close
Creștinătate

Patriarhul Daniel: Profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic şi prin comportamentul autentic creştin

Profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoştinţele sale permanent împrospătate, dar şi prin comportamentul autentic creştin, a afirmat, miercuri, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la Palatul Patriarhiei.
Întâistătătorul BOR a accentuat că “în societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de tendinţe ideologice individualiste şi secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a promova valorile permanente şi modelele autentice, care leagă între ele generaţiile trecute, prezente şi viitoare”.
“În acest efort comun de perfecţionare a actului educaţional, profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoştinţele sale permanent împrospătate, dar şi prin comportamentul autentic creştin. Aceasta pentru că tinerii caută, în Familie, în Biserică şi în Şcoală, modele care să-i ajute să discearnă între provocările actuale şi perspectivele de viitor. De aici reiese imensa responsabilitate şi demnitate a celor care sunt profesori de Religie, mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi luminători ai sufletelor copiilor şi tinerilor. De aceea, exprimăm aici mulţumirea şi recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară profesoarele şi profesorii de Religie de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor”, a spus Patriarhul în deschiderea Consfătuirii profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, desfăşurată, miercuri, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
Patriarhul a remarcat ca “îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de Religie, un număr foarte mare de elevi şi părinţi au ales să primească o educaţie creştină în şcolile publice”, “fapt ce se datorează şi profesorilor de Religie bine pregătiţi şi talentaţi în prezentarea temelor din programele şcolare”.
A apreciat că că “valorile educaţionale oferite de Biserică, prin educaţia religioasă din şcolile publice, trebuie susţinute şi promovate de toate unităţile bisericeşti, cu prioritate de parohii şi de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii româneşti”.
“De ce? Pentru că aceste valori religios-morale reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline; ele devin lumină spirituală pentru viaţă, chiar dacă nu sunt imediat percepute ca atare. Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică şi Şcoală este azi un deziderat comun, deoarece acţiunile comune ca exemple concrete sunt benefice pentru copii şi tineri. În această privinţă, preoţii de parohii sunt îndemnaţi să sprijine activitatea educaţională a copiilor şi tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniţi din familii defavorizate”, a mai spus patriarhul.
El a amintit că în Arhiepiscopia Bucureştilor, pe baza parteneriatului încheiat cu unităţile de învăţământ, există o tradiţie ca, la început de an şcolar, parohiile să ajute cu rechizite şi uniforme şcolare, manuale, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, mai ales pe elevii din familiile sărace sau defavorizate”.
“Anul acesta, s-au implicat în această lucrare 532 de parohii, care au oferit ajutoare financiare pentru 8.678 de beneficiari, suma totală investită pentru ajutorarea copiilor ridicându-se la aproape jumătate de milion de lei (486.682 lei). De asemenea, toate seturile de fişe de lucru pentru disciplina Religie la clasa 0 (pregătitoare) au fost asigurate copiilor din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova prin contribuţia financiară a parohiilor, care au transmis comenzile, centralizate prin protoierii, la Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, spre a le trimite acest material didactic tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Patriarhiei Române”, a informat patriarhul.
Patriarhul Daniel a exprimat “preocuparea permanentă a Bisericii de a sprijini şi perfecţiona predarea orei de Religie, ca fiind o valoroasă cooperare a Bisericii cu Şcoala pentru binele poporului român”.
“Revigorarea catehezei parohiale şi intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a Şcolii româneşti şi pentru a reda profesorilor prestigiul şi demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinţilor încrederea că nu există investiţie mai mare pentru viitorul copiilor decât educaţia sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinţei, cultivate şi transmise în Familie, Şcoală şi Biserică”, a adăugat patriarhul.

Tags : patriarhul daniel

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.