close
Calendarul zilei

S-a întâmplat într-o zi de 6 august

* Acum 604 ani (1413) Mircea cel Bătrân dădea, de la Câmpulung, un privilegiu comercial braşovenilor, care le asigura acestora libertatea de tranzit a mărfurilor în şi prin Ţara Românească. Textul mai detaliat al tratatului, datat 25 august acelaşi an şi redactat în latină, menţiona şi Ţara Bârsei. Acest act, acordat de domnul român la cererea lui Stibor de Stiboricz, voievodul Transilvaniei, şi a lui Mihail, comitele secuilor, era o reînnoire a privilegiilor avantajoase pentru negustorii braşoveni acordate de înaintaşii săi

* Cu 533 de ani în urmă (1484) începea asediul cetății Chilia, în timpul campaniei sultanului Baiazid al II-lea în Moldova (iunie – august 1484). După opt zile, cetatea era cucerită de invadatori (la 14 august) și devenea raia turcească

* Acum 226 de ani (1791) avea loc inaugurarea Porţii Brandenburg, celebru monument din Berlin. Între anii 1961 şi 1989, accesul cetăţenilor din cele două Germanii (de Est şi de Vest) la acest monument era interzis, în apropiere aflându-se Zidul Berlinului. Poarta a fost redeschisă la 22.XII.1989, în timpul reunificării Berlinului de Est cu Berlinul de Vest

* Se împlinesc 150 de ani (1867) de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române, la un an după fondarea Societăţii Academice Române, având de la început misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi civilizaţia universală. Biblioteca Academiei Române este ctitoria mai multor generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au contribuit la propăşirea ei. Beneficiară a Depozitului Legal din 1885, are în atribuţiile sale publicarea bibliografiei retrospective a cărţii şi periodicelor româneşti, precum şi a unor bibliografii speciale, cum ar fi Bibliografia Mihai Eminescu sau Bibliografia Războiului de Independenţă, servind documentarea şi cercetarea asupra ştiinţei şi culturii române. Fondurile sale se cifrează la peste 14 milioane de unităţi, dintre care 3.600.000 monografii şi 5.300.000 publicaţii seriale

* Cu 81 de ani în urmă (1936) România a aderat la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, în varianta adoptată de Conferinţa de la Roma (din 1928). Convenţia de la Berna este un document internaţional, încheiat la 9 septembrie 1886, care a stat la baza constituirii Uniunii internaţionale pentru protecţia operelor literare şi artistice, având drept scop protejarea cât mai eficientă şi uniformă a drepturilor autorilor asupra operelor lor literare şi artistice. Convenţia a fost completată, succesiv, la Paris – 1896, Berlin – 1908, Berna – 1914, Roma – 1928, Bruxelles – 1948, Stokholm – 1967 şi Paris – 1979

* Acum 72 de ani (1945) URSS restabilea relațiile diplomatice cu România, legaţiile fiind ridicate la nivel de ambasade. Relaţiile diplomatice româno-ruse au fost stabilite la 27 septembrie/15 octombrie 1878, la nivel de legaţie, fiind întrerupte la 15/28 ianuarie 1918. Acestea s-au restabilit începând cu data de 9 iunie 1934, şi sunt întrerupte din nou în anul 1941. După dispariţia URSS, reprezentanţele diplomatice şi consulare ale URSS în România au fost considerate reprezentanţe diplomatice şi consulare ale Federaţiei Ruse, iar misiunea ţării noastre la Moscova a fost considerată Ambasadă a României în Federaţia Rusă

* Într-o zi de 6 august, acum 72 de ani, au avut loc bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki care au constat din două atacuri nucleare implicând aruncarea a două bombe atomice, produse de Statele Unite ale Americii, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, asupra celor două orașe din Japonia. La vremea respectivă, deși războiul din Europa se terminase prin capitularea necondiționată a Germaniei, Imperiul Japoniei și Statele Unite ale Americii se aflau încă în stare de război. La 6 august 1945, bomba atomică cunoscută ca „Little Boy” a fost aruncată deasupra orașului Hiroshima, iar trei zile mai târziu, la 9 august 1945, cea de-a doua bombă atomică, cunoscută ca „Fat Man”, a fost detonată deasupra orașului Nagasaki

