close
Calendarul zilei

S-a întâmplat într-o zi de 30 martie

* Acum 626 de ani (1392), Roman, domn al Moldovei (1392-1394), se intitula „marele şi singurul stăpânitor” al Moldovei – „cu mila lui Dumnezeu, Io Roman voievod, stăpânind Ţara Moldovei, de la munte până la mare” (Marea Neagră)

* Cu 188 de ani în urmă (1830) s-au încheiat lucrările de elaborare a Regulamentelor Organice, considerate a fi primele acte constituţionale de pe teritoriul ţării noastre. Acestea au pus bazele unei noi organizări interne în Moldova şi Ţara Românească, după terminarea regimului fanariot. Pentru redactarea Regulamentelor au fost numite două comisii speciale care au funcţionat la Bucureşti şi Iaşi, sub preşedinţia consulului general rus Matvei Minciaki. Regulamentele Organice au însemnat pentru Principatele Române modernizarea societăţii, pe de o parte, iar pe de alta, consolidarea puterii politice şi economice a marii boierimi şi a protectoratului Rusiei (30.III/11.IV)

* Acum 176 de ani (1842) medicul american Crawford Long (1815 – 1878) folosea pentru prima dată eterul ca anestezic pentru extirparea unei tumori a regiunii suboccipitale. El nu şi-a comunicat rezultatele, astfel încât, inventatorul anesteziei cu eter este considerat dentistul William T.G. Morton (1819 – 1868), care este autorul primei comunicări pe data de 16 octombrie 1846. Primul anestezist profilat este considerat englezul John Snow (1813 – 1858), care a funcţionat ca “anestezist şef” al Londrei. El este autorul unei lucrări (“Despre inhalarea eterului în intervenţiile chirurgicale”), în care descrie cinci stadii ale anesteziei cu eter la om. Ulterior a renunţat la eter, administrând peste 4000 de anestezii cu cloroform, fără niciun deces

* În urmă cu 119 ani (1899) George Bacovia debuta în revista „Literatorul” din Bucureşti cu poezia „Şi toate”, sub semnătura V. George

* Acum 72 de ani apărea Decretul-lege de înfiinţare a Operei Române din Timişoara, semnat de Regele Mihai I. În urma repetatelor demersuri, la 30 martie 1946 apare Decretul-Lege 254 de înfiinţare a Operei Române din Timişoara. În decret se prevede că opera nou înfiinţată va funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legii pentru organizarea teatrelor naţionale, operelor române şi spectacolelor din 20 martie 1937, cu modificările ulterioare. În data de 6 octombrie 1946 a avut loc concertul de inaugurare, iar la 27 aprilie 1947 premiera primei stagiuni a fost „Aida” de Verdi

* Acum 59 de ani (1959) Marea Adunare Naţională a adoptat Decretul prin care ţăranii înstăriţi erau forţaţi fie să se înscrie în gospodăriile colective, fie să cedeze pământul statului, ei urmând să nu mai fie socotiţi chiaburi de către regimul comunist

* Cu 58 de ani în urmă (1960) a intrat în funcţiune prima staţie meteorologică automată din România concepută şi realizată în cadrul Institutului Meteorologic al României. Instalată la Observatorul de Fizică Atmosferei de la Afumaţi, din 1961 a fost mutată pe vârful muntos Cozia

* Se împlinesc 50 de ani (1968) de când a fost difuzată la Televiziunea Română prima emisiune militară, intitulată „De strajă patriei”. Din 1990 emisiunea se numeşte „Pro patria”

* În urmă cu 28 de ani (1990) România şi Coreea de Sud stabileau relaţii diplomatice, la rang de ambasadă, în acelaşi an, deschizându-se ambasade la Bucureşti şi Seul, cu ambasadori rezidenţi. În septembrie 2008, la Seul, preşedinţii celor două ţări au semnat Declaraţia privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Coreea, iar în iulie 2010, miniştrii afacerilor externe au semnat Planul Comun de Acţiune pentru implementarea Parteneriatului Strategic

