close
Creștinătate

Un nou ierarh în slujirea Bisericii şi comunităţii româneşti din Italia

Primul Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost hirotonit marţi, 1 mai, la Centrul Eparhial din Roma. PS Atanasie va purta titulatura „de Bogdania”. 

Soborul slujitor

Soborul slujitor care a oficiat hirotonia în episcop şi Sfânta Liturghie a fost condus de IPS Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, delegatul Patriarhului României.

Alături de Înaltpreasfinţia Sa au slujit:

 • Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord,
 • Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor,
 • Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,
 • Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,
 • Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului,
 • Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale,
 • Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române al Spaniei și Portugaliei.

Păcatul este singura realitate care ne înjoseşte

Omilia ce a precedat citirea pericopei evanghelice a fost rostită de PS Ignatie, Episcopul Huşilor. Ierarhul a vorbit despre căutarea lui Dumnezeu şi despre păcat.

Trebuie să căutăm pe Dumnezeu cu inima, a subliniat Preasfinţia Sa evidenţiind că de cele mai multe ori noi îl căutăm pe Tatăl Ceresc doar printr-un proces cognitiv.

Despre păcat, Episcopul Huşilor a spus că este „singura realitate care ne înjoseşte”, fiind practic  „agentul dispersării noastre duhovniceşti”.

„De aceea trăim aceste crize lăuntrice şi nu putem să transformăm viaţa noastră într-o permanentă epicleză, într-o permanentă chemare a Duhului Sfânt ca apoi să ne împărtăşim cu Hristos”, a evidenţiat Preasfinţia Sa făcând referire la păcat.

În ceea ce priveşte lucrarea episcopului, PS Ignatie a precizat că „este o neîncetată chemare a Duhului Sfânt în viaţa sa”.

Instalarea ca Arhiereu vicar

La finalul slujbei, IPS Iosif a dat citire actului patriarhal de confirmare a alegerii arhim. Atanasie Rusnac ca Arhiereu Vicar al Eparhiei Italiei, apoi a înmânat noului ierarh însemnele episcopale.

În momentul în care i-a oferit cârja episcopală, Mitropolitul Iosif l-a îndemnat să păstorească „turma lui Hristos cea încredinţată” şi să o folosească pentru cei ascultători ca „toiag de reazem şi întărire,” iar pentru cei neascultători „ca toiag de deşteptare”.

Apoi, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale a oferit ierarhului hirotonit astăzi o cruce de binecuvântare din partea Patriarhului Daniel.

Hristos este modelul vieţii arhiereşti

În cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Iosif a prezentat mai multe aspecte din viaţa Preasfinţitului Părinte Atanasie de Bogdania care se află de mult timp în Occident, fiind fiu duhovnicesc al Episcopului Siluan al Italiei.

Înaltpreasfinţia Sa a afirmat că „Hristos l-a chemat la slujirea Bisericii” şi a evidenţiat contribuţia pe care noul arhiereu a avut-o la edificarea comunităţii ortodoxe româneşti din Italia, ca sprijin şi ajutor al Preasfinţitului Părinte Siluan.

„Părinte Atanasie, iată cum te-a dus Dumnezeu din Chişinăul în care te-ai născut, din sânul familiei tale, pe un drum în Europa ca să faci carieră şi, iată, te-a întors spre slujirea Bisericii ca Episcop”, a spus Înaltpreasfinţia Sa subliniind „dăruirea noului ierarh pentru Biserică şi slujirea lui Hristos”.

„Să nu uiţi că jertfa şi iubirea Lui Hristos trebuie să fie modelul vieţii tale”, l-a îndemnat IPS Iosif.

Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și l-a încurajat pe noul arhiereu al Bisericii lui Hristos să conducă spre mântuire, cu multă râvnă și cu multă dragoste, sufletele credincioșilor încredințați spre păstorire.