* Cu 26 de ani în urmă (1991) apărea World Wide Web sau www, unul dintre cele mai importante şi de succes servicii ale Internetului, care reprezintă un uriaş sistem de pagini stocate pe servere diferite şi interconectate prin linkuri. Prima pagină web a fost lansată pe Internet de către Tim Berners-Lee, fizician britanic şi specialist în calculatoare, care lucra la CERN (Organizaţia europeană pentru cercetare nucleară) din Geneva, în încercarea de a găsi o modalitate mai simplă de a comunica în interiorul laboratorului cu toţi colegii săi

* Acum 2 ani (2015), în Egipt, a avut loc inaugurarea extinderii Canalui Suez. Cu o lungime de 72 km, noua cale dublează, practic, capacitatea traficului pe această arteră fundamentală care leagă Marea Roşie de Mediterana

 

– „Ziua Minerului”; minerii din toate bazinele carbonifere ale ţării comemorează minerii ucişi în timpul grevei de la Lupeni din 5-6 august 1929 (prima mare acţiune colectivă de protest a muncitorilor, din timpul crizei economice din 1929-1933); sunt comemorate victimele care s-au jertfit în luptele pentru obţinerea unor condiţii de muncă şi de viaţă mai bune şi victimele numeroaselor accidente de muncă din minerit

– 1871: S-a născut Ion Popescu-Pasărea, compozitor de muzică psaltică şi profesor; a format numeroşi compozitori, muzicologi şi psalţi; a publicat colecţii şi culegeri de cântece, muzică bisericească psaltică, lucrări didactice, studii de muzicologie ş.a. (m. 1943)

– 1878: S-a născut juristul Ioan P. Papp; rol însemnat în reorganizarea justiţiei transilvane după 1918; cercetările sale se referă la aspecte ale literaturii juridice şi istorice privind trecutul Transilvaniei; membru de onoare al Academiei Române din 1946 (m. 1959)

– 1887: A murit George Creţeanu, poet şi publicist; militant pentru Unirea Principatelor; de două ori ministru în primii ani ai domniei lui Alexandru Ioan Cuza; membru de onoare al Academiei Române din 1882 (n. 1829) – 130 de ani

– 1895: S-a născut medicul şi profesorul Iuliu Niţulescu; cercetări originale asupra glicemiei, vitaminei C, a rolului sistemului nervos în metabolismul glucidic; membru titular al Academiei Române din 1955 (m. 1975)

– 1897: S-a născut tenorul Dimitrie Onofrei; s-a stabilit la Chicago, unde s-a dedicat carierei pedagogice (m. 1991) – 120 de ani

– 1912: S-a născut dirijorul Henry Selbing (m. 2000) – 105 ani

– 1918: S-a născut silvicultorul Sterian Munteanu; lucrări privind corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradabile; membru corespondent al Academiei Române din 1974 (m. 1990)

– 1919: S-a născut Cik (Hacik) Damadian, desenator şi caricaturist (m. 1985)

– 1926: A murit matematicianul Constantin Climescu, membru fondator şi principalul susţinător al revistei „Recreaţii ştiinţifice” (1883); membru corespondent al Academiei Române din 1892 (n. 1844)

– 1929: S-a născut (la Sarsînlar/Bulgaria, într-o familie de aromâni) sculptoriţa Georgeta Caragiu-Gheorghiţă; sora actorului Toma Caragiu şi soţia sculptorului Alexandru Gheorghiţă. NOTĂ: Uniunea Artiştilor Plastici din România dă ca dată a naşterii 9.VIII.1929

– 1931: S-a născut pictoriţa şi profesoara Rodica Lazăr (m. 2009)

