close
Sfinții zilei

19 iunie – Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei doisprezece Sfinţi Apostoli ai lui Hristos, trăgându-se din seminţia lui David şi a lui Solomon. El mai este numit și Levi sau Tadeu, dar nu trebuie confundat cu Iuda Iscarioteanul, cu Apostolul Matei (numit și „Levi”) sau cu Apostolul Tadeu din Cei Șaptezeci.

Născut în Galilea, fiul lui Alfeu, alături de Sfântul Iacob şi de Maria lui Cleopa, una din femeile miloase care, potrivit Tradiţiei, L-ar fi însoţit pe Mântuitorul Isus pe drumul Calvarului şi căreia îngerii i-au vestit Învierea. Sfântul Apostol Iuda a fost supranumit în tradiţia creştină Tadeul – „Thadd”, adică „duios, îndurător, generos” şi „Lebbeo”, adică „cel curajos”.

A fost  unul din cei 12 Ucenici ai lui Isus, fiind pomenit în paginile Sfintei Evanghelii într-un singur moment şi anume în momentul Cinei Celei de Taină, când : „i-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Isus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (In 14, 22-23). Această unică frază rostită de Sfântul Iuda pe care Evanghelia a conservat-o, mărturiseşte elanul acestui Apostol faţă de Persoana lui Isus, pe care dorea să îl facă cunoscut lumii întregi.

Sfântul Iuda a evanghelizat Iudea, apoi Mesopotamia şi în cele din urmă Persia, unde avea să moară ca martir, împreună cu Sfântul Apostol Simon Cananeul. Trupurile lor martirizate au fost aduse în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în capela Sfântul Iosif, aflată în stânga altarului Confesiunii Sfântului Petru.

Din cele mai vechi timpuri este cunoscut ca mijlocitor puternic în probleme importante şi dificile. Practica dovedeşte că cei care i s-au adresat cu inima însufleţită pentru mijlocire au avut parte de ascultări minunate şi în probleme care după calcule omeneşti păreau imposibile.
Sfânta Rita în viziunile personale, notate de ea, a fost atenţionată de Mântuitor, să ceară cu smerenie ajutorul lui Sfântului Iuda Tadeu.

Rugăciune:
O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda lui Isus Cristos, tu mărite apostol şi martir, mare în virtuţi şi în facerea de minuni, ajutorul grabnic şi fidel al celor care te respectă şi au încredere în tine, cel ce ajuţi în situaţii dificile. Vin la tine şi te rog din adâncul inimii, vino în ajutorul meu prin mijlocirea ta puternică, deoarece tu ai harul special primit de la Dumnezeu de a-i ajuta pe cei care au renunţat şi la ultima speranţă. Priveşte spre mine: viaţa mea e viaţa crucii, zilele-mi sunt ale tristeţii, inima mea este în marea amărăciunii, drumurile mele sunt pline de spini, abia sunt clipe care nu devin martorii lacrimilor şi suspinelor mele, la care se adaugă şi faptul că sufletul meu este chinuit de gânduri întunecoase, de nelinişte, de neîncredere şi deseori aproape disperare.
Pare că Providenţa Divină s-ar fi retras din faţa privirilor mele şi mi se clatină credinţa din inimă.
Asemenea gânduri ca nişte nori negri îmi înconjoară sufletul.
Tu nu mă poţi părăsi! Grăbeşte-te în ajutorul meu! Toată viaţa îţi voi fi recunoscător. Ca pe un ocrotitor deosebit te voi cinsti toată viaţa.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harurile acordate ţie şi voi răspândi devoţiunea faţa de tine între credincioşi, după puterile mele.
Amin.
Troparul Sfântului:

Al lui Cristos frate şi mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Sfinte Iuda, cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

LITANIA ÎN CINSTEA SFÂNTULUI IUDA TADEU

Doamne, îndură-te de noi!
Cristoase, îndură-te de noi!
Cristoase, ascultă-ne!
Cristoase, ascultă-ne pe noi!
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-te de noi!
Sfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi!
Sfinte Apostol Tadeu, roagă-te pentru noi.
Rudele lui Isus şi ale Mariei, rugaţi-vă pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de tovărăşia lui Isus şi Mariei, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost ridicat la rang de apostol, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de a-L avea pe Isus la picioarele tale, în seara „cinei celei de taină”, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de a primi Sf. Sacrament din mâna lui Dumnezeu, la „cina cea de taină”, roagă-te pentru noi.
Cel care după tristeţea amară după Învăţătorul iubit, ai avut mângâierea de a-L vedea şi pipăi pe Mântuitorul înviat, roagă-te pentru noi.
Cel care ai fost prezent pe muntele măslinilor la înălţarea lui Isus Cristos, roagă-te pentru noi.
Cel pe care împreună cu ceilalţi, în ziua Sf. Rusalii, Spiritul Sfânt l-a umplut, roagă-te pentru noi.
Cel care a propovăduit Evanghelia în Mesopotamia şi Persia, roagă-te pentru noi.
Cel care pe mulţi păgâni a cucerit ca învăţăcei pentru Isus, roagă-te pentru noi.
Cel care cu puterea Sf. Spirit multe minuni ai săvârşit, roagă-te pentru noi.
Cel care ai redat viaţa trupească şi sufletească unui rege păgân, roagă-te pentru noi.
Cel care i-ai învins pe diavoli şi i-ai determinat pe păgân la ascultare, roagă-te pentru noi.
Cel care ai prezis pacea ce va lega un rege cu cel mai mare duşman de-al lui, roagă-te pentru noi.
Cel care ai luat puterea şarpelui pentru a nu fi dăunător oamenilor, roagă-te pentru noi.
Cel care adevărurile de credinţă le-ai propagat cu curaj şi în ciuda ameninţărilor, roagă-te pentru noi.
Cel care s-a găsit vrednic de a-şi vărsa sângele pentru numele lui Isus Cristos, roagă-te pentru noi.
Sf. Tadeu, cu mare încredere venim la tine, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta un elan înflăcărat pentru credinţa în rândul servilor bisericii,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta ocrotire, lumină şi putere Sf. Scaun, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta pace şi înţelegere între regii creştini şi domnitori,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca lumina Evangheliei să ajungă la păgâni, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca cei rătăciţi să ajungă înapoi la credinţa mamă,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta să crească în inima noastră credinţa, speranţa şi iubirea,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, să scăpăm de gânduri diavoleşti şi de toate uneltirile lui,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta scăparea noastră de păcate şi de prilejul de a păcătui,Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, iertarea păcatelor noastre şi să avem parte de Sf. Taine în mod vrednic în ceasul morţii noastre, Te rugăm ascultă-ne.
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne pe noi!
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, ascultă-ne pe noi!
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, îndură-ne spre noi!
Doamne, îndură-ne spre noi!
Cristoase, îndură-ne spre noi!
Doamne, îndură-ne spre noi!
Tatăl nostru… Născătoare…
Roagă-te pentru noi Sf. Tadeu,
Şi pentru toți acia care îți cer ajutorul tău!

Tags : calendar crestin ortodoxisus cristosiuda tadeusfintii zilei

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.