close
Magna Europa

Eurogrupul, 09/10/2019

Puncte importante de pe ordinea de zi

Configurație obișnuită

Configurație deschisă

Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate

În configurație deschisă, Eurogrupul va pregăti raportarea către lideri cu privire la chestiunile nesoluționate referitoare la instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro, în conformitate cu mandatul acordat de liderii UE în cadrul summitului zonei euro din iunie.

Uniunea bancară – aspecte legate de zona euro

Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene, va prezenta activitățile recente ale Consiliului de supraveghere, punând accentul pe rentabilitatea băncilor, pregătirile pentru Brexit, măsurile de combatere a spălării banilor, punerea în aplicare a Basel 3 și provocările în materie de supraveghere pentru 2019.

Elke König, președinta Comitetului Unic de Rezoluție, va prezenta informații cu privire la activitățile curente ale SRB, punând accentul pe progresele înregistrate în ceea ce privește planificarea în materie de rezoluție, cerințele minime de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și posibilitatea de rezoluție. De asemenea, va oferi informații actualizate cu privire la formarea Fondului unic de rezoluție (FUR) și va da detalii cu privire la pregătirile pentru Brexit.

Discuție tematică privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă: evoluții în materie de competitivitate în zona euro

În cadrul discuției privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă, miniștrii vor desfășura un schimb de opinii cu privire la evoluțiile în materie de competitivitate în zona euro, pe baza unei note tehnice a Comisiei.

Supravegherea ulterioară aplicării programului în Portugalia – cea de a 10-a evaluare

Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană (BCE) vor informa miniștrii cu privire la principalele constatări ale celei de a 10-a misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului în Portugalia, derulată în perioada 14-19 iunie. Mecanismul european de stabilitate (MES) va informa, de asemenea, Eurogrupul cu privire la sistemul său de alertă timpurie. Fondul Monetar Internațional (FMI) a întreprins în paralel misiunea sa în baza articolului IV.

Supravegherea ulterioară aplicării programului începe în mod automat după încheierea programelor de asistență financiară și continuă până când cel puțin 75% din asistența financiară a fost rambursată. Supravegherea ulterioară aplicării programului este bianuală în ceea ce privește raportarea și misiunile.

Alte subiecte

Eurogrupul va discuta despre candidatura care a fost propusă pentru înlocuirea lui Benoît Cœuré, membru al Comitetului executiv al BCE care își încheie mandatul. De asemenea, Mário Centeno, președintele Eurogrupului, va invita statele membre să numească candidați pentru un alt post care va deveni vacant în cadrul Comitetului executiv al BCE în urma deciziei lui Sabine Lautenschläger de a demisiona.

Eurogrupul va continua discuțiile cu privire la perspectivele economice în zona euro. Acesta a monitorizat cu mare atenție evoluțiile economice timp de mai multe luni și a convenit să coordoneze îndeaproape politicile în cazul în care se concretizează riscurile de evoluție negativă.

De asemenea, miniștrii vor trece în revistă evoluțiile cursului de schimb din ultimele luni în perspectiva viitoarelor reuniuni anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional în perioada 14-20 octombrie.

(consilium.europa.eu)

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.