– 1935: A murit geograful, etnograful şi profesorul George Vâlsan; a pus bazele geomorfologiei moderne în România; s-a ocupat şi de geografia umană şi de toponimie; la Cluj a întemeiat Societatea Etnografică Română; membru titular al Academiei Române din 1920 (n. 1885)

– 1938: S-a născut Serafim Duicu, critic şi istoric literar; cadru didactic la Institutul de Teatru de la Târgu-Mureş, unde a predat istoria teatrului universal şi cea a teatrului românesc; renumitul scriitor a spart „canoanele” istoriografiei literare, printr-o premieră tipic românească: analiza totală a operei lui Samuil Micu, considerată premieră absolută în istoriografia literară (m. 1996)

– 1938: S-a născut compozitorul Liviu Glodeanu (m. 1978)

– 1941: S-a născut Cezar Ivănescu, poet, dramaturg şi traducător (m. 2008)

– 1941: A murit Izabela Sadoveanu-Evan, critic literar şi traducătoare; directoare a Şcolii Normale „Elena Doamna” din Capitală, a organizat Şcoala de Puericultură şi Educatoare; cu o certă vocaţie de pedagog, a propagat, alături de Vladimir Ghidionescu, Gheorghe Bogdan-Duică ş.a., principiile şcolii active şi ale pedagogiei experimentale; a activat în mişcarea socialistă; delegată a României în Biroul Internaţional al Muncii (n. 1870)

– 1942: A murit Alfonso Castaldi, compozitor, dirijor şi profesor român de origine italiană (n. 1874) – 75 de ani

– 1943: S-a născut muzicianul, pianistul şi profesorul Dan Grigore; fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului

– 1954: S-a născut pictorul Cezar Atodiresei

– 1955: A murit mitropolitul Transilvaniei Nicolae Bălan (ales în 1920); a depus eforturi pentru înfiinţarea „Revistei teologice” (1907) şi a unui seminar pentru preoţi (1926) în Sibiu, pe cel existent ridicându-l la rangul de Academie Teologică; membru de onoare al Academiei Române din 1920 (n. 1882)

– 1973: A murit (la Cannes, Franţa) Sică Alexandrescu, regizor şi director de teatru, dramaturg, memorialist (n. 1896)

– 1984: A murit graficiana Marcela Cordescu (soră geamănă cu pictoriţa şi graficiana Florica Cordescu-Jebeleanu) (n. 1913)

– 1999: A murit Mihai C. Băcescu, zoolog, oceanolog şi muzeolog; considerat creator al şcolii române de oceanologie; membru titular al Academiei Române din 1990 (n. 1908)

– 2000: A murit actorul Petre Gheorghiu (n. 1929)

– 2006: A murit criticul de artă Horia Horşia (n. 1926)

– 2007: A murit chimistul Cristofor Simionescu; contribuţii în domeniul chimiei produşilor macromoleculari şi în domeniul tehnologiei chimice a celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale; membru titular al Academiei Române din  (n. 1920) – 10 ani

– 2015: A murit regizoarea de film şi scenarista Malvina Urşianu (n. 1927)

– „Ziua Hiroshima” – Ziua Mondială a Luptei pentru Interzicerea Armelor Nucleare (la 6.VIII.1945 SUA au lansat prima bombă atomică din istorie, asupra oraşului japonez Hiroshima); este o zi de rugăciune în memoria victimelor dezastrelor nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki (9.VIII.1945)

– 1637: A murit Ben Jonson, actor, dramaturg şi poet englez din perioada Renaşterii; contemporan cu William Shakespeare, Ben Jonson este cel mai bine cunoscut pentru piesele sale satirice şi pentru poemele sale lirice, în special pentru „Volpone” şi „Alchimistul”, considerate a fi cele mai bune scrieri dramatice ale sale (n. 1572) – 380 de ani

– 1651: S-a născut François Fénelon, prelat catolic şi scriitor francez, precursor al filosofilor Luminilor (m. 1715)

