close
CreștinătatePromovate

Saul. Genial în învățătură, viclean în diversiune

Saul. Genial în învățătură, viclean în diversiune. Plin de legile Torei. Sătul de proorociile evazive pe care le distorsiona metaforic. Umplut de mândria alegerii poporului ales. Rabin preaînvățat, expert în Pentateuh și în istoria iudaismului. Necruțător cu nefericiții creștini. Disprețuitor cu Galileeanul mort și care acum zănatecii spun cu prețul vieții că L-au văzut viu. Plin de ură pe Ucenicii blândului Iisus. Părtaș la uciderea lui Ștefan. Plănuind uciderea oilor proaste care slăveau un nazarinean.

Ceva se întâmplă. Pe drumul Damascului e fulgerat din Cer de Lumina infinită care doare infinit întru iubire. Aude glasul Celui răstignit: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Simte cum Îl dor pe Dumnezeu rănile creștinilor. Simte frângerea de pe Cruce a Euharistiei veacurilor. Simte biciul, și Crucea, și sulița, și fierea, și Sângele.

Și moare de durere. Se îndrăgostește plângând de Răstignit. Devine izvor de lacrimi pentru Cel ce a suferit pentru lume. Devine Cruce: M-am răstignit împreună cu Hristos, și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine. Nu mai poate răbda răutatea lumii, și necurăția, și poleiala tâmpă, și zorzoanele morții, și năvala spre iad a sufletelor. Înnebunește de dor de Mirele care L-a mângâiat, orbindu-l de vederea mincinoasă a celor ce pier. Viața lui devine jertfă, și lumină, și durere, și dor. Nu mai poate cu lumea aceasta.

Se ia la trântă, un om de trei coți, cu toți dracii gigantici ai Europei înrădăcinați în mințile proaste, slăviți în temple, urmați de turmă. Sfărâmă cu cuvântul sabie toate obeliscurile morții. Zdrobește cu lacrimile imperiul satanei statornicit în violență, plăcere și politeism. Sparge idolii din suflete. Scrie epistole cu sângele lui, cărți mici despre care s-au scris milioane de pagini, și tot nu s-a spus mare lucru. Vede Raiul deși e pălmuit de îngerul satanei. Umple de har sute de mii, deși toate mădularele îl dor. Moare martir, decapitat la Roma, dar pune peste Europa Capul Hristos, Împăratul veacurilor.

Scrie cuvântul care străpunge în inimă iudaismul: Dumnezeu S-a arătat în Trup. Scormonește în minte sutele de proorocii, și vede în ele pe Mesia, străveziu, așteptând înfrigurat în veșnicie să vină în istorie și să moară pentru om. Simte în har plinătatea Dumnezeirii. Pe unde umblă, toți îl bat, îl chinuiesc, îl biciuiesc, și din sudoarea, din lacrimile și din sângele lui, fiarele cumplite se trezesc din moarte și devin ucenici ai lui Hristos. Exact ca el.

Sfinte Pavele, dă-ne o picătură din roua lacrimilor tale.

Via Ioan Istrati

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.