close
Personalități

Bibliotecarii și problemele lor

IN MEMORIAM 

Nicolae Boaru

În această lună se împlinesc 71 de ani  de ani de la nașterea profesorului Nicolae Boaru (n. 28 decembrie 1949 – d. 9 octombrie 2013), directorul Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” din Ploiești, din 1998 până la sfârșitul vieții.

Vă vom prezenta, în fiecare decembrie, vreme de mai mulți ani, interviuri, cronici și acțiuni la care directorul a participat și pe care le-am consemnat. Pentru început, ne vom referi la o activitate periodică căreia îi era inițiator și amfitrion.

Sub direcția lui Nicolae Boaru, la Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești avea loc, în fiecare lună, întâlnirea lunară cu bibliotecarii din județ și cu directorii de case de cultură și de cămine culturale, organizată de Inspectoratul Școlar Prahova și de instituția gazdă. Era o modalitate firească de instructaj și consultanță de specialitate într-o perioadă în care și pregătirea de specialitate a bibliotecarilor, înzestrarea cu carte și dotarea bibliotecilor din mediul rural sunt îngrijorătoare. Și acest fenomen se înregistrează la nivel național, nu numai local.

Transferul autorității de la Biblioteca Centrală la nivelul comunelor a creat de multe ori impasuri și handicapuri ale căror consecințe se vădesc de multe ori a fi grave până la ireversibil, date fiind ritmul accelerat al modernizării biblioteconomice, scăderea interesului pentru lectură, depopularea și îmbătrânirea satelor.

Cartea albă sau loc sfințit, loc otrăvit

De cele mai multe ori, impedimentul greu surmontabil în calea unei activități culturale spornice, vii, al unei popularizări a cărții și incitării spre lectură, al unei cultivări a tradițiilor locale, a folclorului, datinilor și conservării identității proprii îl constituie… primăria, consiliul local și, mai ales, primarul! Se cunosc zeci de cazuri în care alesul – prin tot felul de mijloace – nu e nici un gospodar desăvârșit și nici un ferment pentru activitățile culturale. ”Iar dacă mai dai – spunea prof. Nicolae Boaru – peste un primar ca acela din Izvoarele, din vechea legislatură (Albu îl chema), care declara cu cinism sau opacitate că <<n-am citit nici o carte în viața mea, dom’le, și iată-mă primar!>> – gata dezastrul. Că omul sfințește locul – după cum îl poate și macula sau otrăvi iremediabil – se vede acum, când noua primăriță, energică și inteligentă, a adus un suflu benefic, cel puțin pentru cele ale cărții și ale culturii etnografice”.

La fiecare adunare, Biblioteca Județeană le oferea participanților și o întâlnire cu un scriitor, o lansare de carte, vernisarea sau prezentarea câte unei expoziții de editură, cum va fi cazul la una dintre adunări, când directorul adjunct al Editurii RAO a prezentat o parte din producția editorială a ultimului an: 500 de titluri.

                                                                                                                                                                Leonida Corneliu CHIFU

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.