close
Personalități

Vasile Gheţău

revistadestatistica.ro

Reprezentant de seamă al școlii demografice românești, Vasile Ghețău s-a născut în anul 1940 în regiunea Cernăuți, Bucovina și a urmat cursurile de statistică ale Academiei de Studii Economice din București, pe care le-a absolvit în 1964. Între decembrie 1967 şi iulie 1968, Vasile Gheţău s-a specializat în domeniul demografiei la Institutul Naţional de Studii Demografice, din Paris. În 1979, Vasile Gheţău îşi susţinue doctoratul la Academia de Studii Economice, teza sa abordând domeniul perspectivelor demografice. De asemenea, profesorul Gheţău a urmat şi alte cursuri de specializare organizate de Departamentul de Cooperare Tehnică pentru Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în “Populaţie și Dezvoltare” şi “Prognoză demografică” (1986 şi 1987, Budapesta şi Varşovia).

A lucrat la Institutul Naţional de Statistică (Direcția Centrală de Statistică), între 1964 şi 1974, pentru ca între 1974 şi 1984 să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Centrului Demografic ONU – România (CEDOR). În 1984 revine în cadrul Institutului Naţional de Statistică, în cadrul Direcţiei Statisticii Populaţiei, pe care o va conduce în perioada 1989-1994. În anii 1991 şi 1992 a condus Direcţia generală pentru recensământul populaţiei din ianuarie 1992. Din 1994 a predat cursuri de demografie la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității București. Din anul 1995, Vasile Gheţău este cercetător ştiinţific gradul I în cadrul Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici” al Academiei Române, instituţie pe care o conduce din 1999.
Pe plan internaţional, Vasile Gheţău a fost numit, în 1982, consultant al Organizaţiei Naţiunilor Unite, poziţie din care a condus grupul regional de observatori internaționali la recensămintele populației din diferite țări (Rwanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Kosovo). De asemenea, din poziţia deţinută la ONU, a realizat analize demografice pentru Republica Benin. Profesorul Vasile Gheţău a mai fost consultant al Diviziei de Statistică CEE/ONU, al Diviziei de Populaţie a Secretariatului ONU – New York şi a participat la misiuni de consultanţă la Oficiul de Statistică din Kosovo la Comisia Naţională de Populaţie şi Dezvoltare a Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, Vasile Gheţău a fost profesor invitat la Academia de Studii Economice a Republicii Moldova.

Prestigiul său profesional a fost confirmat prin vasta sa operă ştiinţifică. A publicat peste 150 de studii și articole în reviste de specialitate românești și străine și este autor a peste 100 de comunicări științifice la diverse manifestări naționale și internaționale. De asemenea, Vasile Gheţau este autor a şase cărţi şi două cursuri universitare. Este membru al mai multor organisme și asociații profesionale cum ar fi International Union for the Scientific Study of Population, European Association for Population Study, Population Association of America, British Society for Population Studies, Association Internationale des Demographes de Langue Francaise.
De-a lungul carierei sale profesionale, Vasile Gheţău a primit Diploma de Excelenţă din parea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, Diploma de Excelenţă din partea Institutului Naţional de Statistică şi Diplomă pentru contribuția adusă la Programul pe anii 2005-2009 al Fondului ONU pentru Populație – UNFPA în România, 26 noiembrie 2009.

Articole publicate în Revista Română de Statistică (Revista de Statistică) de domnul Vasile Gheţău:

1964

 • Nr. 4: Durata medie a vieţii în R.P.R. pe medii şi sexe în anul 1961 (co-autor, împreună cu I. Bejan şi L. Madaras)

1966

 • Nr. 1: Tabele de nupţialitate a populaţiei din ţara noastră (co-autor, împreună cu I.D. Gindac)
 • Nr. 5: Consecinţe demografice ale creşterii duratei medii de viaţă în ţara noastră
 • Nr. 9: Aspecte din demografia potenţială

1967

 • Nr. 1: Înaintarea în vârstă şi decesele în demografia potenţială
 • Nr. 3: Tabele de viaţă ale populaţiei R.S. România pe anul 1965
 • Nr. 8: Populaţia în vârstă de muncă (16-61) în perspectivă
 • Nr. 9: Ipoteze asupra evoluţiei natalităţii în anii 1967-1980

1968

 • Nr. 2: Durata medie a vieţii active ca indicator economic
 • Nr. 5: Demografia în învăţământul superior din Franţa

1969

 • Nr. 6: Durata căsătoriei şi fertilitatea
 • Nr. 11: Posibilităţi de creştere a duratei medii a vieţii în ţara noastră

1970

 • Nr. 3: O anchetă de opinie asupra comportamentului demografic al femeilor căsătorite
 • Nr. 5:  Particularităţi ale speranţei de viaţă pe medii sociale în ţara noastră (1968)
 • Nr. 7: Metode de previziune a necesarului forţei de muncă
 • Nr. 11: Institutul internaţional de statistică

1971

 • Nr. 9: Observaţii asupra evoluţiei duratei medii a vieţii în ţara noastră
 • Nr. 12: Consideraţii asupra indicelui de reproducţie a populaţiei

1973

 • Nr.3: O perspectivă condiţională a populaţiei României în următoarele două decenii. Rezultate
 • Nr. 4: Al treilea Congres mondial al populaţiei (1974)

1986

 • Nr. 1: Perspective ale situaţiei demografice mondiale (co-autor, împreună cu I.D. Gindac)
 • Nr. 7: Cultura şi indicatorii săi statistici

1987

 • Nr. 4,5: Relevanţa unor indicatori demografici (I)
 • Nr. 7: O lume de cinci miliarde: evoluţii şi perspective
 • Nr. 10: Relevanţa unor indicatori demografici (II)

1988

 • Nr. 5: Proiectările demografice condiţionale – instrument de analiză demografică

2002 

 • Nr. 1 (supliment): Demografia şi cercetări demografice-statistice în opera ştiinţifică a lui Anton Golopenţia

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.