close
Europolis

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

2019

13 iunie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: Consiliul adoptă noi norme ale UE

Consiliul a adoptat o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, având drept scop:

  • să sporească participarea femeilor pe piața forței de muncă
  • să sporească utilizarea în rândul bărbaților a concediilor din motive familiale și a formulelor flexibile de lucru
  • să le ofere lucrătorilor posibilitatea de a beneficia de concediu pentru îngrijirea rudelor care au nevoie de sprijin

6 februarie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: aprobarea acordului provizoriu

Reprezentanții statelor membre ale UE în cadrul Consiliului UE au aprobat acordul provizoriu cu privire la directivă. Directiva poate fi acum înaintată spre aprobare Parlamentului European pentru un vot în plen, urmând să revină la Consiliu pentru adoptarea finală.

24 ianuarie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: acord provizoriu

Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la anumite elemente-cheie ale propunerii de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Noua directivă va încuraja bărbații și femeile să-și asume o parte egală a responsabilităților familiale.

2018

21 iunie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: abordare generală

Consiliul convine asupra unei abordări generale pentru proiectul de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Scopul acestei propuneri este îmbunătățirea accesului la măsuri care sprijină echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum concediile și formulele flexibile de lucru pentru părinți și îngrijitori.

Noua directivă ar trebui să conducă la o utilizare sporită în rândul bărbaților a concediilor din motive familiale, ceea ce va facilita o participare crescută a femeilor pe piața muncii.

2017

7-8 decembrie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: raport intermediar

Consiliul a evaluat progresele realizate cu privire la directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În timpul președinției estoniene, Grupul de lucru pentru chestiuni sociale al Consiliului a discutat propunerea în cadrul mai multor reuniuni, concentrându-se în special pe:

  • concediul de paternitate
  • concediul de îngrijitor
  • concediul pentru creșterea copilului

26 aprilie

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: propunere

Comisia a prezentat propunerea sa de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

Obiectivul general este de a asigura punerea în aplicare a principiului egalității dintre bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă. Directiva adaptată și modernizată ar trebui să le permită părinților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire să concilieze mai bine sarcinile profesionale cu cele de îngrijire.

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.