close
Magna Europa

Activitățile de foraj ale Turciei în estul Mediteranei: Consiliul adoptă concluzii

consilium.europa.eu

Astăzi, Consiliul a adoptat următoarele concluzii privind activitățile de foraj ale Turciei în estul Mediteranei:

„1. Reamintind concluziile Consiliului din 18 iunie 2019 și concluziile anterioare ale Consiliului European, în special cele din 20 iunie 2019, Consiliul deplânge faptul că, în pofida apelurilor repetate ale Uniunii Europene de a înceta activitățile ilegale din estul Mării Mediterane, Turcia și-a continuat operațiunile de foraj la vest de Cipru și a lansat o a doua operațiune de foraj la nord-est de Cipru în apele teritoriale cipriote. Consiliul reiterează puternicul impact negativ imediat pe care îl au aceste activități ilegale asupra relațiilor dintre UE și Turcia, în ansamblu. Consiliul face apel din nou la Turcia să se abțină de la astfel de acțiuni, să acționeze într-un spirit de bună vecinătate și să respecte suveranitatea și drepturile suverane ale Ciprului în conformitate cu dreptul internațional.

2. Consiliul, salutând invitația guvernului cipriot de a negocia cu Turcia, ia act de faptul că delimitarea zonelor economice exclusive și a platformei continentale ar trebui abordată prin dialog și negociere cu bună credință, cu respectarea deplină a dreptului internațional și în conformitate cu principiul relațiilor de bună vecinătate.

3. UE își menține pe deplin angajamentul de a sprijini eforturile conduse de ONU de a colabora cu părțile în vederea creării condițiilor propice pentru reluarea negocierilor privind o soluționare globală a problemei cipriote. În acest sens, Consiliul reamintește că este în continuare esențial ca Turcia să își ia angajamentul și să contribuie în vederea unei astfel de soluționări, inclusiv a aspectelor externe ale acesteia, în cadrul ONU, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale CSONU și cu respectarea principiilor care stau la baza UE și a acquis-ului.

4. Având în vedere activitățile de foraj ilegale noi și continue ale Turciei, Consiliul decide să suspende negocierile cu privire la Acordul cuprinzător privind transportul aerian și convine să nu organizeze pentru moment Consiliul de asociere și alte reuniuni ale dialogurilor la nivel înalt dintre UE și Turcia. Consiliul aprobă propunerea Comisiei de a reduce asistența pentru preaderare acordată Turciei pentru 2020 și invită Banca Europeană de Investiții să își revizuiască activitățile de acordare de împrumuturi în Turcia, în special în ceea ce privește împrumuturile garantate cu obligațiuni suverane.

5. Consiliul urmărește în continuare cu atenție această chestiune și, în conformitate cu concluziile Consiliului European din 20 iunie, invită Înaltul Reprezentant și Comisia să continue să examineze posibilitățile de luare a unor măsuri cu țintă clară, având în vedere faptul că Turcia își continuă activitățile de foraj în estul Mediteranei. Consiliul va monitoriza îndeaproape evoluțiile și va reveni asupra acestei chestiuni, după caz.”

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.