* Se împlinesc 20 de ani (1998) de când la reuniunea de la Bruxelles a miniştrilor de externe din ţările membre şi asociate (printre care şi România) la Uniunea Europeană, a avut loc lansarea oficială a procesului de lărgire a UE („Europa 26”). Bucureştiul a înaintat Programul Naţional de Adoptare a Acquis-ului Comunitar, instrument bilateral principal al strategiei consolidate de preaderare, împreună cu examenul analitic al Acquis-ului Comunitar. România începea, la această dată, alături de celelalte ţări asociate, procesul efectiv de aderare la UE (a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007)

– Vinerea Sfântă (post şi abstinenţă) (Calendarul Romano-Catolic 2018)

– Începe în seara acestei zile, după asfinţitul soarelui, sărbătoarea mozaică Pesah (31.III.-7.IV.)

– 1633: S-a născut Miron Costin, cronicar moldovean, cea mai însemnată personalitate a literaturii româneşti din Moldova secolului al XVII-lea (m. 1691) – 385 de ani. NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii 19 februarie 1633

– 1899: A murit Lascăr Catargiu, om politic, fondator şi preşedinte al Partidului Conservator până la sfârşitul vieţii; a fost unul dintre marii oameni de stat ai veacului al XIX-lea; s-a situat în prim planul scenei politice timp de aproximativ 45 de ani, unul dintre fondatorii doctrinei conservatoare din România (n. 1823). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a morţii 11 aprilie 1899

– 1901: S-a născut astronomul, seismologul şi profesorul Ioan Curea, considerat pionierul seismologiei moderne din România (m. 1977)

– 1901: S-a născut Grigore Scorpan, filolog şi istoric literar, reputat eminoscolog (m. 1953)

– 1913: S-a născut inginerul agronom Marcu Botzan, autor al unor importante cercetări care fundamentează dezvoltarea şi rolul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pe teritoriul României; considerat drept „creator al şcolii româneşti de cercetare în îmbunătăţiri funciare”; membru titular al Academiei Române din 1993 (m. 2011) – 105 ani

– 1914: S-a născut George Hanganu, istoric literar şi comparatist (m. 1994)

– 1923: S-a născut Viorel Cosma, muzicolog, critic muzical, lexicograf şi profesor; a pus bazele lexicografiei muzicale moderne în România; specialist în muzica lui Enescu (m. 2017) – 95 de ani

– 1924: S-a născut George Guţiu, arhiepiscop emerit greco-catolic de Cluj-Gherla în perioada 1990-2002, primul episcop titular al acestei Eparhii după cardinalul Iuliu Hossu; în anul 1994 a primit, din partea Papei Ioan-Paul al II-lea, titlul de arhiepiscop ad-personam (m. 2011)

– 1924: S-a născut dirijorul George Vintilă; în perioada 1955-1959 a activat ca dirijor titular la Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca şi ca lector la clasa de dirijat a Conservatorului Gh. Dima. Din 1959 s-a stabilit la Iaşi, desfăşurându-şi activitatea pe mai multe planuri: dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Moldova, până în anul 1986, când s-a pensionat; director al aceleiaşi instituţii până în 1968, profesor de muzică de cameră şi orchestră la Liceul de Arte Octav Băncilă, profesor la clasa de orchestră şi dirijat a Conservatorului George Enescu, colaborator la Opera de Stat (m. 2015)

– 1928: A murit Ion Gorun (pseudonimul lui Alexandru I. Hodoş), prozator de factură sămănătoristă, poet şi traducător (n. 1863) – 90 de ani. NOTĂ: Unele surse dau moartea la 30.III.1929

– 1929: S-a născut soprana Magda Ianculescu (m. 1995)

– 1938: S-a născut Tudor Ghideanu, filosof, eseist şi profesor universitar; a colaborat la realizarea unor lucrări de referinţă, printre care „Istoria filosofiei româneşti” (Editura Academiei, 1985) – 80 de ani

– 1943: S-a născut actorul Dan Corneliu Borcia (m. 2014) – 75 de ani

– 1945: A murit Victor Ion Popa, prozator, dramaturg şi regizor; a fost unul dintre primii colaboratori permanenţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune; răspunzând invitaţiei conducerii Radiodifuziunii de a prelua „grijile” teatrului radiofonic, el este cel care va deschide drumul „teatrului de auzit” (18.II.1929), angajându-se deplin atât în configurarea repertoriului, cât şi în personalizarea noii formule sonore (n. 1895). NOTĂ: Unele surse dau ca an al morţii 1946

