close

Unui fiu duhovnicesc necunoscut

Krestiankin
Repere

În lume a intrat graba…

În lume a intrat graba, goana diabolică. Taina acestei goane ne-o descoperă Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 12 din Apocalipsă: „Și am auzit glas mare în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea și puterea și
mai mult