close
Editorial

Despre vrăjitorie și superstiții

Așadar, fraților, lăsați pretextele acestea, pe care vi le strecoară diavolul ca să-l slujiți prin vrăjitorii șifarmece, și încetați să credeți că vrăjitorii și demonii au puterea să vă însănătoșească, întrucât ei cunosc dinainte ce aveți să pățiți. Încetați să credeți că sunt vizite bune și rele, zile bune și rele, întâlniri bune și rele. Ce faci, om fără minte ? Dacă tu întâlnești fecioară sau călugăr, spui că ziua aceea este nerodnică. Și dacă întâlnești vreo desfrânată sau vreun orb sau vreun șchiop, prezici că întâlnirea este bună ? Vai de neștiința ța! Ascultă ce-ți spune Sfântul Ioan Gură de Aur: că întâlnirea unui om nu face ziua rea, ci faptul că tu trăiești în păcate. Așadar, ori de câte ori tu ieși din casa ta, păzește-te numai de păcat și să nu te temi nici chiar de diavol în persoană: „căci nu întâlnirea unui om face ca ziua să devină rea, ci viețuirea în păcate; deci, ori decâte ori ai ieșit, la un singur lucru veghează, să nu-ți iasă în cale păcatul (căci acesta este cel care ne pune piedică), iar fără acesta, diavolul nu poate să ne vatăme cu nimic” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre statui, Cuvântul XXI).[…] 
Și de ce spun eu numai o parte din lucruri? Mulțimi întregi de oameni și cetăți mari și faimoase au fost lăsate pradă foametei, măcelurilor și robiei și nimicirii din cauza vrăjitoriilor. Astfel, Dumnezeu a pedepsit cu foamete și cu moarte pe prezicătorii mincinoși și pe ghicitorii după zborul păsărilor, care se aflau în Ierusalim și pe toți aceia care băgau în seamă prezicerile și cuvintele lor: „Prezicătorii minciunii prezic în numele Meu; nu i-am trimis și nu le-am poruncit și nu am grăit către ei, pentru că ei vă vestesc vedenii mincinoase și preziceri și prevestiri după zborul păsărilor și presupuneri ale inimii lor vă profețesc aceștia.” De aceea Domnul zice așa despre prezicători: „Ei profețesc în numele Meu, dar Eu nu i-am trimis; ei zic: «Sabie și foamete nu va fi înțara aceasta», dar de sabie și de foamete vor pieri acești proroci și poporul căruia ei au prorocit. Vor fi risipiți pe ulițele Ierusalimului de fața sabiei și a foametei și nu va fi cineva care să-i îngroape (Ieremia 14, 14-16)?
 Astfel, Ierusalimul, acea cetate împărătească și mult iubită de Dumnezeu, a fost nimicit și distrus pentru diferitele vrăjitorii și farmece pe care le foloseau cetățenii ei. Pentru aceasta a spus și Solomon: „Căci și devechii locuitori ai pământului sfânt Te-ai scârbit pentru făptuirea lucrurilor nelegiuite și vrăjitorești și pentru jertfele necuviincioase” (Înț. lui Solomon 12,3-4).

Și acea primă cetate împărătească, Ninive, a fost nimicită, și ea, și cetățenii ei, pentru vrăjitoriile princare lucrau, precum spune Naum: „O, cetate a vărsărilor de sânge, toată plină de minciună și nedreptate…desfrânată frumoasă și plăcută, meșteră în farmece, care vinde neamurile prin desfrânarea ei și popoarele prin vrăjile ei” (Naum 3,1 și 4).
Iar acea mare cetate a Babilonului, pe neașteptate a primit lipsa de copii, și văduvia și nimicirea, pentru mulții vrăjitori pe care îi avea și vrăjitoriile pe care le folosea, precum spune Isaia: „Fiică a Babilonului… acum vei avea pe neașteptate acestea două într-o singură zi, asupra ta: văduvia și lipsa de copii, prin vrăjitoria ta și prin puterea descântecelor tale… și vei avea asupra ta pieirea, fără să fi avut vreme s-o prevestești” (Isaia47,1,9,11).

De acest fel sunt pedepsele la care Dumnezeu poruncește să fie separați cu desăvârșire și să fie excluși din Biserica lui Hristos și de la credinței lui Hristos.
Pe lângă faptul de a vă păzi de vrăjitorii și de lucrarea demonilor și a vrăjitorilor, să aveți toți, mici și mari, bărbați și femei, cinstita cruce, fie de lemn, fie de aramă, fie din alt material, atârnată la gâtul vostru, precum citim în viața celor cinci sfinți mucenici, că și vechii creștini aveau crucea la gât. Și, pentru aceasta, acel apostolic Pangratie, episcopul din Tauromenia, le dădea creștinilor pe care îi boteza și o cruce de cedru, căci mult se teme diavolul și demonii de chipul (forma) cinstitei cruci și fug de acolo când o văd, precum ei înșiși (demonii) au mărturisit acest lucru. Căci întrebați fiind aceștia cândva de către Sfântul Ioan Vostrinos, care avea putere împotriva duhurilor necurate, de care lucruri ale lui Hristos se tem mai mult, au răspuns că se tem de cele trei: de crucea pe care o poartă creștinii la gât, de Sfântul Botez și de dumnezeiasca împărtășanie, cum este pomenit în culegerile manuscrise pe care le-a făcut Ioan din Antiohia. De aceea mare apărare este și faptul de a-și face creștinii crucea de fiecare dată când beau apă sau încep orice lucru și îndeletnicire, precum le poruncește Sfântul Chirii al Ierusalimului.
Mare armă și scut împotriva diavolului este și faptul de a avea creștinii Sfânta Evanghelie în casa lor, deoarece Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în casa aceea unde este Evanghelia acolo nu intră diavolul: „Căci dacă acolo în casă este așezată Evanghelia, diavolul nu va îndrăzni să se apropie; cu mult mai mult, sufletul, purtând în el asemenea înțelesuri, nu-l va atinge vreodată, nici nu vor năvăli asupra lui diavolul și nici firea păcatului” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul 32 la Evanghelia după Ioan).[…]
Sfântul Nicodim Aghioritul
Tags : datiniobiceiurisupertitii

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.