A urmat cuvântul Preasfinţitului Părinte Atanasie de Bogdania care s-a arătat mulţumitor faţă de toţi cei care i-au influenţat creşterea duhovnicească şi formarea profesională.

În continuare au luat cuvântul oficialităţi, atât din partea statului român, cât şi cel italian.

Episcopatul se trăieşte şi se descoperă zi de zi

În mesajul său, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, a vorbit despre misiunea duhovnicească ce îi stă înainte noului arhiereu vicar. El a subliniat că, deşi PS Atanasie are o experienţă bogată în slujirea lui Hristos, „episcopatul se trăieşte şi se descoperă zi de zi”.

PS Siluan a remarcat că trebuie să manifeste în permanenţă grija în a plăcea lui Dumnezeu.

Să avem frica  de Dumnezeu, buna nelinişte, după cum o numea Sf. Paisie Aghioritul, faţă de creşterea şi devenirea clericilor şi credincioşilor noştri, a tinerilor şi copiilor din Episcopia noastră pentru că de aceea vom da seamă la judecată, a subliniat Ierarhul.

PS Siluan al Italiei – Un ierarh dinamic şi misionar

În încheiere, Mitropolitul Iosif a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 10 de ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Siluan, în demnitatea de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 08 mai 2018:

Înzestrat de Dumnezeu cu reală vocație misionară, dublată de o fire foarte energică, Preasfinţitul Părinte Siluan a împlinit şi a înmulţit faptele iubirii milostive, dezvoltând o bogată lucrare social-filantropică prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-filantropice. De asemenea, lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei a constituit o prioritate misionară, concretizată în multe activităţi, concursuri, tabere şi pelerinaje.

Mesajul integral aici.

 Alegerea Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania

Alegerea primului arhiereu vicar al Episcopiei Italiei a avut loc la începutul acestui an, în cadrul ședinței Sfântului Sinod de joi, 15 februarie 2018.

Arhim. Atanasie a îndeplinit din 2011 până în 2018 funcția de Vicar Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Situația Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei îi este cunoscută, fiind acolo de peste zece ani, alături de PS Siluan, duhovnicul său.

Referitor la misiunea pe care o va îndeplini ca arhiereu vicar, Arhim. Atanasie declara în februarie că va fi una de continuare a slujirii românilor din Italia:

„Trebuie să continuăm să facem același lucru: să fim alături de oameni, de credincioși, de bolnavi, săraci, întemnițați, de cei care au nevoie de un cuvânt de mângâiere, să facem slujirea lui Dumnezeu cu inimă deschisă și în același spirit de misionarism, dând totul pentru Dumnezeu și mai puțin pentru noi”.

Despre PS Atanasie

Arhim. Atanasie Rusnac s-a născut în 17 ianuarie 1982, la Chișinău, Republica Moldova, fiind primul din cei doi fii ai lui Eugen și Ala Rusnac. Din data de 12 octombrie 2010 deține cetățenia Română.

Studii:

 • 2000 – 2005 – INSA Lyon, Franța (Institut National des Sciences Appliqués de Lyon). A obținut diploma de Inginer cu grad de Master, Specialitatea – Telecomunicații și Rețele.
 • 2002 – Atestatul de Studii Europene în cadrul INSA Lyon.
 • 07/2004 – 01/2005 – Stagiu de specializare în domeniul IT (MT System – Lyon, Franța).
 • 2006 – 2010 a urmat cursurile Facultății  de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” de la Paris. A obținut licența în teologie pastorală în anul 2010.
 • 2010 – 2012 a urmat cursurile unui Master în Teologie Practică (Drept Canonic), la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” – Sibiu. Lucrarea de Master – „Principii de Teologie Canonică în Diaspora, cu referire specială la Italia”.

Din 02/2011 până în prezent a îndeplinit funcția de Vicar Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Foto credit: Episcopia Italiei

Tags : episcophitotonieips iosifItaliapatriarhul danielpatriarhul romanieiPS SiluanVicar Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.