din 1963 (n. 1909)

– 1991: A murit chimistul Ilie G. Murgulescu; lucrări fundamentale în domeniul chimiei fizice; membru titular al Academiei Române din 1952, preşedinte al acestui for (1963-1966) (n. 1902)

– 2001: A murit pictorul Ion Popescu-Negreni (n. 1907)

– 2003: A murit soprana Emilia Petrescu; fostă membră a Corului Radiodifuziunii Române (n. 1925)

– 2005: A murit sculptorul Ion Irimescu; membru de onoare al Academiei Române din 1992 (n. 1903)

– 2008: A murit Dina Cocea, actriţă, scriitoare, pedagog, unul dintre iniţiatorii modernizării teatrului românesc (n. 1912)

– „Ziua Internaţională a Animaţiei”, proclamată în 2002 de Asociaţia Internaţională a Filmului de Animaţie (ASIFA); această sărbătoare marchează prima proiecţie animată prezentată la 28 octombrie 1892 (- 125 de ani), de Teatrul Optique la Muzeul Grevin din Paris; inventatorul francez Charles Émile Reynaud a şocat audienţa cu imagini desenate mişcătoare

– „Ziua Mondială a Judo-ului”; Federaţia Internaţională de Judo (IJF), organizaţie al cărei preşedinte este românul Marius Vizer, a ales ziua de 28 octombrie, data de naştere a maestrului japonez Jigoro Kano (1860-1938), fondatorul acestui sport, pentru a sărbători judo-ul pe plan mondial, sub toate aspectele sale educative

– Republica Cehă: Sărbătoare naţională; proclamarea statului cehoslovac independent – 1918, la care se va alipi şi Slovacia, la 30.X.1918. Cehia şi Slovacia s-au separat, de comun acord, la 1.I.1993

– Sărbătoare Naţională în Grecia – „Ziua demnităţii” sau “Ziua Marelui NU”, zi în care, în anul 1940, Benito Mussolini i-a dat un ultimatum premierului grec, Ioaniss Metaxas, de a permite trecerea trupelor italiene prin Grecia, altfel avea de înfruntat războiul. Premierul grec a răspuns printr-un categoric “Okhi” (NU). La nici două ore, Grecia era atacată, intrând astfel în cel de-Al Doilea Război Mondial. În următorul an, în luna mai, poporul s-a eliberat. De atunci, toată Grecia sărbătoreşte această zi, comemorând eroii căzuţi în lupta antifascistă. Se organizează parade militare şi manifestări cultural-artistice. Grecia mai sărbătoreşte şi o altă zi de însemnătate naţională, pe 25 martie, rememorând declanşarea războiului de independenţă din 1821 pentru eliberarea de sub dominaţia otomană

– 1585: S-a născut Cornelius Jansen, filosof şi teolog romano-catolic olandez, fondatorul jansenism-ului (curent social-religios catolic care exprima opoziţia unei părţi a burgheziei olandeze şi franceze faţă de iezuitism, preluând concepţia despre predestinare şi propovăduind o morală austeră) (m. 1638)

– 1703: A murit John Wallis, matematician şi teolog englez (n. 1616)

– 1704: A murit John Locke, filosof şi om politic englez din secolul al XVII-lea, preocupat mai ales de societate şi epistemologie (n. 1632)

– 1740: A murit Anna Ivanova Romanova, împărăteasa Rusiei (1730-1740) (n. 1693)

– 1790: S-a născut Alphonse de Lamartine, scriitor (unul dintre iniţiatorii poeziei romantice franceze) şi om politic francez (ministru de externe al Guvernului provizoriu/1848); a sprijinit revoluţionarii din Principatele Române (m. 1869)

– 1818, 28.X/9.XI: S-a născut scriitorul rus Ivan Turgheniev (m. 1883). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii exclusiv stilul nou – 9 noiembrie 1818