– 1953: S-a născut interpreta de muzică uşoară şi desenatoarea Olimpia Panciu – 65 de ani

– 1957: S-a născut poetul Petru Romoşan

– 1964: S-a născut pictoriţa Carmen Poenaru

– 1973: A murit matematicianul Mendel Haimovici; profesor (din 1945) la Catedra de Mecanică a Universităţii din Iaşi, unde a predat pentru prima oară cursuri de mecanică teoretică; în 1950 a organizat Institutul de Matematică din Iaşi al Academiei Române, pe care l-a condus până în 1973; membru titular al Academiei Române din 1963 (n. 1906) – 45 de ani.  NOTĂ: Unele surse (http://www.cnr-unesco.ro/ro/aniversari.php?sdata=2015-03-31, http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/mendel-haimovici/) dau ca dată a morţii 31 martie 1973

– 1989: A murit Nicolae Steinhardt (prenumele la naştere: Nicu-Aureliu), eseist, prozator, autor de eseuri şi predici de religie creştină ortodoxă; arestat în ianuarie 1960, alături de grupul de intelectuali „Noica-Pilat”, pentru infracţiunea „de uneltire contra ordinii sociale”, va fi eliberat în 1964 (anul eliberării deţinuţilor politici din România), după peregrinări prin închisorile Jilava şi Gherla; de origine evreu, s-a creştinat în închisoare, la 15 martie 1960 fiind botezat ortodox, în celula de la Jilava, de către ieromonahul basarabean Mina Dobzeu; după două decenii s-a călugărit, ultimii nouă ani din viaţă petrecându-i la Mănăstirea Rohia din Maramureş (n. 1912). NOTĂ: Dicţionarul scriitorilor români R-Z (2002) şi site-ul www.crestinortodox.ro menţionează ca dată a morţii 29 martie 1989 (foto)

– 1991: A murit inginerul chimist Emilian Bratu; de numele său se leagă fondarea şi dezvoltarea şcolii de inginerie chimică din România; membru titular al Academiei Române din 1974 (n. 1904)

– 1993, 30/31: A murit Eugen Drăguţescu, desenator şi grafician; stabilit la Roma în 1959 (n. 1914) – 25 de ani

– 1993: A murit Edgar Papu, eseist, critic literar, istoric al artelor şi culturii, comparatist, profesor şi traducător; membru post-mortem al Academiei Române din 2006 (n. 1908) – 25 de ani

– 1995: A murit chimistul Petru George Spacu; lucrări în domeniul chimiei anorganice, al combinaţiilor complexe şi al chimiei analitice; membru titular al Academiei Române din 1990 (n. 1906)

– 2003: A murit (la Bucureşti) actriţa Vasilica Tastaman, stabilită în Suedia din anul 1982 (n. 1933) – 15 ani

– 2003, 30/31: A murit poeta Mariana Marin (n. 1956) – 15 ani

– 2004: A murit actorul Aurel Giurumia (n. 1931)

– 2012: A murit sculptorul şi profesorul universitar Paul Vasilescu (n. 1936)

– „Ziua Pământului Palestinian” (Yom al-Ard); zi de protest a palestinienilor, în memoria celor care s-au opus confiscării terenurilor autohtonilor de către autorităţile israeliene de ocupaţie în 1976. NOTĂ: A nu se confunda cu „Ziua Pământului” care se marchează la 22 aprilie, ca o acţiune internaţională cu scopul de a uni locuitorii Planetei în lupta pentru apărarea mediului înconjurător

– 1135: S-a născut Moise Maimonide, filosof, medic și teolog din Evul Mediu, născut în Spania și stabilit în Egipt (m. 1204). NOTĂ: Unele surse (http://www.leconflit.com/article-moise-maimonide-1138-1204-115187734.html) dau ca an al naşterii 1138 (- 880 de ani)

– 1559: A murit matematicianul german Adam Ries; a scris o serie de cărţi şi manuale în care sunt descrise diferite metode de calcul (n. 1492)

– 1746: S-a născut pictorul şi gravorul spaniol Francisco de Goya (m. 1828)

