close
Magna EuropaPromovate

Autoritățile naționale ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a crește gradul de sensibilizare privind acțiunile UE

europarl.europa.eu
  • Informarea și comunicarea reprezintă un instrument esențial în lupta împotriva coronavirusului
  • Instituțiile UE sprijină măsurile de solidaritate în statele membre
  • Autoritățile naționale ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la acțiunile UE de combatere a COVID-19 și de atenuare a impactului asupra sănătății publice și a economiei

Vicepreședintele PE pentru comunicare a invitat statele membre să depună mai multe eforturi pentru a informa publicul privind acțiunile și solidaritatea UE în lupta împotriva COVID-19.

„Informarea și comunicarea sunt esențiale pentru abordarea actualei crize sanitare și economice cauzate de pandemia de coronavirus”, au declarat vicepreședinții Parlamentului European, Othmar Karas (AT, PPE) și Katarina Barley (DE, S&D), astăzi, după două luni de eforturi concertate ale UE pentru abordarea coronavirusului.

„În primul rând, este esențial ca toate autoritățile naționale să transmită mesaje clare și coerente către public cu privire la măsurile necesare pentru limitarea răspândirii virusului, în special atunci când se are în vedere eliminarea măsurilor de carantină. Acest lucru trebuie realizat în mod coordonat în întreaga UE”, a declarat vicepreședintele Othmar Karas.

„De asemenea, este imperativ, în interesul menținerii unității și solidarității UE, ca autoritățile naționale să depună eforturi pentru a comunica acțiunile colective la nivelul UE de sprijin al statelor membre în această criză, pentru a combate dezinformarea. De aceea, conferințele de presă și intervențiile Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai ales atunci când au loc în incinta Parlamentului European, ar trebui transmise publicului larg din statele membre. Informația crește gradul de sensibilizare”, a adăugat Karas.

Vicepreședintele Barley a declarat, de asemenea: „În fond, inițiativele luate la nivelul UE sunt aprobate nu numai de deputații europeni din toate statele membre, ci și de miniștrii din toate guvernele naționale. Cu toții avem un rol în procesul decizional și rezultatul ne privește pe toți.

Acest lucru este important din motive de răspundere, transparență, democrație și încredere în structurile noastre de guvernanță. Multe aspecte ale crizei actuale necesită o abordare comună și resurse comune. Am convenit să menținem frontierele deschise pentru fluxul de materiale medicale și de alimente vitale, să sprijinim întreprinderi, locuri de muncă sau consumatori, să punem la dispoziție fonduri pentru promovarea cercetării pentru crearea de vaccinuri viabile, norme comune pentru industria aeronautică, măsuri de sprijin pentru agricultură și sectorul turismului, precum și asistență pentru vecini și parteneri din țările terțe”, a adăugat aceasta.

„UE și BCE au mobilizat în total sute de miliarde de euro sub formă de ajutor financiar pentru a sprijini finanțele publice și economia, ceea ce este posibil doar datorită solvabilității Uniunii Europene și a efectului de pârghie de mare amploare creat de acțiunea comună”, a explicat Karas.

Vicepreședintele Barley subliniază, în final: „Mare parte din acest efort nu este relatată suficient sau, mai rău, campaniile de dezinformare câștigă teren și hrănesc publicul cu știri false, care afectează eforturile reale de sprijin reciproc în aceste vremuri foarte dificile și nesigure.”

Rezumatul acțiunii UE împotriva coronavirusului:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-a-timeline-of-eu-action

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_en

(europarl.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.