close
Europolis

Globalizarea: cum promovează politica comercială UE drepturile omului

europarl.europa.eu

Globalizarea și comerțul internațional pot afecta drepturile omului, de aceea, politica comercială a Uniunii include instrumente pentru protecția acestora.

Comerțul internațional și globalizarea au un potențial important pentru crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Însă concurența globală poate pune în pericol drepturile omului, de exemplu prin exploatarea prin muncă. Drepturile omului reprezintă o prioritate pentru acțiunea externă UE. Uniunea folosește politica sa comercială pentru a promova și proteja drepturile omului în țările terțe prin acorduri comerciale preferențiale și restricții comerciale unilaterale.

Sistemul generalizat de preferințe

Unul dintre instrumentele principale ale UE pentru protejarea drepturilor omului și drepturilor lucrătorilor în țările terțe este sistemul generalizat de preferințe (GSP). Această schemă prevede acces comercial preferențial pe piața UE pentru 90 de țări în curs de dezvoltare.

Schema include condiționare legată de drepturile omului: accesul poate fi retras atunci când apar încălcări sistematice ale standardelor fundamentale ale drepturilor omului.

Strategia UE este de a încuraja progresul treptat prin dialog și monitorizare. Sancțiunile sunt folosite numai în cazuri extreme. Suspendarea preferințelor a avut loc de trei ori: cu Myanmar în 1997, cu Belarus în 2007 și cu Sri Lanka în 2010.

Deși sistemul a determinat țările beneficiare să facă schimbări legislative și instituționale pentru a promova drepturile omului, implementarea a fost mai lentă în unele țări.

Restricțiile comerciale

De asemenea, UE poate impune restricții comerciale unilaterale sau poate impune importatorilor obligații de control prealabil, pentru a se asigura că banii proveniți din comerțul cu UE nu sunt utilizați pentru a finanța conflicte și a încălca drepturile omului.

UE are și reguli stricte pentru a împiedica utilizarea bunurilor și tehnologiilor europene pentru intenții neetice în alte țări, de exemplu folosirea anumitor substanțe medicale în execuții.

În același timp, sunt restricționate importurile de bunuri a căror producție implică încălcarea drepturilor omului, precum minereurile provenite din zone afectate de conflicte, instrumentele de tortură și articolele cu dublă utilizare.

Interzicerea importurilor de minereuri provenite din zone afectate de conflicte

UE a luat măsuri pentru interzicerea importurilor de minereuri provenite din zone afectate de conflicte.

În 2002, după recunoașterea impactului comerțului internațional cu diamante asupra drepturilor omului, UE a adoptat reguli pentru interzicerea importurilor de diamante brute fără certificat de origine.

Minereurile folosite în producția de aparate de înaltă tehnologie provin de multe ori din țări afectate de conflicte. Venitul provenit din exportul minereurilor în EU de multe ori alimentează conflicte armate.

Pentru a opri finanțarea încălcărilor drepturilor omului prin comerțul internațional cu minereuri, deputații europeni au adoptat în 2017 norme care obligă importatorii din UE de cositor, tungsten, tantal și aur să efectueze verificări privind responsabilitatea furnizorilor lor. Regulamentul va intra în vigoare în 2021.

Interdicția exporturilor de instrumente de tortură

Normele UE nu permit comerțul cu bunuri și servicii care ar putea contribui la tortură sau executare.

Din 2004 există un sistem de control al exporturilor, care verifică și interzice bunurile care pot fi utilizate pentru maltratarea oamenilor. O autorizare este necesară pentru articole care au scopuri legitime, dar care pot fi folosite și pentru încălcarea drepturilor omului, cum ar fi substanțele medicinale.

Normele includ interzicerea comercializării și a tranzitului echipamentelor utilizate pentru tratamente crude, inumane și degradante care nu au altă utilizare practică decât executarea sau tortura, cum ar fi scaunele electrice sau sistemele automate de injectare a medicamentelor.

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare

UE dispune de reguli care să garanteze că produsele și tehnologiile produse inițial pentru uz civil în Europa nu pot fi utilizate pentru încălcarea drepturilor omului.

Articolele cu dublă utilizare sunt bunuri, programe sau tehnologii care, pe lângă scopul original, pot fi utilizate și în alt fel, de exemplu pentru dezvoltarea armelor, comiterea de atacuri teroriste, spionarea persoanelor sau infiltrarea în sistemele informatice ale cetățenilor și interceptarea telefoanelor mobile.

În momentul de față se află în curs de negociere o actualizare conform evoluțiilor tehnologice a normelor referitoare la un control mai strict al exporturilor, la serviciile de intermediere și la tranzitul și transferul produselor cu dublă utilizare.

Controlul exporturilor este facilitat de o listă comună a UE cu produse cu dublă utilizare.

Norme UE de oprire a exploatării lucrătorilor

În 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care se solicită norme UE care obligă furnizorii de textile și de îmbrăcăminte să respecte drepturile lucrătorilor. Deputații au propus un sistem de obligații de responsabilitate, adică verificarea standardelor drepturilor omului înaintea încheierii unui acord comercial.

Țările terțe vor trebui să respecte normele UE în producția de bunuri textile durabile și etice. Parlamentul dorește ca UE și statele sale membre să promoveze în țările partenere din sectorul confecțiilor standardele Organizației Internaționale a Muncii privind salariile și programul de lucru.

Munca forțată și exploatarea prin muncă a copiilor

O rezoluție a Parlamentului din 2016 solicită modalități de detectare a muncii forțate și a exploatării prin muncă a copiilor. Măsurile includ etichetarea bunurilor produse fără exploatarea copiilor, oferirea de preferințe comerciale țărilor care îndeplinesc anumite standarde de muncă și interzicerea importului de bunuri produse de copii. Implementarea unui mecanism eficient de trasabilitate ar putea duce la o interdicție completă a acestor produse.

Rezoluția solicită și includerea combaterii muncii forțate și a exploatării copiilor prin muncă în acordurile comerciale, pentru promovarea drepturilor omului prin intermediul comerțului internațional.

(europarl.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.