– 1764: A murit Pietro Locatelli, violonist şi compozitor italian; reprezentant de seamă al barocului târziu (n. 1695)

– 1820: S-a născut scriitoarea britanică Anna Sewell, cunoscută pentru romanul pentru copii „Black Beauty” („Negruţ”) (m. 1878)

– 1844: S-a născut poetul francez Paul Verlaine, unul dintre precursorii simbolismului (m. 1896)

– 1853: S-a născut Vincent Van Gogh, pictor, desenator şi gravor olandez (m. 1890) – 165 de ani

– 1880: S-a născut Sean O’Casey, dramaturg, poet şi prozator irlandez; a fost primul dramaturg irlandez care a scris despre clasa muncitoare din Dublin  (m. 1964)

– 1894: S-a născut Serghei Iliuşin, cunoscut constructor rus de avioane; în 1931 a fondat firma care-i poartă numele, unde a proiectat şi construit peste 50 de modele de avioane militare şi civile (m. 1977)

– 1895: S-a născut scriitorul francez Jean Giono (m. 1970)

– 1912: A murit scriitorul german Karl May (n. 1842)

– 1921: S-a născut André Fontaine istoric şi jurnalist francez; a fost director al cotidianului francez „Le Monde” (m. 2013)

– 1925: A murit Rudolf Steiner, filosof, artist, pedagog şi gânditor social austriac; fondator, printre altele, al antroposofiei şi pedagogiei Waldorf (n. 1861)

– 1928: S-a născut scriitorul britanic Tom Sharpe, unul dintre autorii satirici cei mai apreciaţi din Marea Britanie (m. 2013) – 90 de ani

– 1937: S-a născut Warren Beatty, actor, regizor, scenarist şi producător american de film

– 1945: S-a născut Eric Clapton, chitarist, cântăreţ şi compozitor britanic de muzică rock

– 1949: A murit Friedrich Bergius, chimist german, care a inventat un proces de transformare a cărbunilor în petrol şi a lemnului în zahăr; laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1931, împreună cu Carl Bosch (n. 1884)

– 1950: S-a născut Robbie Coltrane, actor britanic

– 1959: S-a născut clarinetista germană Sabine Meyer

– 1963: A murit Alexandr Gauk, dirijor şi pedagog rus (n. 1893) – 55 de ani

– 1968: S-a născut cântăreaţa, textiera şi actriţa canadiană Céline Dion (nume complet: Céline Marie Claudette Dion) – 50 de ani

– 1979: S-a născut Norah Jones (numele real: Geethali Norah Jones Shankar), cantautoare de jazz americană (cu rădăcini în Anglia şi Bengal); fiica cunoscutului compozitor şi sitarist indian Ravi Shankar

– 1990: A murit chimistul american Joseph O. Hirschfelder, figură reprezentativă a chimiei teoretice mondiale; unul dintre „părinţii” bombei atomice (n. 1911)

– 2002: A murit Lady Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, mama reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, numită şi Regina-Mamă, devenită un adevărat simbol al Casei regale britanice (n. 1900)

– 2004: A murit Alistair Cooke, faimos crainic britanic de radio, stabilit (în 1941) în SUA; veteran al postului de radio BBC, o adevărată legendă vie, Cooke le-a vorbit, timp de 58 de ani, ascultătorilor postului în cadrul rubricii „Letter from America” (Scrisoare din America); rubrica sa a fost cea mai longevivă emisiune de radio cu prezentator, fiind ascultată de oameni din întreaga lume (n. 1908)

– 2011: A murit actriţa de film rusă Ludmila Gurcenko, populară interpretă a filmului sovietic din anii ’70-‘80 ai secolului XX (n. 1935)

– 2013: A murit Phil (Philip) Ramone, producător american de muzică, inginer de sunet, violonist şi compozitor; pionier al înregistrărilor digitale, cofondator al casei de discuri A & R Recording; distins cu 14 premii Grammy (n. 1934, în Africa de Sud) – 5 ani

– 2014: A murit actriţa britanică Kate O’Mara, cunoscută pentru rolul Cassandra din serialul anilor 1980 „Dinastia” (n. 1939)

Tags : Nicolae Steinhardt

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.