– 1860: S-a născut japonezul Jigoro Kano, părintele judo-ului (sport asemănător cu jiu-jitsu, din care au fost eliminate procedeele periculoase, şi care se bazează pe principiul nonrezistenţei, utilizându-se supleţea, elasticitatea împotriva forţei); a întemeiat (în 1882) prima artă marţială (kodokan judo) recunoscută internaţional şi devenită sport olimpic; primul japonez membru în Comitetul Olimpic Internaţional (m. 1938)

– 1887: S-a născut filologul german Ernst Gamillscheg, specialist în filologie română; a întemeiat, la Berlin, Institutul de Filologie Română; membru corespondent străin al Academiei Române din 1929 (m. 1971) – 130 de ani

– 1899: A murit inventatorul american de origine germană Ottmar Mergenthaler; în 1884 a inventat linotipul (maşină tipografică destinată culegerii textului pe rânduri), revoluţionând lumea tiparului şi a publicaţiilor (n. 1854)

– 1900: A murit Friedrich Max Müller, lingvist şi orientalist britanic de origine germană; specialist în gramatica comparată a limbilor indo-europene şi în lingvistica generală; studii de religie comparată şi de mitologie; membru de onoare străin al Societăţii Academice Române din 1875 (n. 1823)

– 1909: S-a născut pictorul englez de origine irlandeză Francis Bacon (m. 1992)

– 1914: S-a născut virusologul american Jonas Edward Salk; a preparat şi utilizat vaccinul antipoliomelitic, împreună cu Albert Bruce Sabin, virusolog american de origine rusă (m. 1995)

– 1914: S-a născut Richard Laurence Millington Synge, chimist britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1952, împreună cu Archer J. P. Martin (m. 1994)

– 1915: A murit fiziologul francez Charles Jacques Bouchard, membru de onoare străin al Academiei Române din 1911 (n. 1837)

– 1929: S-a născut actriţa britanică Joan Plowright

– 1939: S-a născut solistul şi pianistul american Andy Bey

– 1944: S-a născut Michel Colucci, cunoscut sub pseudonimul de Coluche, umorist și actor francez (m. 1986)

– 1944: S-a născut actorul american Dennis Franz

– 1949: A murit (într-un accident de avion) violonista franceză Ginette Neveu (n. 1919)

– 1955: S-a născut Bill (William) Gates, om de afaceri şi filantrop american, co-fondator (împreună cu Paul Allen) al Microsoft Corporation, producător mondial de computere şi componente soft (compania şi-a început activitatea în 1975)

– 1963: S-a născut Eros Ramazzotti, interpret italian de muzică uşoară, compozitor şi textier

– 1967: S-a născut actriţa americană de film Julia Roberts – 50 de ani

– 1969: S-a născut Ben Harper, cântăreţ, compozitor şi chitarist american

– 1969: A murit poetul rus Kornei Ciukovski (pseudonimul lui Nikolai Vasilievici Korneiciukov) (n. 1882)

– 1974: S-a născut, în San Juan – Puerto Rico, actorul american Joaquin Phoenix

– 1987: A murit scriitorul britanic John Braine; a făcut parte din generaţia „tinerilor furioşi” (n. 1922) – 30 de ani

– 1998: A murit poetul britanic Ted Hughes (n. 1930)

– 1999: A murit poetul şi dramaturgul spaniol Rafael Alberti (n. 1902)

– 2005: A murit chimistul şi fizicianul american Richard E. Smalley, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1996, alături de Robert F. Curl Jr. şi Sir Harold Kroto (n. 1943)

– 2013: A murit Tadeusz Mazowiecki, scriitor, ziarist, filantrop şi om politic de orientare creştin-democrată din Polonia, fost lider al mişcării „Solidaritatea” şi primul premier necomunist din Europa Centrală şi de Est de după Al Doilea Război Mondial (n. 1927)

Tags : Calendarul Zileiziua ceferistului

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.