– 1660: A murit pictorul spaniol Diego (Rodriguez de Silva) Velázquez; unul din cei mai cunoscuţi pictori spanioli din secolul al XVII-lea; reprezentant al stilului baroc, s-a remarcat în special ca portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei; în acelaşi timp, Velázquez este creatorul unei noi viziuni şi al unui nou mod de zugrăvire a naturii; acest lucru a determinat ca, la sfârşitul secolului al XIX-lea, majoritatea impresioniştilor să valorifice în pictura lor moştenirea lui Velázquez (n. 1599)

– 1766: S-a născut chimistul şi medicul englez William Hyde Wollaston; a descoperit elementele chimice paladiul şi rodiul în 1803 (m. 1828)

– 1868: S-a născut Paul Claudel, poet, dramaturg şi diplomat francez (m. 1955)

– 1879: A murit Johann von Lamont, astronom și fizician scoțian de origine germană (n. 1805)

– 1881: S-a născut Sir Alexander Fleming, bacteriolog englez, descoperitorul penicilinei (1929); Premiul Nobel pentru medicină pe 1945, împreună cu conaţionalii săi Ernst B. Chain şi Sir Howard W. Florey (m. 1955)

– 1917: S-a născut actorul de film şi cântăreţul american Robert Mitchum (nume complet: Robert Charles Durman Mitchum) (m. 1997) – 100 de ani

– 1928: S-a născut Andy Warhol, artist plastic (unul dintre iniţiatorii, în anii ’60 ai secolului XX, ai mişcării „pop-art”) şi realizator american de filme (unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai cinematografului underground) (m. 1987)

– 1969: A murit Theodor Adorno, filosof, sociolog al muzicii şi compozitor german (n. 1903)

– 1976: A murit violoncelistul american de origine rusă Gregor Piatigorsky (n. 1903)

– 1979: A murit Feodor (Felix Konrad) Lynen, biochimist german, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1964, împreună cu Konrad Bloch, pentru descoperirile lor privind colesterolul şi metabolismul lipidelor (n. 1911)

– 1980: A murit sculptorul italian Marino Marini (n. 1901)

– 2001: A murit scriitorul brazilian Jorge Amado (n. 1912)

– 2002: A murit Edsger Dijkstra, informatician olandez; a rămas celebru pentru algoritmul drumului minim într-un graf, algoritm care-i poartă numele (n. 1930) – 15 ani

– 2003: A murit ziaristul brazilian Roberto Marinho, proprietarul postului de televiziune „TV Globo” (cel mai important canal tv. din America Latină şi unul dintre cele mai mari din lume) şi al unui adevărat imperiu media, care include mai multe ziare, o editură, canale de televiziune şi radio; Marinho şi-a început cariera, la 21 de ani, la cotidianul „O Globo” (fondat de tatăl său), punct de plecare a imperiului său mass-media (n. 1904)

– 2005: A murit cântăreţul afro-cubanez Ibrahim Ferrer, membru al formaţiei „Buena Vista Social Club” (n. 1927)

– 2007: A murit baronul francez Élie Robert de Rothschild, membrul uneia dintre cele mai renumite şi mai complexe dinastii europene (n. 1917) – 10 ani

– 2009: A murit John Hughes, scenarist şi regizor de film american (n. 1950)

– 2010: A murit istoricul şi eseistul britanic Tony Judt, specialist în epoca postbelică a Europei (după 1945) (n. 1948)

– 2011: A murit actorul şi imitatorul francez Henri Tisot (n. 1937)

– 2011: A murit actorul britanic John Wood (n. 1930)

– 2012: A murit Marvin Frederick Hamlisch, compozitor, dirijor şi pianist american (n. 1944) – 5 ani

– 2012: A murit australianul Robert Hughes, critic de artă, scriitor şi realizator de documentare tv. (n. 1938) – 5 ani

Tags : aniversaricalendarul zilei 6 augustevenimente

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.